Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL NITTON

Håll dig kvar i Guds kärlek

Håll dig kvar i Guds kärlek
  • Vad innebär det att älska Gud?

  • Hur kan vi hålla oss kvar i Guds kärlek?

  • Hur kommer Jehova att belöna dem som håller sig kvar i hans kärlek?

Kommer du att göra Jehova till din tillflykt i den här stormiga tiden?

1, 2. Var kan vi finna en säker tillflykt i vår tid?

TÄNK dig att du är ute och går en riktig ovädersdag. Himlen blir mörkare och mörkare, och plötsligt är stormen över dig. Det börjar blixtra och dundra, och regnet vräker ner. Du skyndar på dina steg och tittar förtvivlat efter något som kan ge dig skydd. Och så får du se ett litet skjul vid sidan av vägen. Det ser inbjudande ut. Det är stabilt, och där inne är det torrt. Du är verkligen glad att du hittade den här trygga platsen!

2 Vi lever i stormiga tider. Världsförhållandena blir sämre och sämre. Men det finns en trygg plats, en tillflykt, som kan skydda oss mot allt som skulle kunna orsaka oss bestående skada. Var finns den säkra tillflykten? Lägg märke till vad en av Bibelns skribenter säger: ”Jag säger till Jehova: ’Du är min tillflykt och mitt fäste, min Gud, som jag förtröstar på.’” (Psalm 91:2)

3. Hur kan vi göra Jehova till vår tillflykt?

3 Tänk dig det! Jehova, universums Skapare och Suverän, kan vara vår säkra tillflykt. Han kan skydda oss, eftersom han är  mycket mäktigare än någon eller något som skulle kunna skada oss. Och även om vi skulle komma till skada, kan Jehova utplåna alla verkningar av det onda som har drabbat oss. Hur kan vi göra Jehova till vår tillflykt? Vi måste förtrösta på honom. Dessutom uppmanar Guds ord oss: ”Bevara er själva i Guds kärlek.” (Judas, vers 21) Vi måste hålla oss kvar i Guds kärlek, bevara ett nära och kärleksfullt förhållande till vår himmelske Fader. Då kan vi vara övertygade om att han kommer att vara vår tillflykt. Men hur kan vi uppodla ett sådant förhållande?

HUR HAR GUD VISAT OSS SIN KÄRLEK, OCH HUR BÖR VI REAGERA?

4, 5. Nämn några exempel på hur Jehova har visat oss sin kärlek.

4 För att kunna hålla oss kvar i Guds kärlek måste vi förstå hur Gud har visat oss sin kärlek. Tänk på vad du har lärt dig från Bibeln med hjälp av den här boken. Som vår Skapare har Jehova gett oss jorden som är ett underbart hem för oss. Han har sett till att det finns rikligt med mat och vatten på jorden, värdefulla naturtillgångar, ett fascinerande djurliv och vacker natur. Som Bibelns författare har han uppenbarat sitt namn och sina egenskaper för oss. Hans ord visar också att han sände sin egen älskade Son till jorden och lät honom lida och dö för oss. (Johannes 3:16) Vad innebär den gåvan för oss? Den ger oss hopp om en underbar framtid.

5 Vårt hopp för framtiden är också beroende av något annat som Jehova Gud har gjort. Han har upprättat en regering i himlen, det messianska kungariket. Den regeringen skall snart göra slut på allt lidande och göra jorden till ett paradis. Tänk på vad det betyder. Vi kan få leva här i frid och lycka för evigt. (Psalm 37:29) Medan vi väntar på det ger Gud oss vägledning som hjälper oss att leva ett så bra liv som möjligt redan nu. Han har också gett oss bönens gåva som gör att vi kan kommunicera med honom när som helst och var vi än befinner oss. Det här är bara  några få exempel på hur Jehova har visat sin kärlek mot mänskligheten i allmänhet och mot oss som individer.

6. Hur reagerar vi kanske på den kärlek Jehova har visat oss?

6 Hur kommer du att reagera på Jehovas kärlek? Det är en viktig fråga som du behöver tänka igenom. Många skulle nog säga att de i sin tur bör älska Jehova. Är det så du känner det? Jesus sade att det största budet av alla är: ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.” (Matteus 22:37) Vi har verkligen många orsaker att älska Jehova Gud. Men räcker det med att vi känner att vi älskar Jehova för att vi skall kunna säga att vi älskar honom med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt sinne?

