Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL FEMTON

Tillbedjan som Gud godkänner

Tillbedjan som Gud godkänner
  • Godkänner Gud alla religioner?

  • Hur kan man känna igen den sanna religionen?

  • Vilka är Guds sanna tillbedjare på jorden i våra dagar?

1. Vilken nytta kommer vi att ha av att tillbe Gud på rätt sätt?

JEHOVA GUD bryr sig verkligen om oss och vill att vi skall få nytta av hans kärleksfulla vägledning. Om vi tillber honom på rätt sätt, kommer vi att vara lyckliga och undvika många problem i livet. Vi kommer också att få hans välsignelse och hjälp. (Jesaja 48:17) Problemet är att det finns hundratals trossamfund som menar att de lär sanningen om Gud. Men de har mycket olika uppfattningar om vem Gud är och vad han förväntar av oss.

2. Hur kan vi få veta vad som är det rätta sättet att tillbe Jehova, och vilken illustration hjälper oss att förstå det?

2 Hur kan du få veta vad som är det rätta sättet att tillbe Jehova? Du behöver inte studera alla trossamfund och jämföra deras läror. Du behöver bara ta reda på vad Bibeln verkligen lär om sann tillbedjan. Vi kan ta en illustration: I många länder har man problem med falska pengar. Om du fick i uppdrag att identifiera falska pengar, hur skulle du då gå till väga? Lära dig hur alla förfalskningar såg ut? Nej. Du skulle använda tiden mycket bättre om du studerade äkta pengar. När du lärt dig hur äkta pengar såg ut, skulle du kunna känna igen en förfalskning. På liknande sätt kan vi identifiera falsk religion genom att vi lär oss vad som kännetecknar den sanna religionen.

3. Vad måste vi göra om vi vill få Guds godkännande, enligt vad Jesus sade?

 3 Det är viktigt att vi tillber Jehova på det sätt som han godkänner. Många tror att Gud godtar alla religioner, men det är inte vad Bibeln lär. Det räcker inte ens med att man säger sig vara kristen. Jesus sade: ”Inte var och en som säger till mig: ’Herre, Herre’, skall komma in i himlarnas kungarike, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” För att få Guds godkännande måste vi därför ta reda på vad Gud förväntar av oss och sedan göra det. Jesus sade att de som inte gör Guds vilja ”utövar laglöshet”. (Matteus 7:21–23) Falsk religion har, precis som falska pengar, inget verkligt värde. Ännu värre är att sådan religion i själva verket är skadlig.

4. Vad betyder Jesu ord angående de två vägarna, och vart leder respektive väg?

4 Jehova ger alla människor på jorden möjlighet att få evigt liv. Men för att få evigt liv i paradiset måste vi tillbe Gud på rätt sätt och leva vårt liv enligt hans normer. Tyvärr är det många som inte vill göra det. Det var därför Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten; därför att bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse, och många är de som går in på den; men trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner den.” (Matteus 7:13, 14) Sann religion leder till evigt liv. Falsk religion leder till tillintetgörelse. Jehova vill inte att någon skall bli tillintetgjord, och därför ger han människor överallt möjlighet att lära känna honom. (2 Petrus 3:9) Det sätt som vi tillber Gud på leder därför antingen till liv eller till död för oss.

HUR MAN KÄNNER IGEN DEN SANNA RELIGIONEN

5. Hur kan man känna igen dem som utövar den sanna religionen?

5 Hur kan man finna ”den väg som leder till liv”? Jesus sade att man skulle se i människors liv att de utövade den sanna religionen. ”Av deras frukter skall ni känna igen  dem”, sade han. ”Varje gott träd [frambringar] fin frukt.” (Matteus 7:16, 17) De som utövar den sanna religionen skulle med andra ord kännas igen på sina läror och sitt uppförande. De är visserligen ofullkomliga och begår fel och misstag, men som grupp betraktade anstränger de sig att göra Guds vilja. Vi skall se på sex drag som hjälper oss att känna igen dem som utövar den sanna religionen.

6, 7. Hur betraktar Guds tjänare Bibeln, och hur föregick Jesus med gott exempel när det gäller detta?

6 Guds tjänare grundar sina läror på Bibeln. Bibeln själv säger: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för alla slags goda gärningar.” (2 Timoteus 3:16, 17) Aposteln Paulus skrev till sina medkristna: ”När ni mottog Guds ord, som ni hörde av oss, [tog ni] inte ... emot det som människors ord, utan som vad det verkligen är: Guds ord.” (1 Thessalonikerna 2:13) Den sanna religionens läror och sedvänjor är alltså inte grundade på mänskliga uppfattningar eller traditioner, utan på Guds inspirerade ord, Bibeln.

