Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

8. Vad är Guds kungarike?

8. Vad är Guds kungarike?

1 GUDS RIKE ÄR EN VERKLIG REGERING

”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9–13)

Vad är Guds rike?

2 JESUS KOMMER ATT VARA DEN BÄSTE REGENTEN

”Med rättfärdighet dömer han de ringa.” (Jesaja 11:4)

Vad gör att Jesus är bäst lämpad att vara kung i riket?

 • 1 Timoteus 6:16

  Alla jordiska regenter dör så småningom, men Jesus kommer aldrig att dö. Allt det underbara Jesus ska göra för oss kommer att finnas kvar för evigt.

 • Jesaja 11:2–4

  Jesus kan åstadkomma mycket mer än någon regent på jorden någonsin skulle kunna. Han är mäktigare än alla människor tillsammans. Han är rättvis och medkännande.

3 GUDS RIKE KOMMER ATT GENOMFÖRA GUDS VILJA

”Himlens Gud [skall] upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas.” (Daniel 2:44)

Vad har Guds rike redan gjort? Vad ska det göra i framtiden?

 • Uppenbarelseboken 12:7–12

  När Jesus blev kung i Guds rike 1914 kastade han ut Satan ur himlen ner till jorden. Det är därför det finns så mycket problem och lidande över hela jorden.

 • Predikaren 8:9; Uppenbarelseboken 16:16

  Alla jordiska styren har visat sig vara förtryckande och orättvisa, och Guds rike kommer att ta bort dem vid Harmageddon.

 • Psalm 37:10

  Människor som gör det som är ont och inte ändrar sig kommer att tas bort.

 • Uppenbarelseboken 22:1–3

  När Guds rike styr över jorden kommer ingen att bli sjuk eller dö, och alla kommer att ge ära åt Gud.