Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

4. Vem är Jesus Kristus?

4. Vem är Jesus Kristus?

1 JESUS ÄR MESSIAS

”Du är Messias.” (Matteus 16:16)

Hur kan man veta att Jesus är Messias?

2 JESUS VAR EN ÄNGEL INNAN HAN KOM TILL JORDEN

”Jag har kommit ner från himlen.” (Johannes 6:38)

Vad gjorde Jesus när han var i himlen?

  • Kolosserna 1:15, 16

    Jehova skapade Jesus först av allt och använde sedan honom för att skapa allt annat. Jesus lärde sig mycket av sin Far under många miljarder år.

  • Lukas 1:30–35

    Jehova sände Jesus till jorden.

3 JESUS ÄLSKAR OSS MÄNNISKOR

”Låt de små barnen komma till mig.” (Markus 10:14)

Vilka av Jesus egenskaper tycker du mest om?

4 JESUS GÖR ALLTID GUDS VILJA

”Jag har fullbordat det verk som du har gett mig att utföra.” (Johannes 17:4)

Hur kan Jesus exempel hjälpa oss att vara lojala mot Gud?