Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

13. Guds syn på livet

13. Guds syn på livet

1 HA RESPEKT FÖR LIVET

”Hos dig är livets källa.” (Psalm 36:9)

Hur visar vi respekt för livet?

2 LIVET OCH BLODET

”Varje varelses liv är dess blod genom själen i det.” (3 Moseboken 17:14, fotnoten)

Vad är Guds syn på livet och blodet?

3 ANVÄNDNING AV BLOD SOM GUD HAR GODKÄNT

”Jesu ... blod renar oss från all synd.” (1 Johannes 1:7)

Vilken möjlighet har vi tack vare Jesus offer?

  • 3 Moseboken 17:11

    När israeliterna på Bibelns tid syndade kunde de få förlåtelse av Jehova genom att offra ett djur och be prästen stryka lite av blodet på altaret.

  • Matteus 20:28; Hebréerna 9:11–14

    Vi kan få förlåtelse för våra synder tack vare att Jesus kom till jorden och gav sitt liv, eller blod. I och med det ersattes lagen om djuroffer.

  • Johannes 3:16

    När Jesus hade kommit till himlen och framburit det stora värdet av sitt offer, gav Jehova alla människor som tror på Jesus en möjlighet att få leva för evigt.