Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

8. Vad är Guds kungarike?

8. Vad är Guds kungarike?

1 GUDS RIKE ÄR EN VERKLIG REGERING

”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9–13)

Vad är Guds rike?

2 JESUS KOMMER ATT VARA DEN BÄSTE REGENTEN

”Med rättfärdighet dömer han de ringa.” (Jesaja 11:4)

Vad gör att Jesus är bäst lämpad att vara kung i riket?

 • 1 Timoteus 6:16

  Alla jordiska regenter dör så småningom, men Jesus kommer aldrig att dö. Allt det underbara Jesus ska göra för oss kommer att finnas kvar för evigt.

 • Jesaja 11:2–4

  Jesus kan åstadkomma mycket mer än någon regent på jorden någonsin skulle kunna. Han är mäktigare än alla människor tillsammans. Han är rättvis och medkännande.

3 GUDS RIKE KOMMER ATT GENOMFÖRA GUDS VILJA

”Himlens Gud [skall] upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas.” (Daniel 2:44)

Vad har Guds rike redan gjort? Vad ska det göra i framtiden?

 • Uppenbarelseboken 12:7–12

  När Jesus blev kung i Guds rike 1914 kastade han ut Satan ur himlen ner till jorden. Det är därför det finns så mycket problem och lidande över hela jorden.

 • Predikaren 8:9; Uppenbarelseboken 16:16

  Alla jordiska styren har visat sig vara förtryckande och orättvisa, och Guds rike kommer att ta bort dem vid Harmageddon.

 • Psalm 37:10

  Människor som gör det som är ont och inte ändrar sig kommer att tas bort.

 • Uppenbarelseboken 22:1–3

  När Guds rike styr över jorden kommer ingen att bli sjuk eller dö, och alla kommer att ge ära åt Gud.