Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL SEXTON

Ta ställning för den sanna tillbedjan

Ta ställning för den sanna tillbedjan
  • Vad lär Bibeln om att använda bilder i samband med tillbedjan?

  • Hur bör de kristna betrakta religiösa högtider?

  • Hur kan du förklara din tro för andra utan att såra dem?

1, 2. Vad måste du fråga dig själv sedan du har lämnat falsk religion, och varför tror du att det är viktigt?

TÄNK dig att du får veta att hela det område där du bor har blivit förorenat. Någon har i hemlighet dumpat giftigt avfall i området, och nu är situationen livshotande. Vad skulle du göra? Du skulle säkert flytta därifrån om du kunde. Men efter att ha gjort det skulle du nog ändå undra: Har jag blivit förgiftad?

2 En liknande situation uppstår när det gäller falsk religion. Bibeln lär att falsk religion är förorenad av orena läror och sedvänjor. (2 Korinthierna 6:17) Det är därför viktigt att du går ut från ”det stora Babylon”, den falska religionens världsvälde. (Uppenbarelseboken 18:2, 4) Har du gjort det? I så fall är det berömvärt. Men mer är inbegripet än att du bara begär ditt utträde ur ett religionssamfund. Sedan du har gjort det måste du fråga dig själv: Finns det kvar några spår av falsk religion hos mig? Vi skall se på några exempel som visar vad det kan röra sig om.

 BILDER OCH FÖRFÄDERSDYRKAN

3. a) Vad säger Bibeln om att använda bilder i samband med tillbedjan, och varför kan det vara svårt för en del att betrakta dem på samma sätt som Jehova gör? b) Om du har några föremål som är förbundna med falsk tillbedjan, vad bör du då göra med dem?

3 Somliga har haft helgonbilder eller helgonaltaren i sitt hem i många år. Har du det? Om du har det, kanske du tycker att det känns konstigt eller fel att be till Gud utan att använda sådana synliga hjälpmedel. Du kanske till och med är mycket fäst vid några av föremålen. Men Gud själv talar om hur vi skall tillbe honom, och Bibeln lär att han inte vill att vi skall använda bilder i samband med tillbedjan. (2 Moseboken 20:4, 5; Psalm 115:4–8; Jesaja 42:8; 1 Johannes 5:21) Du kan därför ta ställning för den sanna tillbedjan genom att förstöra alla föremål du har som är förbundna med falsk tillbedjan. Betrakta dem på samma sätt som Jehova gör. Han anser att de är ”en avskyvärdhet”. (5 Moseboken 27:15)

4. a) Hur vet vi att förfädersdyrkan är meningslös? b) Varför förbjöd Jehova sitt folk att ägna sig åt spiritism i någon som helst form?

4 Förfädersdyrkan är också vanlig i många falska  religioner. Somliga som har lärt känna Bibelns sanning trodde tidigare att de döda är vid medvetande i en osynlig värld och att de kan hjälpa eller skada de levande. De gjorde kanske stora ansträngningar för att blidka sina döda förfäder. Men som kapitel 6 visade har de döda ingen medveten tillvaro någonstans. Det är därför meningslöst att försöka kommunicera med dem. Alla budskap som tycks komma från en död anförvant kommer i själva verket från demonerna. Jehova förbjöd därför israeliterna att försöka tala med de döda eller ägna sig åt andra former av spiritism. (5 Moseboken 18:10–12)

5. Vad kan man göra om man tidigare har använt bilder i samband med tillbedjan eller ägnat sig åt förfädersdyrkan?

5 Vad kan man göra om man tidigare har använt bilder i samband med tillbedjan eller ägnat sig åt förfädersdyrkan? Man bör läsa och begrunda bibelställen som visar hur Gud betraktar sådant. Man bör också be till Jehova varje dag om att få hjälp att tänka som han gör och uttryckligen nämna sin önskan att ta ställning för den sanna tillbedjan. (Jesaja 55:9)

JULEN – FIRADES INTE AV DE FÖRSTA KRISTNA

6, 7. a) Vad menar man att julen firas till minne av, och var detta något som Jesu lärjungar firade under det första århundradet? b) Vad förknippades födelsedagsfirandet med på de första kristnas tid?

6 Något som kan förorena en människas tillbedjan är populära högtider. Vi kan ta julen som ett exempel. Man menar att julen firas till minne av Jesu Kristi födelse, och så gott som alla trossamfund som gör anspråk på att vara kristna firar den här högtiden. Men det finns ingenting som tyder på att Jesu lärjungar under det första århundradet firade en sådan högtid. I en bok om ursprunget till religiösa seder och bruk sägs det: ”Under två hundra år efter Kristi födelse kände ingen till exakt när han föddes, och få ägnade det någon tanke.” (Sacred Origins of Profound Things)

 7 Även om Jesu lärjungar hade känt till det exakta datumet för hans födelse skulle de inte ha firat hans födelsedag. Varför inte det? Därför att de första kristna ”ansåg att firandet av födelsedagar var en hednisk sedvänja”. (The World Book Encyclopedia) Bibeln nämner bara två födelsedagsfiranden, och i båda fallen gällde firandet en härskare som inte tillbad Jehova. (1 Moseboken 40:20; Markus 6:21) Födelsedagar firades också till ära för hedniska gudar. Den 24 maj firade romarna gudinnan Dianas födelsedag. Dagen därpå firade de solguden Apollos födelsedag. Födelsedagsfirandet var alltså förknippat med hedendom, inte med kristendom.

