Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

2. Bibeln – en bok från Gud

2. Bibeln – en bok från Gud

1 BIBELN KOMMER FRÅN GUD

”Hela Skriften är inspirerad av Gud.” (2 Timoteus 3:16)

Hur skiljer sig Bibeln från alla andra böcker?

Bibeln har översatts till över 2 800 språk och har tryckts i miljarder exemplar.

Den ger oss upplysningar som vi inte kan få någon annanstans.

2 BIBELN INNEHÅLLER PROFETIOR

”Det är omöjligt för Gud att ljuga.” (Hebréerna 6:18)

Varför kan man lita på Bibeln?

3 BIBELN ÄR SKRIVEN FÖR VÅR SKULL

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (Jesaja 48:17)

Vad har vi lärt oss om Bibeln?

4 BIBELN KAN FÖRÄNDRA DITT LIV

”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” (Hebréerna 4:12)

Hur kan Bibeln hjälpa dig?

  • Den kan hjälpa dig att förstå vad som är Guds avsikt med jorden och människorna.

  • Den kan hjälpa dig att lära känna dig själv.

  • Den kan hjälpa dig att förstå vad Gud vill att du ska göra.

Gud vill att du ska läsa, studera och tycka om Bibeln.