Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 Kapitel två

Bibeln – en bok från Gud

Bibeln – en bok från Gud
  • Hur skiljer sig Bibeln från alla andra böcker?

  • Hur kan Bibeln hjälpa dig att ta itu med personliga problem?

  • Varför kan du lita på profetiorna i Bibeln?

1, 2. På vilka sätt är Bibeln en fantastisk gåva från Gud?

KAN du komma ihåg något tillfälle då du fick en fin gåva av en kär vän? Du blev säkert väldigt glad och varm om hjärtat. En gåva säger ju något om givaren – att han eller hon uppskattar din vänskap. Säkert talade du om för din vän hur tacksam du var för den omtänksamma gåvan.

2 Bibeln är en gåva från Gud som vi verkligen kan vara tacksamma för. Den här unika boken berättar om sådant som vi annars aldrig skulle få reda på. Den berättar till exempel om skapandet av stjärnhimlen, jorden och den förste mannen och den första kvinnan. Den innehåller pålitliga principer som hjälper oss att ta itu med livets bekymmer och problem. Den förklarar hur Gud kommer att förverkliga sina avsikter och se till att det blir bättre förhållanden på jorden. Ja, Bibeln är en fantastisk gåva!

3. Att Jehova Gud har gett oss Bibeln, vad säger det oss om honom, och varför värmer det vårt hjärta?

3 Bibeln är också en gåva som värmer hjärtat, eftersom den uppenbarar något om givaren, Jehova Gud. Att han har gett oss en sådan bok visar att han vill att vi skall lära känna honom väl. Ja, Bibeln kan hjälpa dig att närma dig Jehova.

4. Vad tycker du är imponerande när det gäller spridningen av Bibeln?

 4 Om du har ett exemplar av Bibeln är du långt ifrån ensam. Bibeln har, helt eller delvis, getts ut på över 2 300 språk. Det betyder att över 90 procent av världens befolkning har tillgång till den på sitt modersmål. I genomsnitt sprids mer än en miljon biblar varje vecka! Och miljarder exemplar av hela Bibeln eller delar av den har tryckts. Det finns verkligen ingen annan bok som Bibeln.

”Nya världens översättning av Den heliga skrift” finns på många språk

5. Vad innebär det att Bibeln är ”inspirerad av Gud”?

5 Dessutom är Bibeln ”inspirerad av Gud”. (2 Timoteus 3:16) Vad innebär det? Bibeln själv svarar: ”Människor talade ord från Gud, under det att de drevs av helig ande.” (2 Petrus 1:21) Man kan illustrera det så här: En affärsman kanske låter en sekreterare skriva ett brev. Brevet innehåller affärsmannens tankar och instruktioner. Därför är det i själva verket hans brev, inte sekreterarens. På liknande sätt innehåller Bibeln Guds budskap, inte ett budskap från de människor som skrev den. Hela Bibeln är alltså ”Guds ord”. (1 Thessalonikerna 2:13)

 SAMSTÄMMIG OCH KORREKT

6, 7. Varför är det så anmärkningsvärt att Bibelns berättelse är samstämmig?

6 Bibeln skrevs under en period på 1 600 år. Skribenterna hade olika bakgrund. Några var jordbrukare, fiskare och herdar. Andra var profeter, domare och kungar. Lukas, som skrev ett av evangelierna, var läkare. Men trots att skribenterna levde vid olika tider och hade så olika bakgrund är Bibeln samstämmig från början till slut. *

7 Den första boken i Bibeln talar om för oss hur mänsklighetens problem började. Den sista boken visar att hela jorden kommer att bli ett paradis, en trädgård. Bibelns berättelse omfattar tusentals års historia, och varje avsnitt hjälper oss på något sätt att förstå vad Guds avsikter är och hur han skall förverkliga dem. Det är imponerande att Bibeln är så samstämmig, men det är vad vi bör förvänta oss av en bok från Gud.

8. Ge exempel som visar att Bibeln är vetenskapligt korrekt.

8 Bibeln är vetenskapligt korrekt. Den innehåller till och med upplysningar som var långt före sin tid. Tredje Moseboken innehåller lagar om karantän och hygien som de forntida israeliterna fick vid en tid då folken runt omkring dem var helt okunniga om sådant. Och vid en tid då man hade felaktiga uppfattningar om jordens form talade en av Bibelns skribenter om jordens ”rund”. Han använde då ett hebreiskt ord som också kan betyda ”sfär” eller ”klot”. (Jesaja 40:22) Bibeln säger också korrekt att jorden ”hänger ... på intet”. (Job 26:7) Bibeln är naturligtvis inte någon lärobok i naturvetenskap, men när den kommer in på vetenskapliga ämnen är den korrekt. Är det inte vad vi bör förvänta oss av en bok från Gud?

