Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Krönikeboken 1:1–54

 Adam,+Set,+Enos,+  Kenan,+Mahalạlel,+Jared,+  Enok,+Metụsela,+Lemek,+  Noa,+Sem,+ Ham+ och Jafet.+  Jafets söner var Gomer och Magog+ och Madaj+ och Javan+ och Tubal och Mesek+ och Tiras.+  Och Gomers söner var Ạskenas+ och Rifat*+ och Togạrma.+  Och Javans söner var Elịsah+ och Tarsis,*+ Kittim+ och Rọdanim.*+  Hams söner var Kush+ och Mịsrajim,+ Put+ och Kạnaan.+  Och Kushs söner var Seba+ och Havịla och Sabta+ och Raẹma+ och Sabtẹka.+ Och Raẹmas söner var Saba och Dedan.+ 10  Och Kush blev far till Nimrod.+ Han var den förste som blev en väldig härskare på jorden.+ 11  Och Mịsrajim blev far till Ludim+ och Ạnamim och Lẹhabim och Nạftuhim+ 12  och Pạtrusim+ och Kạsluhim+ (från vilka filistéerna+ utgick) och Kạftorim.+ 13  Och Kạnaan blev far till Sidon,+ sin förstfödde, och Het+ 14  och jebuséerna+ och amoréerna+ och girgaséerna+ 15  och hivéerna+ och arkéerna och sinéerna+ 16  och arvadéerna+ och semaréerna+ och hamatéerna.+ 17  Sems+ söner var Elam+ och Assur+ och Arpạksad+ och Lud+ och Aram, och Us* och Hul och Geter och Mas.*+ 18  Och Arpạksad blev far till Shela,+ och Shela blev far till Eber.+ 19  Och åt Eber föddes två söner. Den enes namn var Peleg,*+ ty i hans dagar delades jorden* upp; och hans brors namn var Joktan. 20  Och Joktan blev far till Ạlmodad och Selef och Hasarmạvet och Jera+ 21  och Hạdoram och Usal och Dikla+ 22  och Obal* och Abịmael och Saba+ 23  och Ofir+ och Havịla+ och Jobab;+ alla dessa var Joktans söner. 24  Sem,+Arpạksad,+Shela,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Tera,+ 27  Abram,+ det vill säga Abraham.+ 28  Abrahams söner var Isak+ och Ịsmael.+ 29  Detta är deras släktlinjer: Nẹbajot,+ Ịsmaels förstfödde, och Kedar+ och Ạdbeel och Mibsam,+ 30  Misma och Duma,+ Massa, Hadad+ och Tema, 31  Jetur, Nafis och Kedma.+ Dessa var Ịsmaels söner. 32  Och Ketụras,+ Abrahams bihustrus, söner:+ hon födde Simran och Joksan och Medan+ och Midjan+ och Jisbak+ och Shuah.+ Och Joksans söner var Saba och Dedan.+ 33  Och Midjans söner var Efa+ och Efer och Hanok och Abịda och Eldạa.+ Alla dessa var Ketụras söner. 34  Och Abraham blev far till Isak.+ Isaks söner var Esau+ och Israel.+ 35  Esaus söner var Ẹlifas, Rẹguel+ och Jeush och Jalam och Kora.+ 36  Ẹlifas söner var Teman+ och Omar, Sefo* och Gatam, Kenas+ och Timna+ och Ạmalek.+ 37  Rẹguels söner var Nahat, Sera, Sammah och Missa.+ 38  Och Seirs+ söner var Lotan och Sobal och Sịbeon och Ana+ och Dison och Eser och Disan.+ 39  Och Lotans söner var Hori och Homam.* Och Lotans syster var Timna.+ 40  Sobals söner var Alvan* och Mạnahat och Ebal, Shefo* och Onam.+ Och Sịbeons söner var Aja och Ana.+ 41  Anas söner var Dison.+ Och Disons söner var Hemdan* och Esban och Jitran och Keran.+ 42  Esers+ söner var Bilhan och Sạavan och Akan.*+ Disans* söner var Us och Aran.+ 43  Och detta är de kungar som regerade i Edoms+ land innan någon kung+ regerade över Israels söner: Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhạba.+ 44  När Bela dog blev Jobab, son till Sera+ från Bosra,+ kung i hans ställe. 45  När Jobab dog blev Husam+ från temanéernas+ land kung i hans ställe. 46  När Husam dog blev Hadad,+ Bedads son, som besegrade Midjan+ på Moabs område, kung i hans ställe. Och namnet på hans stad var Avit.+ 47  När Hadad dog blev Samla från Masrẹka+ kung i hans ställe. 48  När Samla dog blev Shaul från Rẹhobot+ vid Floden kung i hans ställe. 49  När Shaul dog blev Baal-Hanan, Akbors son,+ kung i hans ställe. 50  När Baal-Hanan dog blev Hadad* kung i hans ställe; och namnet på hans stad var Pagu,* och namnet på hans hustru var Mehetạbel, dotter till Matred, dotter till Me-Sahab.+ 51  Till slut dog Hadad. Och Edoms schejker var schejk Timna, schejk Alva,* schejk Jetet,+ 52  schejk Oholibạma, schejk Elah, schejk Pinon,+ 53  schejk Kenas, schejk Teman, schejk Mibsar,+ 54  schejk Mạgdiel, schejk Iram.+ Dessa var Edoms schejker.+

Fotnoter

”Rifat”, LXXVg, omkr. 30 hebr. hss och 1Mo 10:3; M: ”Difat”.
”Tarsis”, LXXVg och 1Mo 10:4; M: ”Tarsisa”.
”Rodanim”, MLXX; SyVg, många hebr. hss och 1Mo 10:4: ”Dodanim”.
”och Us”, MSyVg; LXXA, hebr. hsKennicott 175 och 1Mo 10:23: ”och Arams söner var Us”.
”Mas”, Sy, 6 hebr. hss och 1Mo 10:23; MLXXAVg: ”Mesek”.
Betyder ”(upp)delning”, ”splittring”.
El.: ”jordens befolkning”.
”Obal”, Sy, 19 hebr. hss och 1Mo 10:28; MVg: ”Ebal”.
”Sefo”, omkr. 30 hebr. hss och 1Mo 36:11; M: ”Sefi”.
”Homam”, MSyVg; LXX och 1Mo 36:22: ”Hemam”.
”Alvan”, många hebr. hss och 1Mo 36:23; MVg: ”Aljan”.
”Shefo”, några hebr. hss och 1Mo 36:23; MVgc: ”Shefi”.
”Hemdan”, LXXA, många hebr. hss och 1Mo 36:26; MSy: ”Hamran”; Vgc: ”Hamram”.
”och Akan”, LXXA, 22 hebr. hss och 1Mo 36:27; M: ”Jaakan”.
”Disans”, Vgc och 1Mo 36:28; MLXXSyVg: ”Disons”.
”Hadad”, MLXXSyVg; i 1Mo 36:39: ”Hadar”.
”Pagu”, TLXXLagardeSyVgc, många hebr. hss och 1Mo 36:39; M: ”Pagi”.
”Alva”, MmarginalTVg, många hebr. hss och 1Mo 36:40; M: ”Alja”.