Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL TIO

Andevarelser – hur de påverkar oss

Andevarelser – hur de påverkar oss
  • Hjälper änglar människor?

  • Hur har onda andar påverkat människor?

  • Behöver vi vara rädda för onda andar?

1. Varför behöver vi få veta en del om änglarna?

FÖR att riktigt lära känna en person behöver vi få veta en del om hans familj. För att lära känna Jehova Gud behöver vi på liknande sätt få veta en del om hans himmelska familj, änglarna. Bibeln kallar änglarna ”Guds söner”. (Job 38:7) Vad har de för uppgift i samband med Guds avsikter? Har de medverkat i det som hänt under historiens gång? Påverkar änglarna ditt liv? Hur gör de det i så fall?

2. Hur kom änglarna till, och hur många änglar finns det?

2 Änglar omnämns hundratals gånger i Bibeln. Vi skall se på några exempel för att få veta mer om änglarna. Hur kom änglarna till? I Kolosserna 1:16 sägs det: ”Med hjälp av honom [Jesus Kristus] skapades allt annat i himlarna och på jorden.” Alla andevarelser, alla änglar, skapades alltså individuellt av Jehova Gud genom hans förstfödde Son. Hur många änglar finns det? Bibeln visar att flera hundra miljoner änglar blev skapade, och de är alla mäktiga. (Psalm 103:20) *

3. Vad berättar Job 38:4–7 för oss om änglarna?

 3 Guds ord, Bibeln, berättar för oss att ”alla Guds söner jublande ropade ut sitt bifall” när jorden grundades. (Job 38:4–7) Änglarna fanns alltså till långt innan människorna skapades, till och med innan jorden skapades. De här bibelverserna visar också att änglarna har känslor, eftersom det sägs att de ”tillsammans ropade högt av fröjd”. Lägg märke till att ”alla Guds söner” gladde sig tillsammans. Vid den tiden utgjorde alla änglarna en enad familj som tjänade Jehova Gud.

HJÄLP OCH SKYDD FRÅN ÄNGLARNA

4. Hur visar Bibeln att de trogna änglarna är intresserade av vad människorna gör?

4 Ända sedan de trogna andevarelserna såg de första människorna skapas har de varit mycket intresserade av den växande mänskliga familjen och av hur Guds avsikter skall förverkligas. (Ordspråksboken 8:30, 31; 1 Petrus 1:11, 12) Men allteftersom tiden gått har änglarna fått se hur de flesta människorna vänt sig bort från sin kärleksfulle Skapare. Säkert är det här något som har gjort de trogna änglarna mycket bedrövade. Däremot ”uppstår glädje bland Guds änglar” när en enda människa vänder tillbaka till Jehova. (Lukas 15:10) Eftersom änglarna är så intresserade av att det skall gå bra för dem som tjänar Gud, kan vi förstå varför han gång på gång har låtit änglar styrka och skydda hans trogna tjänare på jorden. (Hebréerna 1:7, 14) Här är några exempel:

”Min Gud sände sin ängel och tillslöt lejonens gap.” (Daniel 6:22)

5. Nämn några bibliska exempel på hur änglar har hjälpt människor.

5 Två änglar hjälpte den rättfärdige mannen Lot och hans döttrar att överleva ödeläggandet av de onda städerna Sodom och Gomorra genom att föra bort dem från området. (1 Moseboken 19:15, 16) Flera hundra år senare kastades Daniel i en lejongrop, men han kom undan oskadd och sade: ”Min Gud sände sin ängel och tillslöt lejonens  gap.” (Daniel 6:22) I det första århundradet befriade en ängel aposteln Petrus ur fängelse. (Apostlagärningarna 12:6–11) Änglar styrkte Jesus i början av hans jordiska tjänst. (Markus 1:13) Och strax innan Jesus dog visade sig en ängel för honom och ”styrkte honom”. (Lukas 22:43) Vilken tröst det måste ha varit för Jesus vid de här mycket viktiga tidpunkterna i hans liv.

6. a) Hur skyddar änglarna Guds folk i vår tid? b) Vilka frågor skall vi nu undersöka?

6 I vår tid visar sig inte längre änglarna för Guds folk på jorden. Men även om människor inte kan se Guds mäktiga änglar, skyddar de fortfarande hans folk, särskilt från sådant som kan skada dem andligen. Bibeln säger: ”Jehovas ängel lägrar sig runt omkring dem som fruktar honom, och han kommer till deras undsättning.” (Psalm 34:7) Varför bör de här orden vara till stor tröst för oss? Därför att det finns onda andevarelser som vill skada oss! Vilka är de? Hur blev de till? Hur försöker de skada oss? För att få svar på de här frågorna skall vi helt kort se på något som hände i början av människans historia.