9. a) På vilka sätt visar sig Bibeln vara historiskt korrekt och pålitlig? b) Att skribenterna var ärliga, vad säger det oss om Bibeln?

 9 Bibeln är också historiskt korrekt och tillförlitlig. Berättelserna är ofta mycket detaljerade. Många gånger innehåller de inte bara namnen på enskilda individer, utan också uppgifter om deras härstamning. * Och i motsats till andra historieskrivare, som ofta valde att inte nämna det egna landets nederlag, var bibelskribenterna ärliga och berättade till och med om sina egna och sitt folks svagheter. I Fjärde Moseboken erkände skribenten Mose ett allvarligt fel som han själv hade begått och som han blev strängt tillrättavisad för. (4 Moseboken 20:2–12) Sådan uppriktighet är sällsynt i andra historiska redogörelser men är kännetecknande för Bibeln, eftersom den är en bok från Gud.

EN BOK SOM INNEHÅLLER PRAKTISK VISHET

10. Varför är det inte förvånande att Bibeln är en bok som vi har praktisk nytta av?

10 Eftersom Bibeln är inspirerad av Gud, är den ”nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering”. (2 Timoteus 3:16) Ja, Bibeln är en bok som vi har praktisk nytta av. Den återspeglar en djup kunskap om den mänskliga naturen. Det är inte förvånande, eftersom det är Skaparen, Jehova Gud, som är dess författare! Han förstår våra tankar och känslor bättre än vi själva. Dessutom vet Jehova vad vi behöver för att vara lyckliga. Han vet också vad vi bör undvika.

11, 12. a) Vilka frågor tog Jesus upp i sin bergspredikan? b) Vilka andra praktiska frågor behandlas i Bibeln, och varför är det förståndigt att följa de råd den ger?

11 Tänk på det tal som Jesus höll och som brukar kallas bergspredikan. Det finns upptecknat i Matteus,  kapitel 5–7, och är ett mästerverk när det gäller undervisning. Jesus tog upp många olika frågor, bland annat hur man finner sann lycka, hur man löser konflikter, hur man skall be och hur man får en rätt syn på materiella saker. Jesu ord är lika kraftfulla och praktiska i vår tid som de var när han yttrade dem.

12 En del bibliska principer gäller familjelivet, arbetsvanor och relationer människor emellan. Bibelns principer  är tillämpliga på alla människor, och det är alltid till vårt bästa att följa de råd den ger. Det Gud säger genom profeten Jesaja beskriver kortfattat den vishet vi finner i Bibeln: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (Jesaja 48:17)

EN BOK SOM INNEHÅLLER PROFETIOR

Bibelskribenten Jesaja förutsade Babylons fall

13. Vilka detaljer inspirerade Jehova profeten Jesaja att skriva ner angående Babylon?

13 Bibeln innehåller en mängd profetior, och många av dem har redan uppfyllts. Här är ett exempel: Genom profeten Jesaja, som levde på 700-talet f.v.t., förutsade Jehova att staden Babylon skulle ödeläggas. (Jesaja 13:19; 14:22, 23) Jehova angav detaljer som visade exakt hur det här skulle gå till. Invaderande härar skulle få den flod som rann genom Babylon att ”torka ut”, och de skulle ta sig in i staden utan strid. Men det är inte allt. Jesajas profetia angav till och med namnet på den kung som skulle inta Babylon – Cyrus. (Jesaja 44:27–45:2)

14, 15. Hur uppfylldes några av detaljerna i Jesajas profetia om Babylon?

14 Omkring 200 år senare – natten mellan den 5 och 6 oktober 539 f.v.t. – slog en här läger i närheten av Babylon. Vem var härföraren? En persisk kung som hette Cyrus. Scenen var nu klar för uppfyllelsen av en märklig profetia. Men skulle Cyrus soldater inta Babylon utan strid, som det var förutsagt?