7. Är kärleken till Gud bara en känsla? Förklara.

7 Bibeln visar att kärleken till Gud är mycket mer än en känsla. Det är naturligtvis viktigt att vi känner att vi älskar Jehova, men det är bara början. Vi kan ta en jämförelse: En äppelkärna är viktig för att ett fruktbärande äppelträd skall kunna utvecklas. Men om du ville ha ett äpple, skulle du då vara nöjd om någon bara gav dig en äppelkärna? Säkert inte! På liknande sätt är detta att man känner att man älskar Jehova Gud bara början. Känslan måste utvecklas till något mer. Bibeln lär: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3) För att vår kärlek till Gud skall vara äkta måste den bära fin frukt. Den måste komma till uttryck i handlingar. (Matteus 7:16–20)

8, 9. Hur kan vi visa vår kärlek till Gud och vår tacksamhet mot honom?

8 Vi visar vår kärlek till Gud när vi håller hans bud och tillämpar hans principer. Det är inte för svårt att göra det. Jehovas lagar är långt ifrån betungande. De är utformade för  att hjälpa oss att leva ett bra, lyckligt och tillfredsställande liv. (Jesaja 48:17, 18) Genom att vi följer Jehovas vägledning visar vi att vi verkligen är tacksamma för allt som han har gjort för oss. Tyvärr är det alltför få i våra dagars värld som visar sådan tacksamhet. Men vi vill inte vara otacksamma, som några var som levde när Jesus var här på jorden. Jesus botade en gång tio spetälska, men bara en kom tillbaka och tackade honom. (Lukas 17:12–17) Vi vill likna den som var tacksam, inte de nio som var otacksamma!

9 Vilka är då Jehovas bud som vi måste hålla? Vi har tagit upp flera av buden i den här boken, men vi skall göra en återblick på några av dem. Att vi håller Guds bud kommer att hjälpa oss att hålla oss kvar i Guds kärlek.

NÄRMA DIG JEHOVA MER OCH MER

10. Förklara varför det är viktigt att du fortsätter att skaffa dig kunskap om Jehova Gud.

10 För att kunna dras närmare Jehova måste du fortsätta att skaffa dig kunskap om honom. Det är en process som  aldrig bör upphöra. Om du var utomhus en mycket kall kväll och värmde dig vid en eld, skulle du då låta elden falna och dö? Nej. Du skulle fortsätta att lägga på ved så att elden hölls brinnande och kunde värma skönt. Ditt liv kanske stod på spel! Precis som ved håller en eld brinnande, så håller ”kunskapen om Gud” vår kärlek till honom stark. (Ordspråksboken 2:1–5)

Precis som en eld behöver ved för att kunna brinna, så behöver din kärlek till Jehova näring för att hållas brinnande

11. Vilken verkan fick Jesu undervisning på hans efterföljare?

11 Jesus ville att hans efterföljare skulle hålla sin kärlek till Jehova och till hans dyrbara sanningsord levande och brinnande. Efter sin uppståndelse talade han med två av sina lärjungar om några av de profetior i de hebreiska skrifterna som uppfylldes på honom. Vilken verkan fick det? De sade senare: ”Var inte våra hjärtan brinnande när han talade till oss på vägen, när han helt öppnade Skrifterna för oss?” (Lukas 24:32)

12, 13. a) Vad har hänt med kärleken till Gud och till Bibeln när det gäller flertalet människor i vår tid? b) Hur kan vi förhindra att vår kärlek svalnar?

12 När du först fick veta vad Bibeln verkligen lär, hur reagerade du då? Kändes det som om du ”brann” inom dig av glädje, iver och kärlek till Gud? Det gjorde det säkert. Många har känt det så. Utmaningen nu är att hålla den här brinnande kärleken vid liv och hjälpa den att växa. Vi vill inte följa den nutida tendensen i världen. Jesus förutsade: ”Kärleken hos flertalet [skall] svalna.” (Matteus 24:12) Hur kan du förhindra att din kärlek till Jehova och till Bibelns sanning svalnar?

