Kommer det att ...

  • bli bättre?

  • bli sämre?

  • vara likadant?

 VAD BIBELN SÄGER

”Gud ... skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4, Nya världens översättning)

VAD KAN DET BETYDA FÖR DIG?

Meningsfullt och givande arbete. (Jesaja 65:21–23)

Ingen död, inget lidande, inga sjukdomar. (Jesaja 25:8; 33:24)

Ett lyckligt liv för evigt tillsammans med familj och vänner. (Psalm 37:11, 29)

 KAN MAN VERKLIGEN TRO PÅ DET HÄR?

Ja, av minst två skäl:

  • Gud har makten och förmågan att uppfylla sina löften. I Bibeln kallas Jehova Gud ”den Allsmäktige”. Det betyder att han har obegränsad makt. (Uppenbarelseboken 15:3) Inget kan hindra honom från att förändra världen till det bättre. Bibeln konstaterar: ”För Gud är allting möjligt.” (Matteus 19:26)

  • Gud ser fram emot att uppfylla sina löften. Ett av de löften Jehova längtar efter att få infria är att ge människor som har dött livet tillbaka. (Job 14:14, 15)

    Bibeln visar också att Guds son, Jesus Kristus, botade sjuka. Varför gjorde han det? Därför att han verkligen ville det. (Markus 1:40, 41) Jesus kände precis som sin Far och hade samma starka önskan att hjälpa utsatta människor. (Johannes 5:19)

    Vi kan alltså vara säkra på att Jehova och Jesus vill hjälpa oss att få en ljus och trygg framtid. (Psalm 72:12–14; 145:16; 2 Petrus 3:9)

 ATT FUNDERA PÅ

Hur ska Gud förändra världen till det bättre?

Bibeln svarar på den frågan i MATTEUS 6:9, 10 och DANIEL 2:44.