Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL NIO

Lever vi i ”de sista dagarna”?

Lever vi i ”de sista dagarna”?
 • Vilka händelser i vår tid är förutsagda i Bibeln?

 • Hur skulle människor vara i ”de sista dagarna” enligt Guds ord?

 • Vilken positiv utveckling har Bibeln förutsagt när det gäller ”de sista dagarna”?

1. Var kan vi få veta hur framtiden kommer att bli?

NÄR du ser på nyheterna på tv, undrar du då ibland hur det skall gå med den här världen? Tragiska händelser inträffar så plötsligt och oväntat att ingen människa kan förutsäga vad morgondagen skall föra med sig. (Jakob 4:14) Men Jehova vet vad som kommer att hända. (Jesaja 46:10) Bibeln har för länge sedan förutsagt de uppskakande händelser som inträffar i vår tid. Men inte bara det, den har också förutsagt att vi i en nära framtid kommer att få uppleva fantastiska händelser.

2, 3. Vad frågade lärjungarna Jesus, och vad svarade han?

2 Jesus Kristus talade om Guds kungarike, som skall göra slut på ondskan och göra jorden till ett paradis. (Lukas 4:43) Människor ville veta när detta rike skulle komma. Ja, Jesu lärjungar frågade honom: ”Vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matteus 24:3) Jesus svarade att det bara var Jehova Gud som visste exakt när slutet för den här världsordningen skulle komma. (Matteus 24:36) Men Jesus förutsade ändå hur förhållandena skulle vara på jorden alldeles innan Guds kungarike skulle ge människorna sann fred och säkerhet. Det han förutsade inträffar nu!

 3 Innan vi undersöker bevisen för att vi lever i ”avslutningen på tingens ordning” skall vi helt kort se på ett krig som ingen människa har kunnat iaktta. Det ägde rum i den osynliga andevärlden, och utgången av det här kriget påverkar oss.

ETT KRIG I HIMLEN

4, 5. a) Vad hände i himlen kort efter det att Jesus blivit kung? b) Vad skulle följden bli av kriget i himlen, enligt Uppenbarelseboken 12:12?

4 I förra kapitlet fick vi veta att Jesus Kristus blev kung i himlen 1914. (Daniel 7:13, 14) Kort därefter gick han till handling. ”Krig bröt ut i himlen”, säger Bibeln. ”Mikael [ett annat namn på Jesus] och hans änglar gav sig i strid med draken [Satan, Djävulen]; och draken och dess änglar stred.” * Satan och hans onda änglar, demonerna, förlorade kriget och kastades ut ur himlen ner till jorden. Guds trogna andesöner gladde sig över att Satan och demonerna var borta. Men människorna skulle inte glädja sig. Tvärtom förutsade Bibeln: ”Ve jorden ..., ty Djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, eftersom han vet att han har en kort tidsfrist.” (Uppenbarelseboken 12:7, 9, 12)

5 Lägg märke till vad följden av kriget i himlen skulle bli. I sitt raseri skulle Satan orsaka ve, eller svårigheter, för invånarna på jorden. Som du kommer att få se lever vi nu i den tiden av ve. Men den är relativt kort. Satan har bara ”en kort tidsfrist”, och han är medveten om det. Bibeln kallar den här perioden ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1) Vi kan verkligen vara glada över att Gud snart skall göra slut på Djävulens inflytande här på jorden! Vi skall se på några av de händelser som är förutsagda i Bibeln och som inträffar nu. De visar att vi lever i de sista dagarna och  att Guds kungarike snart skall ge dem som älskar Jehova eviga välsignelser. Vi skall först undersöka fyra drag i det tecken som Jesus sade skulle utmärka den tid vi lever i.

FRAMTRÄDANDE HÄNDELSER UNDER DE SISTA DAGARNA

6, 7. Hur uppfylls Jesu ord om krig och hungersnöd i vår tid?

6 ”Nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike.” (Matteus 24:7) Miljoner människor har dödats i krig under det senaste århundradet. En brittisk historiker skriver: ”Nittonhundratalet var det blodigaste århundrade vi känner till i historien. ... Det var ett århundrade då det oavbrutet pågick krig, med undantag av några få korta perioder när det inte förekom någon organiserad väpnad konflikt någonstans.” I en rapport från en miljöorganisation (Worldwatch Institute) sägs det: ”Antalet dödade i krig under ... [1900-talet] var tre gånger så stort som antalet dödade i alla krig från första århundradet e.Kr. till 1899.” Sedan 1914 har över 100 miljoner människor dött till följd av krig. Vi kanske vet hur det känns att förlora en enda kär anförvant i krig, men all sorg och smärta som krigens många miljoner offer  orsakat människorna kan vi inte göra oss en föreställning om.

