Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL ARTON

Dopet och ditt förhållande till Gud

Dopet och ditt förhållande till Gud
  • Hur går det kristna dopet till?

  • Vilka steg måste du ta för att kunna bli döpt?

  • Hur överlämnar man sig åt Gud?

  • Varför bör man bli döpt?

1. Varför ville en etiopisk hovman bli döpt?

”TITTA! Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Den frågan ställde en etiopisk hovman under det första århundradet. En kristen vid namn Filippus hade förklarat för honom att Jesus var den utlovade Messias. Det som den etiopiske mannen hade fått lära sig från Skrifterna  gjorde starkt intryck på honom och fick honom att handla. Han visade att han ville bli döpt! (Apostlagärningarna 8:26–36)

2. Varför bör du allvarligt överväga frågan om dopet?

2 Om du noga har studerat de tidigare kapitlen i den här boken tillsammans med ett Jehovas vittne, kanske du också tycker att det känns naturligt att fråga: ”Vad hindrar att jag blir döpt?” Du har nu lärt känna Bibelns löfte om evigt liv i paradiset. (Lukas 23:43; Uppenbarelseboken 21:3, 4) Du har också fått veta sanningen om de dödas tillstånd, och du känner till uppståndelsehoppet. (Predikaren 9:5; Johannes 5:28, 29) Du har förmodligen varit tillsammans med Jehovas vittnen vid deras församlingsmöten och har själv sett hur de utövar den sanna religionen. (Johannes 13:35) Men viktigast av allt är att du troligen har börjat utveckla ett personligt förhållande till Jehova Gud.

3. a) Vilken befallning gav Jesus sina efterföljare? b) Hur går vattendopet till?

3 Hur kan du visa att du vill tjäna Gud? Jesus sade till sina efterföljare: ”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem.” (Matteus 28:19) Jesus, som är vårt föredöme, blev själv döpt i vatten. Han blev inte bestänkt med vatten, och han fick inte bara lite vatten hällt över huvudet. (Matteus 3:16) Det grekiska ord som är översatt med ”döpa” betyder ”doppa”. Det kristna dopet går därför till så att man helt doppas ner, eller blir nedsänkt, i vatten.

4. Vad visar du genom att bli döpt?

4 Alla som vill ha ett nära förhållande till Jehova Gud måste bli döpta i vatten. Genom att bli döpt visar du offentligt att du vill tjäna Gud och att du är glad över att få göra hans vilja. (Psalm 40:7, 8) Men för att kunna bli döpt är det vissa steg du måste ta.

 KUNSKAP OCH TRO

5. a) Vilket är det första steget man måste ta för att kunna bli döpt? b) Varför är de kristna mötena viktiga?

5 Du har redan börjat ta första steget. Hur då? Genom att skaffa dig kunskap om Jehova Gud och Jesus Kristus, kanske genom att systematiskt studera Bibeln. (Johannes 17:3) Men det finns mer du behöver lära dig. De kristna vill ”uppfyllas av den exakta kunskapen om hans [Guds] vilja”. (Kolosserna 1:9) Att du är med vid Jehovas vittnens församlingsmöten är till stor hjälp. Mötena är mycket viktiga. (Hebréerna 10:24, 25) Genom att du regelbundet är med vid mötena kommer din kunskap om Gud att växa.

Att du skaffar dig exakt kunskap från Guds ord är nödvändigt för att du skall kunna bli döpt

6. Hur stor kunskap i Bibeln måste du ha för att kunna bli döpt?

6 Du behöver naturligtvis inte känna till allt som står i Bibeln för att kunna bli döpt. Den etiopiske hovmannen hade viss kunskap, men han behövde få hjälp att förstå vissa delar av Skrifterna. (Apostlagärningarna 8:30, 31) På samma sätt har du fortfarande mycket att lära. Du kommer faktiskt aldrig att sluta lära dig mer om Gud. (Predikaren 3:11) Men innan du kan bli döpt måste du känna till åtminstone de grundläggande lärorna i Bibeln och godta dem. (Hebréerna 5:12) Du behöver till exempel känna till och godta sanningen om de dödas tillstånd och inse hur viktigt Guds namn och Guds kungarike är.

7. Vilken verkan bör ett studium av Bibeln ha på dig?

7 Men det räcker inte med att bara ha kunskap, för ”utan tro är det omöjligt att behaga honom [Gud]”. (Hebréerna 11:6) Bibeln berättar att när somliga i den forntida staden Korinth hörde det kristna budskapet ”började [de] tro och blev döpta”. (Apostlagärningarna 18:8) Ett studium av Bibeln bör på liknande sätt bygga upp tro hos dig och övertyga dig om att Bibeln är Guds inspirerade ord. Ditt studium bör hjälpa dig att tro på  Guds löften och på Jesu lösenoffer som ger räddning. (Josua 23:14; Apostlagärningarna 4:12; 2 Timoteus 3:16, 17)

TALA MED ANDRA OM BIBELNS SANNING

8. Vad kommer att motivera dig att tala med andra om det du har lärt dig?

8 Allteftersom tron växer i ditt hjärta, kommer du att känna att du måste få berätta för andra vad du har lärt dig. (Jeremia 20:9) Du kommer att känna dig starkt motiverad att tala med andra om Gud och hans avsikter. (2 Korinthierna 4:13)

Tron bör motivera dig att tala med andra om det du har lärt dig från Bibeln

9, 10. a) Vilka kan du börja tala med om Bibelns sanning? b) Vad bör du göra om du vill ta del i Jehovas vittnens organiserade predikoarbete?

