Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL SJU

Ett verkligt hopp för dina nära och kära som har dött

Ett verkligt hopp för dina nära och kära som har dött
  • Hur vet vi att de döda kommer att få uppstå?

  • Hur känner Jehova det när det gäller att uppväcka de döda?

  • Vilka kommer att bli uppväckta?

1–3. Vilken fiende förföljer oss alla, och varför kommer det att vara uppmuntrande för oss att undersöka vad Bibeln lär?

TÄNK dig att du flyr för en ondskefull fiende. Han är mycket starkare och snabbare än du. Du vet att han är skoningslös, för du har sett honom döda några av dina vänner. Hur mycket du än anstränger dig för att springa ifrån honom, kommer han allt närmare. Du tycks inte ha en chans att komma undan. Men plötsligt dyker en befriare upp vid din sida. Han är mycket starkare än din fiende, och han lovar att hjälpa dig. Vilken lättnad du känner!

2 På sätt och vis är du förföljd av en sådan fiende. Det är vi alla. Som vi lärde oss i förra kapitlet kallar Bibeln döden en fiende. Ingen av oss kan komma undan den eller hålla den på avstånd. De flesta av oss har sett den här fienden ta livet av människor som stått oss nära. Men Jehova är mycket mäktigare än döden. Han är den kärleksfulle befriaren, och han har redan visat att han kan besegra den här fienden. Och han lovar att avlägsna fienden döden en gång för alla. Bibeln lär: ”Som den siste fienden skall döden göras till intet.” (1 Korinthierna 15:26) Det är verkligen goda nyheter!

 3 Vi skall helt kort se på hur fienden döden påverkar oss när den drabbar någon av våra närmaste. Det kommer att hjälpa oss att sätta stort värde på något som kommer att göra oss lyckliga: Jehova lovar att de döda skall få leva igen. (Jesaja 26:19) De skall få livet tillbaka. Det finns alltså ett hopp om en uppståndelse.

NÄR NÅGON VI ÄLSKAR DÖR

4. a) Varför lär vi oss något om Jehovas känslor om vi ser på hur Jesus reagerade när en kär vän dog? b) Vilka var några av Jesu nära vänner?

4 Har du förlorat någon kär släkting eller vän i döden? Smärtan, sorgen och hjälplösheten kan kännas outhärdliga. Vid sådana tillfällen behöver vi vända oss till Guds ord för att få tröst. (2 Korinthierna 1:3, 4) Bibeln hjälper oss att förstå hur Jehova och Jesus känner det när det gäller döden. Jesus, som fullkomligt återspeglade sin Fader, fick känna på hur smärtsamt det är att förlora någon i döden. (Johannes 14:9) När han var i Jerusalem brukade han besöka Lasarus och hans systrar, Maria och Marta, som bodde i den närliggande staden Betania. De blev nära vänner. Bibeln säger: ”Nu älskade Jesus Marta och hennes syster och Lasarus.” (Johannes 11:5) Men som vi fick veta i förra kapitlet dog Lasarus.

5, 6. a) Hur reagerade Jesus när han var tillsammans med Lasarus sörjande släktingar och vänner? b) Varför är det uppmuntrande för oss att Jesus sörjde?

5 Hur reagerade Jesus när han förlorade sin vän? Berättelsen säger att när Jesus kom till Lasarus släktingar och vänner och fick se dem gråta och sörja, blev han djupt gripen. Han ”suckade ... i anden och blev upprörd”, och han ”brast i tårar”. (Johannes 11:33, 35) Betydde den sorg Jesus kände att han inte hade något hopp? Inte alls. Jesus visste i själva verket att något underbart skulle hända. (Johannes 11:3, 4) Men ändå upplevde han den smärta och sorg som döden för med sig.

6 På sätt och vis är det uppmuntrande för oss att Jesus  sörjde. Det lär oss att Jesus och hans Fader, Jehova, hatar döden. Men Jehova Gud är mäktigare än den här fienden och kan besegra den! Vi skall se vad Gud gav Jesus kraft att göra.

”LASARUS, KOM HIT UT!”