7 ”Det skall vara hungersnöd.” (Matteus 24:7) Forskare säger att livsmedelsproduktionen har ökat kraftigt under de 30 senaste åren. Ändå fortsätter det att vara hungersnöd, därför att många inte har tillräckligt med pengar för att köpa mat eller inte har mark så att de kan odla själva. I utvecklingsländerna tvingas över en miljard människor leva på en inkomst på motsvarande en dollar eller mindre om dagen. De flesta av dem lider av ständig hunger. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att över fem miljoner barn dör varje år av orsaker som har samband med undernäring.

8, 9. Vad visar att Jesu profetior om jordbävningar och farsoter har uppfyllts?

8 ”Det skall vara stora jordbävningar.” (Lukas 21:11) Enligt ett forskningsinstitut (U.S. Geological Survey) förväntar man att det ska inträffa i genomsnitt 19 stora jordbävningar per år som är tillräckligt kraftiga för att skada byggnader och orsaka sprickor i marken. Och jordbävningar som är tillräckligt kraftiga för att totalförstöra byggnader har inträffat i genomsnitt en gång om året.  Fakta visar att jordbävningar har krävt över 2 miljoner liv sedan 1900. En källa uppger: ”Trots de tekniska framstegen har antalet dödsoffer minskat bara obetydligt.”

9 ”Det skall vara ... farsoter.” (Lukas 21:11) Trots framstegen på det medicinska området plågas mänskligheten av gamla och nya sjukdomar. En rapport visar att 20 välkända sjukdomar – däribland tuberkulos, malaria och kolera – har blivit vanligare under de senaste årtiondena, och en del sjukdomar blir allt svårare att bota med läkemedel. Minst 30 nya sjukdomar har dykt upp. Mot vissa av dem finns det inget känt botemedel. De är dödliga.

MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA

10. Vilka karakteristiska drag som förutsagts i 2 Timoteus 3:1–5 ser du hos människor i vår tid?

10 Förutom att Bibeln har förutsagt hur förhållandena i världen skulle utveckla sig, har den talat om att de sista dagarna skulle utmärkas av en förändring i människors attityd. Aposteln Paulus beskrev hur människor i allmänhet skulle vara. I 2 Timoteus 3:1 läser vi: ”I de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här.” Enligt  verserna 2–5 sade Paulus bland annat att människorna skulle

 • älska sig själva

 • vara penningkära

 • vara olydiga mot föräldrar

 • vara illojala

 • vara utan naturlig tillgivenhet

 • vara utan självbehärskning

 • vara vildsinta

 • älska njutningar mer än de älskar Gud

 • ha en yttre form av gudhängivenhet men visa sig falska när det gäller dess kraft

11. Hur beskriver Psalm 92:7 vad som skall hända med de ondskefulla?

11 Stämmer det här in på människorna där du bor? Det gör det förmodligen. Människor överallt har de här dåliga dragen. Det visar att Gud snart kommer att ingripa, för Bibeln säger: ”När de ondskefulla skjuter upp som gräs och alla som gör det som är ont blomstrar, är det för att de skall bli förintade för evigt.” (Psalm 92:7)

EN POSITIV UTVECKLING

12, 13. Hur har ”den sanna kunskapen” blivit stor i denna ”ändens tid”?

12 De sista dagarna är verkligen fyllda av ve, precis som Bibeln har  förutsagt att de skulle vara. Men i den här problemfyllda världen ser vi en positiv utveckling bland dem som tillber Jehova.

13 ”Den sanna kunskapen kommer att bli stor”, förutsades det i Daniels bok i Bibeln. När skulle det inträffa? Under ”ändens tid”. (Daniel 12:4) Särskilt sedan 1914 har Jehova hjälpt dem som verkligen önskar tjäna honom att få ökad förståelse av Bibeln. De har förstått mer och mer av de dyrbara sanningarna om Guds namn och avsikter, Jesu Kristi lösenoffer, de dödas tillstånd och uppståndelsen. Dessutom har de som tillber Jehova lärt sig att leva på ett sätt som ger dem tillfredsställelse i livet och som ger ära åt Gud. De har också fått en klarare förståelse av den uppgift Guds kungarike har och hur det skall ställa allt till rätta igen här på jorden. Vad gör de med den här kunskapen? Den frågan leder oss in på en annan profetia som uppfylls nu i de sista dagarna.