ANDEVARELSER SOM ÄR VÅRA FIENDER

7. Hur lyckades Satan i sina försök att vända människor bort från Gud?

7 Som vi fick veta i kapitel 3 utvecklade en av änglarna en önskan att härska över andra, och han satte sig upp mot Gud. Längre fram blev den här ängeln känd som Satan, Djävulen. (Uppenbarelseboken 12:9) Sedan Satan hade bedragit Eva lyckades han under omkring 1 600 år vända nästan alla människor bort från Gud. Några få var trogna, däribland Abel, Enok och Noa. (Hebréerna 11:4, 5, 7)

8. a) Hur blev några av änglarna demoner? b) Vad blev demonerna tvungna att göra för att överleva den stora översvämningen i Noas dagar?

8 Andra änglar gjorde också uppror mot Jehova. På Noas tid övergav de sin plats i Guds himmelska familj, kom ner  till jorden och materialiserade sig i kroppar av kött. Varför det? Vi läser i 1 Moseboken 6:2: ”Den sanne Gudens söner [lade] märke till människornas döttrar, att de var vackra; och de tog sig hustrur, nämligen alla som de valde ut.” Men Jehova Gud lät inte de här änglarna fortsätta med det de gjorde. Och det moraliska förfall som de orsakade bland människorna fick inte heller fortsätta. Gud sände en stor översvämning som svepte bort alla onda människor på jorden. Hans trogna tjänare var de enda som överlevde. (1 Moseboken 7:17, 23) De upproriska änglarna, eller demonerna, blev därför tvungna att lägga av sig sina kroppar av kött och återvända till himlen som andevarelser.  De hade ställt sig på Djävulens sida, och han blev alltså ”demonernas härskare”. (Matteus 9:34)

9. a) Vad hände med demonerna när de återvände till himlen? b) Vad skall vi granska när det gäller demonerna?

9 När de olydiga änglarna återvände till himlen, blev de behandlade som utstötta, precis som sin härskare, Satan. (2 Petrus 2:4) Även om de nu inte kan materialisera sig i mänskliga kroppar, utövar de fortfarande ett mycket ont inflytande över människorna. Ja, med hjälp av demonerna ”vilseleder” Satan ”hela den bebodda jorden”. (Uppenbarelseboken 12:9; 1 Johannes 5:19) Hur då? Det finns vissa metoder som demonerna framför allt använder för att vilseleda människor. (2 Korinthierna 2:11) Vi skall granska några av de här metoderna.

HUR DEMONERNA VILSELEDER

10. Vad är spiritism?

10 Demonerna använder spiritism och andra former av ockultism för att vilseleda människor. Att utöva spiritism innebär att ha kontakt med demonerna, antingen direkt eller genom en människa som fungerar som medium. Bibeln fördömer spiritism och uppmanar oss att hålla oss borta från allt som har med det att göra. (Galaterna 5:19–21) Ockultismen är för demonerna vad betet är för fiskare. En fiskare använder olika beten för att kunna fånga olika sorters fisk. På samma sätt använder de onda andarna olika former av ockultism för att få makt över alla slags människor.

11. Vad är spådom, och varför bör vi ta avstånd från alla former av spådom?

11 En typ av bete som demonerna använder är spådom. Vad är spådom? Det är ett försök att förutsäga vad som skall hända i framtiden eller att utforska det okända. Några former av spådom är astrologi, användning av tarotkort, kristallskådning och konsten att spå i händer. En annan form är att se efter mystiska omen och tecken i  drömmar. Många tror att det är ofarligt att syssla med spådom, men Bibeln visar att de som ägnar sig åt spådomskonst samarbetar med onda andar. I Apostlagärningarna 16:16–18 berättas det om en ”spådomsdemon” som gav en flicka förmåga att utöva ”spådomskonst”. Men när demonen drevs ut ur henne förlorade hon den förmågan.

Demonerna använder olika metoder för att bedra människor

12. Varför är det farligt att försöka tala med de döda?

12 Något annat som demonerna gör för att vilseleda människor är att locka dem att rådfråga de döda. De som sörjer någon kär familjemedlem som har dött blir ofta bedragna av felaktiga uppfattningar om de döda. Ett spiritistiskt medium kanske ger speciella upplysningar eller talar med en röst som verkar vara den döda personens röst. Det gör att många blir övertygade om att de döda verkligen lever och att kontakten med dem kommer att hjälpa de levande att uthärda sin sorg. Men en sådan ”tröst” är i själva verket både falsk och farlig. Varför det? Därför att demonerna kan imitera en död persons röst och ge ett spiritistiskt medium upplysningar om den som dött.  (1 Samuelsboken 28:3–19) Och som vi fick veta i kapitel 6 har de döda upphört att existera. (Psalm 115:17) Så ”den som söker vägledning hos de döda” har blivit vilseledd av onda andar och handlar i strid med Guds vilja. (5 Moseboken 18:10, 11; Jesaja 8:19) Var därför försiktig och håll dig borta från det här farliga betet som demonerna använder.

13. Vad har många som en gång levde i skräck för demonerna kunnat göra?

13 Onda andar inte bara vilseleder människor – de skrämmer dem också. I vår tid vet Satan och hans demoner att de bara har ”en kort tidsfrist” kvar innan Gud sätter stopp för deras verksamhet. De är därför mer ondskefulla nu än någonsin tidigare. (Uppenbarelseboken 12:12, 17) Men ändå har tusentals människor som en gång levde i ständig skräck för de onda andarna gjort sig fria från deras inflytande. Hur har de kunnat göra det? Vad kan man göra om man är indragen i spiritism?