15 Babylonierna hade en fest den natten och kände sig säkra bakom sina massiva stadsmurar. Under tiden ledde Cyrus skickligt bort vattnet i floden. Snart hade vattennivån sjunkit så mycket att hans män kunde ta sig fram längs flodbädden och närma sig stadsmurarna. Men hur skulle Cyrus soldater kunna komma innanför  Babylons murar? Av någon anledning hade portarna till staden vårdslöst lämnats öppna den natten!

16. a) Vad förutsade Jesaja om Babylons slutliga öde? b) Hur uppfylldes Jesajas profetia om Babylons ödeläggelse?

16 Om Babylon förutsades det också: ”Hon skall aldrig vara bebodd, och hon skall aldrig, från generation till generation, ha sin boning där. Och där skall ingen arab slå upp sitt tält, och inga herdar skall låta sina hjordar lägga sig ner där.” (Jesaja 13:20) Den här profetian förutsade inte bara stadens fall. Den visade också att staden skulle vara ödelagd för alltid. Du kan se bevis för att de här orden har uppfyllts. Platsen där det forntida Babylon låg – omkring 80 kilometer söder om Bagdad i Irak – är obebodd och öde som ett tyst vittnesbörd om att det Jehova sade genom Jesaja har uppfyllts: ”Jag skall sopa bort henne med förintelsens kvast.” (Jesaja 14:22, 23) *

Ruiner av Babylon

17. På vilket sätt är det trosstärkande att se att Bibelns profetior har uppfyllts?

 17 Det är trosstärkande att se att Bibeln är en bok som innehåller tillförlitliga profetior. Och eftersom Jehova Gud har uppfyllt sina profetior i det flydda, har vi all anledning att lita på att han också kommer att uppfylla sitt löfte om att jorden skall bli ett paradis. (4 Moseboken 23:19) Ja, vi har ”ett hopp om evigt liv som Gud, som inte kan ljuga, för länge sedan har utlovat”. (Titus 1:2) *

”GUDS ORD ÄR LEVANDE”

18. Vilket kraftfullt uttalande gör aposteln Paulus angående ”Guds ord”?

18 Det vi har sett i det här kapitlet visar tydligt att Bibeln verkligen är en unik bok. Men det som gör den så  värdefull är inte i första hand den inre samstämmigheten, den vetenskapliga och historiska exaktheten, den praktiska visheten och de tillförlitliga profetiorna. Aposteln Paulus skrev: ”Guds ord är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” (Hebréerna 4:12)

19, 20. a) Hur kan Bibeln hjälpa dig att granska dig själv? b) Hur kan du visa din tacksamhet för Guds unika gåva, Bibeln?

19 Att vi läser Guds ”ord”, eller budskap, i Bibeln kan förändra vårt liv. Det kan hjälpa oss att granska oss själva på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort. Vi kanske säger att vi älskar Gud, men vårt sätt att reagera på det som hans inspirerade ord, Bibeln, lär oss kommer att avslöja våra innersta tankar, ja, vårt hjärtas avsikter.

20 Bibeln är verkligen en bok från Gud. Den är en bok som vi bör läsa, studera och sätta stort värde på. Visa din tacksamhet för denna gåva från Gud genom att fortsätta att undersöka dess innehåll. När du gör det kommer du att förstå vad Guds avsikt är med människorna. Och just den frågan, vad hans avsikt är och hur den kommer att förverkligas, handlar nästa kapitel om.

^ § 6 Somliga säger att Bibeln motsäger sig själv, men de påståendena saknar grund. Se kapitel 7 i boken Bibeln – Guds ord eller människors?, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 9 Lägg till exempel märke till Jesu detaljerade släktregister i Lukas 3:23–38.

^ § 16 Fler upplysningar om Bibelns profetior hittar du på sidorna 27–29 i broschyren En bok för alla människor, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 17 Ödeläggandet av Babylon är bara ett exempel på hur bibliska profetior uppfyllts. Andra exempel är ödeläggandet av Tyros och Nineve. (Hesekiel 26:1–5; Sefanja 2:13–15) Daniels profetia förutsade hur en rad världsvälden skulle följa på varandra efter Babylons fall, bland annat Medo-Persien och Grekland. (Daniel 8:5–7, 20–22) Många profetior gällde den utlovade Messias och uppfylldes på Jesus Kristus. Se sidorna 199–201 i tillägget, där dessa messianska profetior behandlas.

Ta reda på mer

BIBELKURSER

Varför undersöka Bibeln?

Bibeln hjälper miljontals människor jorden runt att få svar på livets stora frågor. Vill du vara en av dem?