7 Jesus Kristus föregick med gott exempel. Han grundade sina läror på Guds ord. I bön till sin himmelske Fader sade han: ”Ditt ord är sanning.” (Johannes 17:17) Jesus trodde på Guds ord, och allt han lärde stämde med Skriften. Han sade ofta: ”Det står skrivet” och citerade sedan ett skriftställe. (Matteus 4:4, 7, 10) Det är på samma sätt i vår tid. Guds tjänare lär inte ut sina egna idéer. De tror att Bibeln är Guds ord, och de grundar sina läror på vad den säger.

8. Vad ingår i att tillbe Jehova?

8 De som utövar den sanna religionen tillber endast Jehova och gör hans namn känt. Jesus sade: ”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.” (Matteus 4:10) Guds tjänare tillber  därför Jehova och ingen annan. I deras tillbedjan ingår att tala om för människor vad den sanne Gudens namn är och vilka egenskaper han har. I Psalm 83:18 sägs det: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.” Jesus gav oss mönstret när det gäller att hjälpa andra att lära känna Gud. I bön till Jehova sade han: ”Jag har gjort ditt namn uppenbart för de människor som du har gett mig ur världen.” (Johannes 17:6) De som utövar den sanna tillbedjan i vår tid undervisar på samma sätt andra om Guds namn, hans avsikter och hans egenskaper.

9, 10. På vilka sätt visar de sanna kristna varandra kärlek?

9 De som tillhör Guds folk visar varandra äkta, osjälvisk kärlek. Jesus sade: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) De första kristna visade varandra äkta kärlek. Den kärleken övervinner sådana hinder som etniska, sociala och nationella barriärer, och den förenar människor i ett sant broderskap. (Kolosserna 3:14) De som utövar falsk religion har inget sådant kärleksfullt broderskap. Hur vet vi det? Nationella eller etniska olikheter får dem att döda varandra. De sanna kristna griper inte till vapen för att döda sina kristna bröder, eller någon människa över huvud taget. Bibeln säger: ”Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är Djävulens barn: Var och en som inte utövar rättfärdighet är inte av Gud, inte heller den som inte älskar sin broder. ... Vi skall älska varandra; inte vara som Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin bror.” (1 Johannes 3:10–12; 4:20, 21)

10 Sann kärlek omfattar naturligtvis mer än att man inte dödar andra. De sanna kristna använder osjälviskt sin tid, sina krafter och sina tillgångar till att hjälpa och uppmuntra varandra. (Hebréerna 10:24, 25) De ställer upp för varandra i svåra tider, och de behandlar andra ärligt  och rättvist. Ja, de tillämpar Bibelns råd och ”gör gott mot alla”. (Galaterna 6:10)

11. Varför är det viktigt att vi erkänner Jesus Kristus som den som Gud använder för att rädda oss?

11 De sanna kristna erkänner Jesus Kristus som den som Gud använder för att rädda oss. Bibeln säger: ”Det finns ingen räddning i någon annan, för det finns inte under himlen något annat namn, som har blivit givet bland människor, genom vilket vi skall bli räddade.” (Apostlagärningarna 4:12) Och som vi såg i kapitel 5 gav Jesus sitt liv som en lösen för lydiga människor. (Matteus 20:28) Dessutom är Jesus den som Gud har utvalt till kung i det himmelska riket som kommer att styra över hela jorden. För att vi skall få evigt liv måste vi lyda Jesus och tillämpa det han lärde. Det är därför Bibeln säger: ”Den som utövar tro på Sonen har evigt liv; den som inte lyder Sonen skall inte få se livet.” (Johannes 3:36)

12. Vad innebär det att inte vara någon del av världen?

12 De sanna tillbedjarna är ingen del av världen. När Jesus blev förhörd av den romerske ståthållaren Pilatus, sade han: ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen.” (Johannes 18:36) Jesu sanna efterföljare är undersåtar under hans himmelska kungarike, vilket land de än lever i. De är därför helt neutrala i världens politiska angelägenheter. De tar inte ställning i dess konflikter. Men de lägger sig inte i vad andra väljer att göra i fråga om att gå med i ett politiskt parti, ställa upp som kandidater till politiska ämbeten eller rösta. De sanna tillbedjarna är neutrala i politiska frågor, men de är samtidigt laglydiga. Varför det? Därför att Guds ord befaller dem att ”underordna sig” de styrande ”överordnade myndigheterna”. (Romarna 13:1) När det uppstår en konflikt mellan vad Gud kräver av dem och vad ett politiskt system kräver, gör de som apostlarna som sade: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:29; Markus 12:17)

13. Hur betraktar Jesu sanna efterföljare Guds kungarike, och vad gör de därför?

 13 Jesu sanna efterföljare förkunnar att Guds kungarike är människornas enda hopp. Jesus förutsade: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) I stället för att uppmuntra människor att hoppas på att jordiska härskare  skall lösa deras problem förkunnar Jesu Kristi sanna efterföljare att Guds himmelska kungarike är det enda hoppet för människorna. (Psalm 146:3) Jesus lärde oss att be om den här fullkomliga regeringen, när han sade: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10) Guds ord har förutsagt att detta himmelska rike ”skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken [som finns nu]” och att det ”självt skall ... bestå för oöverskådliga tider”. (Daniel 2:44)