8. Förklara vilket samband det finns mellan födelsedagsfirandet och vidskepelse.

8 Det finns ett annat skäl till att de kristna under det första århundradet inte skulle ha firat Jesu födelsedag. De kände säkert till att födelsedagsfirandet var förknippat med vidskepelse. Många forntida greker och romare trodde till exempel att en ande var med vid varje människas födelse och att den vakade över den människan hela hennes liv. I en bok om födelsedagar sägs det: ”Denna ande hade en mystisk samhörighet med den gud på vars födelsedag individen föddes.” (The Lore of Birthdays) Jehova skulle definitivt inte godta ett firande som förknippade Jesus med vidskepelse. (Jesaja 65:11, 12) Varför firar då så många människor jul?

JULENS URSPRUNG

9. Hur kom den 25 december att bli den dag då man firade Jesu födelse?

9 Det var inte förrän flera hundra år efter Jesu död som människor började fira hans födelse den 25 december. Men Jesus föddes inte den dagen. * Han föddes förmodligen i oktober. Varför valdes då den 25 december? Somliga som bekände sig vara kristna ville förmodligen  ”att datumet skulle sammanfalla med den hedniska romerska högtid som markerade ’den oövervinnliga solens födelsedag’”. (The New Encyclopædia Britannica) På vintern, när solen såg ut att vara som svagast, höll hedningarna ceremonier för att få denna källa till värme och ljus att komma tillbaka från sina långväga resor. Den 25 december ansågs vara den dag då solen började vända tillbaka. I ett försök att omvända hedningar antog religiösa ledare den här högtiden och försökte få den att verka ”kristen”. *

10. Vad var orsaken till att somliga förr i tiden inte firade jul?

10 Man har länge känt till att julen har hedniska rötter. I England och några av de amerikanska kolonierna förbjöds julen på 1600-talet på grund av sitt obibliska ursprung. Det räckte med att någon stannade hemma från arbetet på juldagen för att han skulle straffas med böter. Men snart var de gamla sederna tillbaka, och en del nya lades till. Julen blev återigen en stor högtid, och det är den fortfarande i många länder. Men på grund av det samband julen har med falsk religion firar de som vill behaga Gud inte jul. De firar inte heller andra högtider som har sitt ursprung i hednisk tillbedjan. *

 HAR URSPRUNGET VERKLIGEN NÅGON BETYDELSE?

11. Varför firar somliga människor högtider som de vet har hedniskt ursprung, men vad bör vi först och främst vara intresserade av?

11 Somliga håller med om att sådana högtider som julen har hedniskt ursprung men tycker ändå inte att det är fel att fira dem. De flesta tänker ju inte på falsk tillbedjan när de firar högtiderna. Många ser dem som ett tillfälle för familjen att komma tillsammans. Är det så du tänker? Om du gör det är det säkert kärlek till familjen, inte kärlek till falsk religion, som gör att du tycker att det är svårt att ta ställning för den sanna tillbedjan. Var övertygad om att Jehova, som har infört familjeanordningen, vill att du skall ha ett gott förhållande till din familj och dina släktingar. (Efesierna 3:14, 15) Men det finns andra sätt som du kan stärka familjebanden på, sätt som Gud godkänner. När det gäller vad vi först och främst bör vara intresserade av, skrev aposteln Paulus: ”Fortsätt att skaffa er visshet om vad som är välbehagligt för Herren.” (Efesierna 5:10)

Skulle du äta en godisklubba som du hittat i rännstenen?

12. Belys med en illustration varför vi inte bör följa seder och fira högtider som har hedniskt ursprung.

12 Du kanske tycker att ursprunget till högtiderna inte har något samband med hur de firas i vår tid. Har ursprunget verkligen någon betydelse? Ja! Vi kan ta en illustration: Tänk dig att du får se en godisklubba ligga i rännstenen. Skulle du ta upp den och stoppa den i munnen? Naturligtvis inte! Den är smutsig. Precis som det är med den här klubban kan högtider se tilltalande ut, men de har hämtats från orena platser. För att kunna ta ställning för den sanna tillbedjan måste vi tänka som profeten Jesaja, som sade till sanna tillbedjare: ”Rör inte vid något orent.” (Jesaja 52:11)

 VISA GOTT OMDÖME NÄR DU TALAR MED ANDRA

13. Vilka problem kan uppstå när du inte vill vara med och fira högtider?

13 När du bestämmer dig för att inte vara med och fira populära högtider kan det uppstå en del problem. Dina arbetskamrater kanske undrar varför du inte tar del i vissa aktiviteter på din arbetsplats. Och vad skall du göra om någon vill ge dig en julklapp? Skulle det vara fel att ta emot den? Hur blir det om din äktenskapspartner inte delar din tro? Vad kan du göra för att dina barn inte skall tycka att de går miste om något för att ni inte firar högtider?

