Tror du att det är ...

  • Gud?

  • människor?

  • någon annan?

 VAD BIBELN SÄGER

”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19, Nya världens översättning)

”Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.” (1 Johannes 3:8, Bibel 2000)

VAD KAN DET BETYDA FÖR DIG?

En logisk förklaring till världens problem. (Uppenbarelseboken 12:12)

Säkra skäl att tro att världen kommer att bli bättre. (1 Johannes 2:17)

 KAN MAN TRO PÅ EN BÄTTRE FRAMTID?

Ja, av minst tre skäl:

  • Djävulens styre är snart över. Jehova Gud har bestämt att Djävulen inte ska få styra över människorna längre. Han lovar att tillintetgöra Djävulen och att reparera all den skada som han har orsakat. (Hebréerna 2:14)

  • Gud har utsett Jesus till ny styresman. Jesus är raka motsatsen till den grymma och själviska härskare som styr världen nu. Så här har Gud beskrivit Jesus styre: ”Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige ... Från förtryck och våld skall han friköpa deras själ.” (Psalm 72:13, 14)

  • Gud kan inte ljuga. Bibeln konstaterar: ”Det är omöjligt för Gud att ljuga.” (Hebréerna 6:18) När Jehova lovar något är det så gott som redan gjort. (Jesaja 55:10, 11) ”Den här världens härskare [skall] kastas ut.” (Johannes 12:31)

 ATT FUNDERA PÅ

Hur kommer världen att bli när Djävulen är borta?

Bibeln svarar på den frågan i PSALM 37:10, 11 och UPPENBARELSEBOKEN 21:3, 4.