9 Du kanske börjar med att taktfullt tala med dina släktingar, vänner, grannar och arbetskamrater. Så småningom kommer du att vilja ta del i det organiserade predikoarbete som Jehovas vittnen utför. Tala då med det vittne som studerar Bibeln med dig. Om det visar sig att du uppfyller kraven för att få ta del i den offentliga förkunnartjänsten, kommer du och den som studerar med dig att få sammanträffa med två äldste i församlingen.

10 Då får du tillfälle att bli bättre bekant med några av de äldste som är herdar för Guds hjord. (Apostlagärningarna 20:28; 1 Petrus 5:2, 3) Om de äldste ser att du förstår de grundläggande lärorna i Bibeln och tror på dem, att du lever enligt Guds principer och att du verkligen vill vara ett Jehovas vittne, kommer de att tala om för dig att du uppfyller kraven för att få ta del i den offentliga förkunnartjänsten som en odöpt förkunnare av de goda nyheterna.

11. Vilka förändringar kan det hända att någon behöver göra för att kunna ta del i den offentliga förkunnartjänsten?

11 Det kan hända att någon som vill bli en odöpt förkunnare behöver göra vissa förändringar i sin livsstil  och sina vanor för att kunna ta del i den offentliga förkunnartjänsten. Det kan gälla att sluta upp med vissa vanor som har hållits dolda för andra. Innan någon ber att få bli en odöpt förkunnare måste han eller hon alltså ha upphört att ägna sig åt sådant som är allvarliga synder, till exempel sexuell omoral, dryckenskap och drogmissbruk. (1 Korinthierna 6:9, 10; Galaterna 5:19–21)

SINNESÄNDRING OCH OMVÄNDELSE

12. Varför är det nödvändigt med sinnesändring?

12 Du måste också ta en del andra steg för att kunna bli döpt. Aposteln Petrus sade: ”Ändra ... sinne och vänd om för att få era synder utplånade.” (Apostlagärningarna 3:19) Att ändra sinne innebär att känna uppriktig ånger över något som man har gjort. Den som har levt ett omoraliskt liv inser säkert behovet av sinnesändring, men även den som har levt ett relativt rent liv moraliskt sett behöver ändra sinne. Varför det? Därför att alla människor är syndare och behöver Guds förlåtelse. (Romarna 3:23; 5:12) Innan du började studera Bibeln visste du inte vad Guds vilja var och kunde därför inte leva helt i enlighet med den. Därför är det nödvändigt med sinnesändring.

13. Vad är omvändelse?

13 Sinnesändring måste följas av omvändelse, dvs. att du ”vänder om”. Det räcker inte med att du ångrar dig, eller ändrar sinne. Du måste överge ditt tidigare levnadssätt och bestämma dig för att från och med nu göra det som är rätt. Så innan du kan bli döpt måste du ändra sinne och vända om.

ETT PERSONLIGT ÖVERLÄMNANDE

14. Vilket annat viktigt steg måste du ta?

14 Det är ett annat viktigt steg som du måste ta innan du kan bli döpt: Du måste överlämna dig åt Jehova Gud.

Har du överlämnat dig åt Gud i bön?

15, 16. Vad innebär det att du överlämnar dig åt Gud, och vad är det som motiverar en människa att göra det?

 15 När du överlämnar dig åt Jehova Gud i innerlig bön, lovar du att visa honom odelad hängivenhet för evigt. (5 Moseboken 6:15) Men varför skulle någon vilja lova det? Tänk dig en man som har börjat uppvakta en kvinna. Ju mer han lär känna henne och ser hennes fina egenskaper, desto mer känner han sig dragen till henne. Med tiden är det naturligt att han ber henne gifta sig med honom. Att gifta sig innebär visserligen fler förpliktelser, men kärleken kommer att få honom att ta det här viktiga steget.