14, 15. Vad kan du göra om någon önskar dig god jul eller liknande, och vad kan du göra om någon vill ge dig en julklapp?

14 Du måste ha gott omdöme när du avgör hur du skall hantera de olika situationer som uppstår. Om någon i förbigående önskar dig god jul eller liknande, skulle du helt enkelt kunna säga tack. Men om det gäller någon som du träffar ofta eller arbetar tillsammans med, kanske du väljer att säga något mer. Men var alltid taktfull. Bibeln ger oss rådet: ”Låt ert tal alltid vara fyllt av ljuvt behag, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.” (Kolosserna 4:6) Var noga med att visa respekt för andra. Förklara taktfullt varför du handlar som du gör. Tala om att du inte har något emot att ge presenter eller vara med på fester, men att du föredrar att göra det vid andra tillfällen.

15 Vad skall du göra om någon vill ge dig en julklapp? Mycket beror på omständigheterna. Givaren kanske säger: ”Jag vet att du inte firar jul. Men jag vill i alla fall att du skall ha det här.” Du kanske kommer fram till att du kan ta emot gåvan under de här omständigheterna utan att det innebär att du tar del i firandet. Om den som ger presenten inte känner till vad du tror, skulle du naturligtvis kunna nämna att du inte firar jul. Det skulle förklara varför du tar emot en present men inte själv ger någon vid det här tillfället. Å andra sidan skulle det vara förståndigt att inte ta emot en  gåva om den ges bara för att visa att du inte håller fast vid det du tror eller att du är villig att kompromissa för att få materiella fördelar.

FAMILJEMEDLEMMAR OCH SLÄKTINGAR

16. Hur kan du vara taktfull när det gäller sådant som har med högtider att göra?

16 Hur blir det om familjemedlemmar och släktingar inte delar din tro? Återigen, var taktfull. Du behöver inte göra en stridsfråga av varje sed eller firande som dina släktingar vill ägna sig åt. Respektera i stället att de har rätt att ha sina egna uppfattningar, precis som du vill att de skall respektera din rätt att tro som du vill. (Matteus 7:12) Undvik att vara med på något som skulle göra dig delaktig i firandet. Men var resonlig när det gäller sådant som inte har med själva firandet att göra. Du bör naturligtvis alltid handla på ett sätt som gör att du kan ha ett gott samvete. (1 Timoteus 1:18, 19)

17. Hur kan du hjälpa dina barn, så att de inte tycker att de går miste om något när de ser andra fira högtider?

17 Vad kan du göra för att dina barn inte skall tycka att de går miste om något på grund av att ni inte firar obibliska högtider? Mycket beror på vad du gör vid andra tider på året. En del föräldrar planerar in speciella tillfällen när de ger sina barn presenter. Men det bästa du kan ge dina barn är tid, kärlek och uppmärksamhet.

UTÖVA DEN SANNA TILLBEDJAN

Att utöva den sanna tillbedjan ger sann glädje

18. Hur kan du få hjälp att ta ställning för den sanna tillbedjan genom att vara med vid kristna möten?

18 För att behaga Gud måste du förkasta falsk tillbedjan och ta ställning för den sanna tillbedjan. Vad inbegriper det? Bibeln säger: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans, som några har för vana,  utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig.” (Hebréerna 10:24, 25) De kristna mötena är glädjerika tillfällen som ger dig möjlighet att tillbe Gud på det sätt som han godkänner. (Psalm 22:22; 122:1) Vid mötena blir det ”ett utbyte av uppmuntran” bland trogna kristna. (Romarna 1:12)

19. Varför är det viktigt att du talar med andra om det som du lärt dig från Bibeln?

19 Du kan också ta ställning för den sanna tillbedjan genom att tala med andra om det som du har lärt dig genom att studera Bibeln tillsammans med Jehovas vittnen. Många människor ”suckar och stönar” över allt ont som händer i världen i vår tid. (Hesekiel 9:4) Du känner kanske några som är oroliga och bekymrade. Varför inte tala med dem om det framtidshopp som du har fått tack vare Bibeln? När du kommer tillsammans med sanna kristna och när du talar med andra om de fantastiska bibliska sanningar som du har lärt dig, kommer du att märka att de starka känslor du kan ha haft för falska religiösa sedvänjor undan för undan försvinner. Du kan vara övertygad om att du kommer att bli mycket glad och lycklig och få många välsignelser om du tar ställning för den sanna tillbedjan. (Malaki 3:10)

^ § 9 Se sidorna 221 och 222 i tillägget.

^ § 9 Saturnalierna påverkade också valet av den 25 december. Det var en högtid som romarna firade till ära för jordbrukets gud den 17–24 december. Under saturnalierna ägnade man sig åt uppsluppet festande och utbyte av presenter.

^ § 10 Hur de sanna kristna betraktar en del andra populära högtider kan du läsa om på sidorna 222 och 223 i tillägget.