Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

13. Guds syn på livet

13. Guds syn på livet

1 HA RESPEKT FÖR LIVET

”Hos dig är livets källa.” (Psalm 36:9)

Hur visar vi respekt för livet?

2 LIVET OCH BLODET

”Varje varelses liv är dess blod genom själen i det.” (3 Moseboken 17:14, fotnoten)

Vad är Guds syn på livet och blodet?

3 ANVÄNDNING AV BLOD SOM GUD HAR GODKÄNT

”Jesu ... blod renar oss från all synd.” (1 Johannes 1:7)

Vilken möjlighet har vi tack vare Jesus offer?

  • 3 Moseboken 17:11

    När israeliterna på Bibelns tid syndade kunde de få förlåtelse av Jehova genom att offra ett djur och be prästen stryka lite av blodet på altaret.

  • Matteus 20:28; Hebréerna 9:11–14

    Vi kan få förlåtelse för våra synder tack vare att Jesus kom till jorden och gav sitt liv, eller blod. I och med det ersattes lagen om djuroffer.

  • Johannes 3:16

    När Jesus hade kommit till himlen och framburit det stora värdet av sitt offer, gav Jehova alla människor som tror på Jesus en möjlighet att få leva för evigt.