16 När du lär känna Jehova och fylls av kärlek till honom, blir du motiverad att tjäna honom utan förbehåll, utan att sätta några gränser. Den som vill följa Guds Son, Jesus Kristus, måste ”förneka sig själv”. (Markus 8:34) Vi förnekar oss själva genom att se till att personliga önskningar och mål inte hindrar oss att lyda Gud helt och fullt. Innan du kan bli döpt måste därför ditt främsta mål i livet vara att göra Jehova Guds vilja. (1 Petrus 4:2)

RÄDSLA FÖR ATT MISSLYCKAS

17. Varför tvekar somliga att överlämna sig åt Gud?

17 Somliga tvekar att överlämna sig åt Jehova därför att de är rädda för att ta ett så allvarligt steg. Tanken på att vara ansvariga inför Gud som en överlämnad kristen oroar dem. Eftersom de är oroliga för att de inte skall kunna leva upp till sitt överlämnande och att de skall göra Jehova besviken, tycker de att det är bäst att inte överlämna sig åt honom.

18. Vad kan motivera dig att överlämna dig åt Jehova?

18 Allteftersom din kärlek till Jehova växer, kommer du att bli motiverad att överlämna dig åt honom och göra ditt bästa för att leva upp till ditt överlämnande.  (Predikaren 5:4) Sedan du har överlämnat dig kommer du utan tvivel att vilja ”vandra värdigt Jehova för att fullständigt behaga honom”. (Kolosserna 1:10) Eftersom du älskar Gud, kommer du inte att tycka att det är för svårt att göra hans vilja. Du kommer säkert att hålla med aposteln Johannes, som skrev: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3)

19. Varför behöver du inte vara rädd för att överlämna dig åt Gud?

19 Du behöver inte vara fullkomlig för att överlämna dig åt Gud. Jehova vet vilka begränsningar du har och förväntar aldrig att du skall göra mer än du kan. (Psalm  103:14) Han vill att du skall lyckas, och han kommer att stödja och hjälpa dig. (Jesaja 41:10) Du kan vara säker på att Jehova kommer att ”göra dina stigar raka” om du förtröstar på honom av hela ditt hjärta. (Ordspråksboken 3:5, 6)

VISA ATT DU HAR ÖVERLÄMNAT DIG GENOM ATT BLI DÖPT

20. Varför kan överlämnandet inte vara en helt privat angelägenhet?

20 Att du tänker igenom det som vi har behandlat nu  kan hjälpa dig att personligen överlämna dig åt Jehova i bön. Alla som verkligen älskar Gud måste också avge ”offentlig bekännelse till räddning”. (Romarna 10:10) Hur kan du göra det?

När man blir döpt dör man i förhållande till sitt tidigare levnadssätt och blir levande för att göra Guds vilja

21, 22. Hur kan du göra en ”offentlig bekännelse” av din tro?

21 Tala om för samordnaren för äldstekretsen i din församling att du vill bli döpt. Han kommer att ordna med att några äldste går igenom ett antal frågor med dig. De här frågorna gäller de grundläggande lärorna i Bibeln. Om de äldste anser att du uppfyller kraven, kommer de att tala om för dig att du kan bli döpt vid nästa sammankomst. * Vid sammankomsterna hålls vanligtvis ett tal om innebörden i dopet. Talaren ber sedan dopkandidaterna svara på två enkla frågor som en muntlig ”offentlig bekännelse” av sin tro.

22 Det är själva dopet som offentligt visar att du har överlämnat dig åt Gud och nu är ett Jehovas vittne. Dopkandidaterna blir helt nedsänkta i vatten som ett offentligt bevis på att de har överlämnat sig åt Jehova.

INNEBÖRDEN I DOPET

23. Vad innebär det att bli döpt ”i Faderns och Sonens och den heliga andens namn”?

23 Jesus sade att hans lärjungar skulle bli döpta ”i Faderns och Sonens och den heliga andens namn”. (Matteus 28:19) Det innebär att den som blir döpt erkänner Jehova Guds och Jesu Kristi myndighet. (Psalm 83:18; Matteus 28:18) Han erkänner också den funktion som den heliga anden, Guds verksamma kraft, har. (Galaterna 5:22, 23; 2 Petrus 1:21)

24, 25. a) Vad betecknar dopet? b) Vilken fråga behöver vi få svar på?

 24 Men dopet är inte bara en fråga om att bli nedsänkt i vatten. Det betecknar något mycket viktigt. Att du sänks ner i vattnet visar att du dör i förhållande till ditt tidigare levnadssätt. Att du blir upprest ur vattnet visar att du nu lever för att göra Guds vilja. Kom också ihåg att det är Jehova Gud du har överlämnat dig åt – inte ett arbete, en god sak, andra människor eller en organisation. Ditt överlämnande och dop är början på en mycket nära vänskap med Gud – ett förtroligt förhållande till honom. (Psalm 25:14)

25 Dopet är ingen garanti för räddning. Aposteln Paulus skrev: ”Fortsätt att med fruktan och bävan arbeta på er egen räddning.” (Filipperna 2:12) Dopet är bara början. Frågan är: Hur kan vi hålla oss kvar i Guds kärlek? Det sista kapitlet kommer att svara på den frågan.