14. Vilken religiös grupp anser du uppfyller Bibelns krav på sann tillbedjan?

14 Med tanke på det som vi nu har gått igenom, skulle du kunna fråga dig själv: Vilken religiös grupp grundar alla sina läror på Bibeln och gör Jehovas namn känt? Vilken grupp visar sann kristen kärlek, utövar tro på Jesus, är ingen del av världen och förkunnar att Guds kungarike är det enda verkliga hoppet för människorna? Vilken av alla religiösa grupper på jorden uppfyller alla de här kraven? Fakta visar klart och tydligt att det är Jehovas vittnen. (Jesaja 43:10–12)

VAD KOMMER DU ATT GÖRA?

15. Vad måste vi göra förutom att tro att Gud finns?

15 Om vi skall få Guds godkännande måste vi göra mer än att bara tro på honom. Bibeln säger att till och med demonerna tror att Gud finns. (Jakob 2:19) Men det är ju uppenbart att demonerna inte gör Guds vilja och inte har hans godkännande. För att bli godkända av Gud måste vi inte bara tro att han finns, utan vi måste också göra hans vilja. Vi måste också göra oss fria från falsk religion och börja utöva den sanna tillbedjan.

16. Vad måste vi göra när det gäller falsk tillbedjan?

16 Aposteln Paulus visade att vi inte får ta del i falsk tillbedjan. Han skrev: ”’Gå ut ifrån dem och avskilj er’, säger Jehova, ’och sluta upp med att röra vid det orena’; ’och  jag skall ta emot er.’” (2 Korinthierna 6:17; Jesaja 52:11) De sanna kristna tar därför avstånd från allt som har med falsk tillbedjan att göra.

17, 18. Vad är ”det stora Babylon”, och varför är det brådskande att ”gå ut från henne”?

17 Bibeln visar att alla de olika formerna av falsk religion utgör ”det stora Babylon”. * (Uppenbarelseboken 17:5) Det namnet påminner oss om den forntida staden Babylon, där falsk religion fick sin början efter den stora översvämningen på Noas tid. Många av de läror och sedvänjor som nu är vanliga inom falsk religion kan spåras tillbaka till det gamla Babylon. Babylonierna tillbad exempelvis treenigheter, eller triader av gudar. I vår tid är treenighetsläran den centrala läran i många trossamfund. Men Bibeln lär klart och tydligt att det bara finns en enda sann Gud, Jehova, och att Jesus Kristus är hans Son. (Johannes 17:3) Babylonierna trodde också att människan har en odödlig själ som lever vidare när kroppen dör och som kan plågas på en plats med evig pina. I vår tid lär de flesta religioner att människan har en odödlig själ eller ande som kan plågas i ett brinnande helvete.

18 Eftersom den forntida babyloniska gudsdyrkan spred sig över hela jorden, kan det med rätta sägas att det nutida stora Babylon är den falska religionens världsvälde. Och Gud har förutsagt att det här religiösa världsväldet skall få ett plötsligt slut. (Uppenbarelseboken 18:8) Det är därför det är så viktigt att du tar avstånd från alla delar av det stora Babylon. Jehova Gud vill att du skall skynda dig att ”gå ut från henne”, medan det fortfarande är tid. (Uppenbarelseboken 18:4)

Genom att du tjänar Jehova tillsammans med hans folk får du mycket mer tillbaka än du skulle kunna förlora

19. Vad kommer du att få genom att du tjänar Jehova?

 19 När du beslutar dig för att inte längre utöva falsk religion, kanske några väljer att sluta umgås med dig. Men genom att du tjänar Jehova tillsammans med hans folk får du mycket mer tillbaka än du skulle kunna förlora. Precis som Jesu första lärjungar, som lämnade en hel del för att följa honom, kommer du att få många andliga bröder och systrar. Du blir en del av en stor världsvid familj som består av miljoner sanna kristna som visar dig äkta kärlek. Och du får ett underbart hopp, hoppet om evigt liv ”i den kommande tingens ordning”. (Markus 10:28–30) Med tiden kanske de som slutade umgås med dig på grund av din tro undersöker vad Bibeln lär och börjar tillbe Jehova.

20. Vilken framtidsutsikt har de som utövar den sanna religionen?

20 Bibeln lär att Gud snart skall göra slut på den här onda världsordningen och ersätta den med en rättfärdig ny värld under sitt rikes styre. (2 Petrus 3:9, 13) Det kommer att bli en fantastisk värld! Och i den rättfärdiga nya ordningen kommer det bara att finnas en enda religion, den sanna tillbedjan. Skulle det därför inte vara förståndigt att du nu gör det som behövs för att förena dig med de sanna tillbedjarna?

^ § 17 Fler upplysningar om varför man kan säga att det stora Babylon representerar all falsk religion hittar du på sidorna 219 och 220 i tillägget.