13 Fortsätt att skaffa dig kunskap om Jehova Gud och Jesus Kristus. (Johannes 17:3) Meditera över, dvs. tänk grundligt igenom, det du lär dig från Guds ord. Du kan fråga dig själv: Vad lär det här mig om Jehova Gud? Vilket ytterligare skäl ger det mig att älska honom med hela mitt hjärta, hela mitt sinne och hela min själ? (1 Timoteus 4:15) Sådan meditation kommer att hålla din kärlek till Jehova brinnande.

14. Hur kan bönen hjälpa oss att hålla vår kärlek till Jehova brinnande?

 14 Något annat som kan hjälpa dig att hålla din kärlek till Jehova brinnande är att du ber regelbundet. (1 Thessalonikerna 5:17) I kapitel 17 lärde vi oss att bönen är en dyrbar gåva från Gud. Precis som mänskliga relationer fördjupas och stärks av regelbunden, öppen kommunikation, så håller vi vårt förhållande till Jehova varmt och levande när vi ber till honom regelbundet. Det är viktigt att vi aldrig låter våra böner bli mekaniska, så att vi bara upprepar ord utan känsla eller mening. Vi bör tala till Jehova på samma sätt som ett barn talar till sin älskade far. Naturligtvis uttrycker vi oss respektfullt, men vi talar öppet, uppriktigt och från hjärtat. (Psalm 62:8) Ja, personligt bibelstudium och innerlig bön är viktiga sidor av vår tillbedjan som kan hjälpa oss att hålla oss kvar i Guds kärlek.

FINN GLÄDJE I DIN TILLBEDJAN

15, 16. Varför kan vi med rätta betrakta förkunnararbetet som en förmån och en skatt?

15 Bibelstudium och bön är sidor av vår tillbedjan som vi kan utföra privat. Men vi skall nu se på en sida av vår tillbedjan som vi utför offentligt: Vi talar med andra om vår tro. Har du redan berättat för andra om sådant som du har lärt dig från Bibeln? I så fall kan du se det som en stor förmån. (Lukas 1:74) När vi talar med andra om de sanningar vi har lärt oss om Jehova Gud fullgör vi ett mycket viktigt uppdrag, ett uppdrag som alla sanna kristna har fått – att predika de goda nyheterna om Guds kungarike. (Matteus 24:14; 28:19, 20)

16 Aposteln Paulus värderade sin förkunnartjänst mycket högt och kallade den en skatt. (2 Korinthierna 4:7) Att tala med andra om Jehova Gud och hans avsikter är det bästa arbete du kan ta del i. Du tjänar den bäste arbetsgivare man kan ha, och belöningen är den bästa tänkbara. Genom att ta del i förkunnararbetet hjälper du ärliga människor att  närma sig vår himmelske Fader och att börja vandra på den väg som leder till evigt liv! Vilket arbete skulle kunna ge större tillfredsställelse? Genom att tala med andra om Jehova och hans ord stärker du dessutom din egen tro och fördjupar din kärlek till honom. Och Jehova sätter stort värde  på dina ansträngningar. (Hebréerna 6:10) Att du håller dig upptagen i förkunnararbetet hjälper dig att hålla dig kvar i Guds kärlek. (1 Korinthierna 15:58)

17. Varför är den kristna förkunnartjänsten brådskande i vår tid?

17 Det är viktigt att komma ihåg att arbetet med att förkunna om Guds kungarike brådskar. Bibeln säger: ”Predika ordet, håll enträget på med det.” (2 Timoteus 4:2) Varför är det här arbetet så brådskande i vår tid? Guds ord förklarar: ”Jehovas stora dag är nära. Den är nära, och den kommer mycket snabbt.” (Sefanja 1:14) Ja, den tid närmar sig snabbt då Jehova skall göra slut på hela den nuvarande världsordningen. Människor måste bli varnade! De måste få veta att det är viktigt att de nu väljer Jehova som sin suveräne härskare. Slutet ”skall inte bli försenat”. (Habackuk 2:3)

18. Varför bör vi tillbe Jehova offentligt tillsammans med sanna kristna?

18 Jehova vill att vi skall tillbe honom offentligt tillsammans med sanna kristna. Det är därför hans ord säger: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans, som några har för vana, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig.” (Hebréerna 10:24, 25) När vi kommer tillsammans med våra medtroende vid kristna möten har vi ett utmärkt tillfälle att lovprisa och tillbe vår älskade Gud. Vi bygger också upp varandra och uppmuntrar varandra.