7, 8. Varför kunde situationen ha sett hopplös ut mänskligt sett när Lasarus var död, men vad gjorde Jesus?

7 Lasarus hade blivit begravd i en grotta, och Jesus befallde att den sten som var placerad framför öppningen skulle tas bort. Marta invände, eftersom Lasarus kropp vid det här laget, efter fyra dagar, måste ha börjat ruttna. (Johannes 11:39) Fanns det något hopp, mänskligt sett?

När Lasarus uppväcktes blev det stor glädje. (Johannes 11:38–44)

8 Stenen rullades bort, och Jesus ropade med hög röst: ”Lasarus, kom hit ut!” Vad hände? ”Ut kom då den man som hade varit död.” (Johannes 11:43, 44) Kan du föreställa dig hur lyckliga alla måste ha blivit? Antingen Lasarus var deras bror, släkting, vän eller granne, visste de att han hade dött. Men nu stod han här hos dem igen – samme man som de älskade så mycket. Det måste ha verkat för bra för att vara sant. Säkert var det många som glatt kramade om Lasarus. Vilken seger över döden!

Elia uppväckte en änkas son. (1 Kungaboken 17:17–24)

9, 10. a) Hur visade Jesus vem det var som gav honom kraft att uppväcka Lasarus? b) Vilken nytta har vi av att läsa Bibelns berättelser om hur människor blev uppväckta?

9 Jesus gjorde inte gällande att han utförde det här häpnadsväckande underverket i egen kraft. I den bön han bad alldeles innan han ropade på Lasarus gjorde han klart att det var Jehova som gav honom kraft att uppväcka Lasarus. (Johannes 11:41, 42) Det här var inte den enda gången som Jehova använde sin kraft på det här sättet. Lasarus uppståndelse är bara ett av nio underverk av det här slaget som nämns i Guds ord. * Det är mycket uppmuntrande att  läsa och studera de här berättelserna. De lär oss att Gud inte är partisk, för bland dem som uppväcktes fanns både unga och gamla, män och kvinnor, israeliter och icke-israeliter. Och vilken glädje som beskrivs i de här avsnitten! När Jesus till exempel uppväckte en ung flicka från döden blev hennes föräldrar ”utom sig av stor glädje”. (Markus 5:42) Ja, Jehova hade gjort dem glada och lyckliga. Den här dagen skulle de aldrig glömma.

Aposteln Petrus uppväckte en kvinna som hette Dorkas. (Apostlagärningarna 9:36–42)

10 De som Jesus uppväckte dog naturligtvis igen så småningom. Betyder det att det var meningslöst att uppväcka dem? Inte alls. De här bibliska berättelserna bekräftar viktiga sanningar och ger oss hopp.

VAD VI LÄR OSS AV BERÄTTELSERNA OM HUR MÄNNISKOR BLEV UPPVÄCKTA

11. Hur bekräftar berättelsen om Lasarus uppståndelse den sanning som är nedtecknad i Predikaren 9:5?

11 De döda ”vet ingenting alls”, säger Bibeln. De är inte vid liv och har ingen medveten tillvaro någonstans. Berättelsen om Lasarus bekräftar det. När Lasarus återvände till livet, gjorde han då människor fascinerade genom att beskriva hur det var i himlen? Eller skrämde han upp dem genom att berätta hemska historier om ett brinnande helvete? Nej. Bibeln nämner ingenting sådant. Under de fyra dagar som han var död visste han ”ingenting alls”. (Predikaren 9:5) Lasarus hade helt enkelt sovit i döden. (Johannes 11:11)

12. Varför kan vi vara säkra på att Lasarus uppståndelse verkligen inträffade?

12 Berättelsen om Lasarus lär oss också att uppståndelsen är en realitet, inte en myt. Jesus uppväckte Lasarus inför en skara ögonvittnen. Inte ens de religiösa ledarna, som hatade Jesus, förnekade det här underverket. De sade tvärtom: ”Vad skall vi göra, eftersom den här människan [Jesus] utför många tecken?” (Johannes 11:47) Många kom för att se den uppväckte mannen. Följden blev att  ännu fler satte tro till Jesus. De såg i Lasarus ett levande bevis för att Jesus var sänd av Gud. Det beviset var så kraftfullt att några av de hårdhjärtade judiska religiösa ledarna planerade att döda både Jesus och Lasarus. (Johannes 11:53; 12:9–11)