HUR VI KAN STÅ EMOT DE ONDA ANDARNA

14. Hur kan vi i likhet med de kristna i Efesos göra oss fria från de onda andarna?

14 Bibeln talar om för oss både hur vi kan stå emot de onda andarna och hur vi kan göra oss fria från dem. Vi skall se vad den berättar om de kristna i staden Efesos under det första århundradet. Somliga av dem sysslade med spiritism innan de blev kristna. Vad gjorde de när de hade bestämt sig för att göra sig fria från spiritism? Bibeln säger: ”Åtskilliga av dem som hade sysslat med magiska konster samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt.” (Apostlagärningarna 19:19) Genom att förstöra sina böcker om magi var dessa nya kristna ett fint föredöme för dem som önskar stå emot de onda andarna i vår tid. De som vill tjäna Jehova måste göra sig av med allt som har anknytning till spiritism. Det kan vara böcker, tidskrifter, filmer, affischer, cd-skivor och liknande som uppmuntrar  till spiritism och får den att verka lockande och spännande. Det kan också gälla amuletter och andra föremål som man bär för att skydda sig mot det onda. (1 Korinthierna 10:21)

15. Vad måste vi göra för att kunna stå emot de onda andemakterna?

15 Några år efter det att de kristna i Efesos hade förstört sina böcker om magi skrev aposteln Paulus till dem: ”Vi har ... en kamp ... mot de onda andemakterna.” (Efesierna 6:12) Demonerna hade inte gett upp. De försökte fortfarande få övertaget. Så vad mer måste dessa kristna göra? Paulus skrev: ”Ta framför allt upp trons stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes [Satans] brinnande pilar.” (Efesierna 6:16) Ju starkare vår sköld – vår tro – är, desto bättre kommer vi att kunna stå emot de onda andemakterna. (Matteus 17:20)

16. Hur kan vi stärka vår tro?

16 Hur kan vi då stärka vår tro? Genom att studera Bibeln. Hur stark en mur är beror till stor del på hur stark grunden är. På samma sätt är det med vår tro. Hur stark den är beror i stor utsträckning på hur stark grunden är, och grunden utgörs av exakt kunskap i Guds ord, Bibeln. Om vi läser och studerar Bibeln varje dag, kommer vår tro att bli stark. Och likt en stark mur kommer vår tro att skydda oss mot de onda andarnas inflytande. (1 Johannes 5:5)

17. Vad mer måste vi göra för att kunna stå emot de onda andarna?

17 Var det något mer som de kristna i Efesos måste göra? De behövde ytterligare skydd, eftersom de bodde i en stad som var full av demonism. Paulus sade därför att de skulle ”fortsätta att be i anden vid varje tillfälle” med ”varje form av bön och ödmjuk anhållan”. (Efesierna 6:18) Vi lever också i en värld som är full av demonism, och om vi skall kunna stå emot de onda andarna är det viktigt att vi ber innerligt till Jehova om hans beskydd. Naturligtvis måste vi använda Jehovas namn i våra böner. (Ordspråksboken 18:10) Vi bör fortsätta att be Gud om att han skall ”befria  oss från den onde”, Satan, Djävulen. (Matteus 6:13) Jehova kommer att besvara sådana uppriktiga böner. (Psalm 145:19)

18, 19. a) Varför kan vi vara säkra på att vi kommer att segra i kampen mot de onda andarna? b) Vilken fråga kommer att besvaras i nästa kapitel?

18 De onda andarna är farliga, men vi behöver inte leva i fruktan för dem om vi står emot Djävulen och närmar oss Gud genom att göra hans vilja. (Jakob 4:7, 8) De onda andarnas makt är begränsad. De straffades i Noas dagar, och i framtiden kommer den slutliga domen över dem att verkställas. (Judas, vers 6) Kom också ihåg att Jehovas mäktiga änglar skyddar oss. (2 Kungaboken 6:15–17) De vill verkligen att vi skall kunna stå emot de onda andarna. De rättfärdiga änglarna stöder oss i vår kamp. Låt oss därför hålla oss tätt till Jehova och hans himmelska familj av trogna änglar. Låt oss också hålla oss borta från alla former av spiritism och alltid tillämpa råden i Guds ord. (1 Petrus 5:6, 7; 2 Petrus 2:9) Då kan vi vara säkra på att vi kommer att segra i kampen mot de onda andarna.

19 Men varför har Gud låtit de onda andarna och ondskan finnas kvar så länge och orsaka människor så mycket lidande? Den frågan kommer att besvaras i nästa kapitel.

^ § 2 Om de rättfärdiga änglarna sägs det i Uppenbarelseboken 5:11: ”Antalet av dem var myriaders myriader”, eller ”tio tusen gånger tio tusen” (fotnoten). Enligt Bibeln skapades alltså flera hundra miljoner änglar.