19. Hur kan vi arbeta på att stärka banden av kärlek i den kristna församlingen?

19 När vi är tillsammans med andra som tillber Jehova, stärker vi banden av kärlek och vänskap i församlingen. Det är viktigt att vi ser de goda sidorna hos varandra, precis som Jehova ser det goda hos oss. Förvänta inte fullkomlighet av dina medtroende. Kom ihåg att alla inte har kommit lika långt i sin andliga tillväxt och att vi alla gör fel och misstag. (Kolosserna 3:13) Försök bygga upp en nära vänskap med dem som älskar Jehova innerligt, så kommer du att  märka att du själv växer andligen. Ja, att du tillber Jehova tillsammans med dina andliga bröder och systrar kommer att hjälpa dig att hålla dig kvar i hans kärlek. Hur belönar Jehova dem som tillber honom troget och alltså håller sig kvar i hans kärlek?

DU KAN FÅ UPPLEVA ”DET VERKLIGA LIVET”

20, 21. Vad är ”det verkliga livet”, och varför är det ett underbart hopp?

20 Jehova belönar sina trogna tjänare med liv, men vilket slags liv? Ja, kan vi säga att vi verkligen lever nu? De flesta skulle tycka att svaret är uppenbart. Vi andas, vi äter och vi dricker. Så det är klart att vi lever. Och i våra lyckligaste stunder kanske vi till och med säger: ”Det här är verkligen livet!” Men Bibeln visar att i en viktig bemärkelse kan ingen människa i dag säga att hon verkligen lever.

Jehova vill att du skall få uppleva ”det verkliga livet”. Kommer du att få det?

21 I Guds ord uppmanas vi att lägga ”en god grund för framtiden”, så att vi kan ”gripa fast tag om det verkliga livet”. (1 Timoteus 6:19) De här orden visar att ”det verkliga livet” är något vi hoppas uppnå i framtiden. Ja, när vi har blivit fullkomliga kommer vi att leva i ordets fullaste bemärkelse, eftersom vi då kommer att leva så som Gud ursprungligen avsåg att vi skulle göra. När vi lever på en paradisisk jord i fullkomlig hälsa, frid och lycka, kommer vi till slut att få njuta av ”det verkliga livet” – evigt liv. (1 Timoteus 6:12) Är inte det ett underbart hopp?

22. Hur kan du ”gripa fast tag om det verkliga livet”?

22 Hur kan vi ”gripa fast tag om det verkliga livet”? I samband med att Paulus uppmanade de kristna att göra det sade han att de skulle ”göra gott” och ”vara rika på förträffliga gärningar”. (1 Timoteus 6:18) Det är tydligt att mycket beror på hur vi tillämpar de sanningar vi har lärt oss från Bibeln. Men menade Paulus att vi gör oss förtjänta av ”det verkliga livet” genom att göra goda gärningar? Nej. Denna fantastiska framtidsutsikt kan vi bara få tack vare att Gud  visar oss ”oförtjänt omtanke”. (Romarna 5:15) Men Jehova finner glädje i att belöna dem som tjänar honom troget. Han vill att du skall få uppleva ”det verkliga livet”. Ett sådant lyckligt, fridfullt, evigt liv väntar dem som håller sig kvar i Guds kärlek.

23. Varför är det viktigt att vi håller oss kvar i Guds kärlek?

23 Vi bör alla fråga oss: Tillber jag Gud på det sätt som han ger anvisning om i Bibeln? Om svaret på den frågan är ja, och vi varje dag gör vårt bästa för att leva efter Guds normer, då är vi på den rätta vägen. Vi kan vara övertygade om att Jehova är vår tillflykt. Han kommer att skydda sitt trogna folk under de sista bekymmersamma dagarna för den här gamla världsordningen. Jehova kommer också att föra oss tryggt in i den underbara nya världsordningen som nu är så nära. Tänk att få uppleva den tiden! Och tänk så glada vi kommer att vara för att vi gjorde rätt val i de här sista dagarna! Om du gör det valet nu, kommer du att få njuta av ”det verkliga livet” – livet som Jehova Gud avsåg att det skulle vara – i all evighet!