13. Vad har vi för grund till att tro att Jehova verkligen kan uppväcka de döda?

13 Är det orealistiskt att godta uppståndelsen som ett faktum? Nej. Jesus lärde att ”alla som är i minnesgravarna” en dag skall bli uppväckta. (Johannes 5:28) Jehova har skapat allt liv. Skulle det då vara svårt att tro att han kan återskapa liv? Mycket beror naturligtvis på Jehovas minne. Kan han minnas våra nära och kära som är döda? Det finns många biljoner stjärnor i universum, men Gud nämner ändå namnet på var och en! (Jesaja 40:26) Så utan tvivel kan han också minnas varje detalj om våra nära och kära som är döda, och han kan ge dem livet tillbaka.

14, 15. Hur känner Jehova det när det gäller att ge de döda livet tillbaka, enligt det som Job sade?

14 Hur känner då Jehova det när det gäller att uppväcka de döda? Bibeln lär att han är ivrig att få uppväcka dem. Den trogne mannen Job frågade: ”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen?” Job talade om att vänta i graven till den tid kom då Gud skulle komma ihåg honom. Han sade till Jehova: ”Du kommer att ropa, och jag kommer att svara dig. Du kommer att längta efter dina händers verk.” (Job 14:13–15)

15 Tänk bara! Jehova längtar efter att få ge de döda livet tillbaka. Är det inte hjärtevärmande att veta att Jehova känner det så? Men vilka kommer att bli uppväckta, och var?

”ALLA SOM ÄR I MINNESGRAVARNA”

16. Vilka förhållanden kommer de uppväckta att få leva under?

16 Bibelns berättelser om människor som blev uppväckta lär oss mycket om den framtida uppståndelsen. De som  uppväcktes till liv här på jorden återförenades med sina kära släktingar och vänner. Så kommer det att bli också i den framtida uppståndelsen. Men den uppståndelsen kommer att bli mycket bättre, för som vi såg i kapitel 3 är det Guds avsikt att hela jorden skall göras till ett paradis. De döda kommer alltså inte att uppväckas till liv i en värld fylld av krig, brottslighet och sjukdomar. De kommer att få möjlighet att leva för evigt på jorden under fridfulla och lyckliga förhållanden.

17. Hur omfattande kommer uppståndelsen att bli?

17 Vilka kommer att bli uppväckta? Jesus sade att ”alla som är i minnesgravarna skall höra hans [Jesu] röst och komma ut”. (Johannes 5:28, 29) Och i Uppenbarelseboken 20:13 sägs det: ”Havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och Hades gav tillbaka de döda som var i dem.” ”Hades” är mänsklighetens gemensamma grav. (Se sidorna 212 och 213 i tillägget.) Den här kollektiva graven kommer att tömmas. Alla miljarder människor som vilar där kommer att få liv igen. Aposteln Paulus sade: ”Det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” (Apostlagärningarna 24:15) Vad innebär det?

I paradiset kommer de döda att uppstå och återförenas med sina släktingar och vänner

18. Vilka inbegrips i ”de rättfärdiga” som skall bli uppväckta, och hur kan det här hoppet påverka dig personligen?

18 ”De rättfärdiga” inbegriper många av dem som vi läser om i Bibeln och som levde innan Jesus kom hit till jorden – Noa, Abraham, Sara, Mose, Rut, Ester och många andra. Några av dessa män och kvinnor som hade stark tro på Gud nämns i kapitel 11 i Hebréerbrevet. Men ”de rättfärdiga” inbegriper också dem av Jehovas tjänare som dör i vår tid. Tack vare hoppet om uppståndelsen kan vi bli befriade från fruktan för att dö. (Hebréerna 2:15)