”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden.” (Matteus 24:14)

14. Hur omfattande är predikandet av de goda nyheterna om kungariket i vår tid, och vilka är det som predikar?

14 ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden”, sade Jesus Kristus i sin profetia om ”avslutningen på tingens ordning”. (Matteus 24:3, 14) Jorden runt predikas de goda nyheterna om kungariket – vad detta rike är, vad det skall göra och hur vi kan få del av dess välsignelser – i över 230 länder och områden och på mer än 400 språk. Miljoner Jehovas vittnen predikar flitigt de goda nyheterna om detta rike. De representerar ”alla nationer och stammar och folk och språk”. (Uppenbarelseboken 7:9) De leder kostnadsfria bibelstudier med miljoner människor som vill veta vad Bibeln verkligen lär. Vilken imponerande uppfyllelse av profetian, särskilt med tanke på att Jesus förutsade att de sanna kristna skulle vara ”föremål för hat från alla”! (Lukas 21:17)

 VAD KOMMER DU ATT GÖRA?

15. a) Tror du att vi lever i de sista dagarna, och i så fall varför? b) Vad kommer ”slutet” att innebära för dem som motstår Jehova och för dem som underordnar sig hans kungarikes styre?

15 Håller du med om att vi lever i de sista dagarna, med tanke på alla de profetior i Bibeln som uppfylls i vår tid? Sedan de goda nyheterna har predikats i den omfattning som Jehova vill, skall ”slutet” med säkerhet komma. (Matteus 24:14) ”Slutet” avser den tid då Gud skall ta bort allt det onda på jorden. Han kommer att använda Jesus och de mäktiga änglarna till att avlägsna alla som avsiktligt motstår honom. (2 Thessalonikerna 1:6–9) Satan och hans demoner kommer inte längre att vilseleda nationerna. Guds kungarike kommer sedan att ge rika välsignelser åt alla som underordnar sig dess rättfärdiga styre. (Uppenbarelseboken 20:1–3; 21:3–5)

16. Vad skulle det vara förståndigt av dig att göra?

16 Eftersom slutet för Satans ordning är nära, måste vi fråga oss själva: Vad bör jag göra? Det är förståndigt att vi fortsätter att lära oss mer om Jehova och vad han förväntar av oss. (Johannes 17:3) Studera Bibeln flitigt. Gör det till en vana att regelbundet komma tillsammans med andra som strävar efter att göra Jehovas vilja. (Hebréerna 10:24, 25) Ta emot det överflöd av kunskap som Jehova Gud har gjort tillgängligt för människor överallt, och gör de förändringar som behövs i ditt liv, så att du kan få Guds godkännande. (Jakob 4:8)

17. Varför skall tillintetgörelsen av de onda komma överraskande för de flesta?

17 Jesus förutsade att de flesta skulle nonchalera bevisen för att vi lever i de sista dagarna. Tillintetgörelsen av de onda skall komma plötsligt och oväntat – för de flesta lika överraskande som en tjuv om natten. (1 Thessalonikerna 5:2) Jesus varnade och sade: ”Alldeles som Noas dagar var, så kommer Människosonens närvaro att vara. För  såsom de var i de dagarna före den stora översvämningen, då man åt och drack, män gifte sig och kvinnor blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de tog ingen notis förrän den stora översvämningen kom och ryckte bort dem alla, så kommer Människosonens närvaro att vara.” (Matteus 24:37–39)

18. Vilken varning som Jesus gav bör vi ta till hjärtat?

18 Jesus sade därför till sina åhörare: ”Ge akt på er själva, så att aldrig era hjärtan blir nertyngda av omåttligt ätande och omåttligt drickande och livets bekymmer och den dagen plötsligt, på ett ögonblick, kommer över er som en snara. Den skall nämligen komma över alla som bor på hela jordens yta. Håll er då vakna och frambär hela tiden ödmjuk bön, för att ni må lyckas i att undfly allt detta som skall inträffa och i att bestå [dvs. stå godkända] inför Människosonen.” (Lukas 21:34–36) Vi gör klokt i att ta Jesu ord till hjärtat. Varför det? Därför att de som Jehova Gud och ”Människosonen” godkänner har möjlighet att få överleva slutet på Satans världsordning och få leva för evigt i den fantastiska nya värld som är så nära! (Johannes 3:16; 2 Petrus 3:13)

^ § 4 Upplysningar som visar att Mikael är ett annat namn på Jesus Kristus hittar du på sidorna 218 och 219 i tillägget.

Ta reda på mer

BIBELKURSER

Varför undersöka Bibeln?

Bibeln hjälper miljontals människor jorden runt att få svar på livets stora frågor. Vill du vara en av dem?