Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 9

Vad vi lär av Messias, Ledaren

Vad vi lär av Messias, Ledaren

GUD förutsade att han skulle sätta Messias som ledare för alla folk. Gud vet vad slags ledare vi behöver och valde den bäste tänkbare ledaren. Vad slags ledare visade sig Messias vara? En mäktig härförare? En skicklig politiker? En vis filosof? Enligt Den heliga skrift var Messias en alldeles speciell profet – Jesus Kristus. (Matteus 23:10)

Gud såg till att Jesus föddes fullkomlig, helig. Vidare motstod Jesus alla Satans försök att fördärva honom. Jesus använde sin kraft på samma sätt som Gud. Han återspeglade också fullkomligt Guds rättvisa, vishet och kärlek. Vi ska se vad vi kan lära oss av Jesu exempel.

Jesus hjälpte villigt andra.

Han använde sin kraft, som han fått av Gud, till att hjälpa andra. Jesus brydde sig verkligen om människor, och han använde villigt sin kraft till att ge dem det de behövde. ”Jag känner medlidande med folket, eftersom ... de ingenting har att äta”, sade han. (Markus 8:2) Genom ett underverk gav Jesus sedan mat åt en stor folkskara som hade kommit för att höra honom undervisa.

Jesus färdades också omkring och undervisade och ”botade alla slags sjukdomar och alla slags krämpor bland folket”. (Matteus 4:23) Inte att undra på att många följde honom och att ”hela folkskaran sökte få röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och läkte dem alla”. (Lukas 6:19) Nej, Jesus kom inte ”för att bli betjänad utan för att betjäna och ge sin själ till en lösen i utbyte mot många”. (Matteus 20:28) * Hur många ledare i världen visar en sådan självuppoffrande anda?

Jesus älskade barn.

Han återspeglade Guds rättvisa. Jesus följde lagen noga och handlade enligt principerna i den. Han sade i själva verket som det var förutsagt i Skriften: ”Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, och din lag är i mitt inre.” (Psalm 40:8) Jesus behandlade alla – rika och fattiga, män och kvinnor, barn och vuxna – respektfullt, opartiskt och med värdighet, precis som Gud gör. Vid ett tillfälle förebrådde Jesu lärjungar några föräldrar som kom med sina barn till Jesus. Men han sade: ”Låt de små barnen komma till mig; försök inte hejda dem, för Guds kungarike tillhör sådana.” (Markus 10:14)

Han återspeglade Guds vishet. Jesus hade god människokännedom. ”Han visste ... av sig själv vad som var i människan.” (Johannes 2:25) När Jesu fiender sände ut män som skulle gripa honom, erkände till och med de här männen: ”Aldrig har någon annan människa talat så här.” Var fick Jesus sin vishet ifrån? Han förklarade: ”Vad jag lär ut är inte mitt utan tillhör honom som har sänt mig.” (Johannes 7:16, 46)

Jesus kände medlidande med de sjuka och botade dem.

Han återspeglade Guds kärlek. Jesus hade också öm medkänsla med människor.  En man som var ”full av spetälska” vädjade till Jesus och sade: ”Herre, om du bara vill, kan du göra mig ren.” Jesus kände medlidande med honom och ”räckte ut handen, rörde vid honom och sade: ’Jag vill. Bli ren.’ Och med ens försvann spetälskan från honom.” (Lukas 5:12, 13; Markus 1:41, 42) Jesus ville verkligen befria den stackars mannen från hans lidande.

Bryr Jesus sig om dig också? Jesus själv svarar: ”Kom till mig, alla ni som arbetar hårt och är tyngda av bördor, så skall jag ge er ny styrka. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild till sinnes och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ny styrka för er själ.” (Matteus 11:28, 29)

Jesus är den bäste ledare vi kan ha. Han uppmanar oss: ”Lär av mig.” Kommer du att ta emot hans inbjudan? Om du gör det kommer du att få ett lyckligt liv.

^ § 6 I kapitel 5 i boken Vad lär Bibeln? förklaras vad det betyder att Jesus gav sitt liv som en lösen.