19. Vilka är ”de orättfärdiga”, och vilken möjlighet kommer Jehova att ge dem?

19 Hur blir det då med alla som inte har tjänat Jehova eller  lytt honom därför att de aldrig hört talas om honom? Dessa miljarder ”orättfärdiga” kommer inte att bli bortglömda. Också de kommer att uppväckas och få tid på sig att lära känna den sanne Guden och tjäna honom. Under en period på tusen år kommer de döda att uppväckas och få möjlighet att tjäna Jehova tillsammans med de trogna människorna på jorden. Det kommer att bli en underbar tid. Bibeln kallar den här tidsperioden domens dag. *

20. Vad är Gehenna, och vilka kommer dit?

20 Betyder det här att alla människor som någonsin levat kommer att bli uppväckta? Nej. Bibeln säger att somliga av de döda är i ”Gehenna”. (Lukas 12:5) Gehenna har fått sitt namn efter en soptipp som låg utanför det forntida Jerusalem. Där brände man inte bara sopor, utan också liken av personer som judarna inte ansåg vara värda en begravning och en uppståndelse. Gehenna är därför en passande symbol för evig tillintetgörelse. Jesus har fått i uppgift att döma de levande och de döda, men det är Jehova som är den slutlige domaren. (Apostlagärningarna 10:42) Han kommer aldrig att uppväcka dem som han bedömer vara onda och ovilliga att ändra sig.

DEN HIMMELSKA UPPSTÅNDELSEN

21, 22. a) Vilket annat slags uppståndelse talar Bibeln om? b) Vem var den förste som fick en uppståndelse till andligt liv?

21 Bibeln talar också om en annan uppståndelse, en uppståndelse till andligt liv i himlen. Den nämner bara ett exempel på den här uppståndelsen, och det är Jesu Kristi uppståndelse.

22 Sedan Jesus blivit dödad som människa tillät inte Jehova att hans trogne Son blev kvar i graven. (Psalm 16:10; Apostlagärningarna 13:34, 35) Han uppväckte Jesus, men inte som människa. Aposteln Petrus förklarar att Kristus  ”dödades i köttet men gjordes levande i anden”. (1 Petrus 3:18) Det var verkligen ett stort underverk. Jesus levde igen som en mäktig andevarelse! (1 Korinthierna 15:3–6) Jesus var den förste som fick en uppståndelse av det här underbara slaget. (Johannes 3:13) Men han skulle inte vara den siste.

23, 24. Vilka utgör Jesu ”lilla hjord”, och hur många är de?

23 Jesus visste att han snart skulle återvända till himlen, och han sade till sina trogna efterföljare att han där skulle ”bereda en plats” åt dem. (Johannes 14:2) Jesus kallade dem som skulle komma till himlen sin ”lilla hjord”. (Lukas 12:32) Hur många är det som tillhör den här relativt lilla gruppen av trogna kristna? Enligt Uppenbarelseboken 14:1 säger aposteln Johannes: ”Jag såg, och se, Lammet [Jesus Kristus] stod på Sions berg och tillsammans med det etthundrafyrtiofyra tusen, som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor.”

24 Dessa 144 000 kristna, däribland Jesu trogna apostlar, uppväcks till liv i himlen. När inträffar deras uppståndelse? Aposteln Paulus skrev att den skulle äga rum under tiden för Kristi närvaro. (1 Korinthierna 15:23) Som du kommer att få läsa om i kapitel 9 lever vi nu i den tiden. De få som återstår av de 144 000 och som dör i vår tid uppväcks omedelbart till liv i himlen. (1 Korinthierna 15:51–55) Men det stora flertalet människor som har dött kommer att bli uppväckta i framtiden till liv på en paradisisk jord.

25. Vad kommer nästa kapitel att handla om?

25 Ja, Jehova kommer verkligen att besegra vår fiende döden, och den kommer att vara borta för alltid! (Jesaja 25:8) Men du kanske undrar: Vad skall de som uppstår till liv i himlen göra där? De kommer att ingå i en himmelsk regering. Vi kommer att få veta mer om den regeringen i nästa kapitel.

^ § 19 Fler upplysningar om domens dag och grunden för domen finns på sidorna 213–215 i tillägget.