Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 TILLÄGG

Vad är Sheol och Hades?

Vad är Sheol och Hades?

I BIBELNS grundtext förekommer det hebreiska ordet she’ọ̄l och det motsvarande grekiska ordet hạịdēs (läs: hạdes) mer än 70 gånger. Båda orden är förknippade med döden. Många svenska översättningar återger dem med ”dödsriket”. På de flesta språk finns det inte några ord som får fram den exakta innebörden i det hebreiska och det grekiska ordet. Nya världens översättning använder därför orden ”Sheol” och ”Hades”. Vad betyder egentligen de här orden? Vi skall se hur de används på olika ställen i Bibeln.

I Predikaren 9:10 sägs det: ”Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol, den plats dit du går.” Betyder det här att Sheol avser en viss bestämd gravplats där man har begravt någon närstående? Nej. När Bibeln talar om en enskild gravplats använder den andra hebreiska och grekiska ord, inte she’ọ̄l och hạịdēs. (1 Moseboken 23:7–9; Matteus 28:1) Bibeln använder inte heller ordet ”Sheol” om en grav där flera personer är begravda tillsammans, till exempel en familjegrav eller en massgrav. (1 Moseboken 49:30, 31)

Vad är det då för plats som ordet ”Sheol” syftar på? Guds ord visar att ”Sheol”, eller ”Hades”, avser något mycket mer omfattande än till och med en stor massgrav. I Jesaja 5:14, till exempel, sägs det att Sheol är ”rymligt” och har ”spärrat upp sitt gap utan gräns”. Trots att Sheol redan så att säga har slukat ett oräkneligt antal döda, tycks det alltid hungra efter fler. (Ordspråksboken 30:15, 16) Till skillnad från bokstavliga gravar som bara har plats för ett begränsat antal döda, blir ”Sheol ... aldrig mätt”. (Ordspråksboken 27:20) Det betyder att Sheol aldrig blir fullt. Det har inga gränser. Sheol, eller Hades, är därför ingen bokstavlig plats på ett bestämt ställe. Det är mänsklighetens gemensamma grav, den bildliga plats där de flesta avlidna människor sover i döden.

Bibelns lära om uppståndelsen hjälper oss att bättre förstå vad ”Sheol” och ”Hades” avser. Guds ord förknippar Sheol  och Hades med det slags död som det kommer att bli en uppståndelse från. * (Job 14:13; Apostlagärningarna 2:31; Uppenbarelseboken 20:13) Guds ord visar också att de som är i Sheol, eller Hades, inte bara innefattar dem som har tjänat Jehova, utan också många som inte har tjänat honom. (1 Moseboken 37:35; Psalm 55:15) Bibeln lär därför att det skall bli ”en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga”. (Apostlagärningarna 24:15)

^ § 4 De döda som inte får en uppståndelse sägs däremot vara ”i Gehenna”, inte i Sheol, eller Hades. (Matteus 5:30; 10:28; 23:33) Precis som när det gäller Sheol och Hades, är Gehenna inte en bokstavlig plats.