Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel

NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Bibelns böcker

Välj en bibelbok och ett kapitel som du vill läsa.

 

DE HEBREISKA OCH ARAMEISKA SKRIFTERNA