Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Sammanfattningar från Vad lär Bibeln?

11. Varför tillåter Gud lidandet?

11. Varför tillåter Gud lidandet?

1 JEHOVA ORSAKAR ALDRIG LIDANDE

”Det vare fjärran från den sanne Guden att handla ondskefullt och från den Allsmäktige att handla orätt!” (Job 34:10)

Varför finns det så mycket lidande?

 • 1 Johannes 5:19

  Satan är den här världens härskare.

 • Predikaren 8:9

  Människor gör sådant som får andra att lida.

 • Predikaren 9:11

  Ibland råkar människor illa ut för att de är på fel plats vid fel tidpunkt.

 • 1 Petrus 5:7

  Jehova älskar oss människor väldigt mycket. Han avskyr att se oss lida.

2 SATAN IFRÅGASATTE JEHOVAS RÄTT ATT STYRA

”Gud vet att ... era ögon [kommer] att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.” (1 Moseboken 3:5)

Varför ignorerade Jehova inte Satans anklagelse?

 • 1 Moseboken 3:2–5

  Satan anklagade Jehova för att styra på ett dåligt sätt. Satan ville få människor att tro att de själva hade rätt att avgöra vad som var rätt och fel.

 • Job 1:6

  Satan anklagade Jehova inför miljontals änglar.

3 SATAN HADE FEL

”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23)

Varför har människor fått lida så länge?

 • Jesaja 55:9

  Människor har testat många styrelseformer, men de kan helt enkelt inte styra på ett bra sätt utan Gud.

 • 2 Petrus 3:9, 10

  Jehova har tålamod och har låtit det gå tillräckligt lång tid för att vi ska kunna lära känna honom och visa att vi vill att han ska styra över oss.

 • 1 Johannes 3:8

  Jehova kommer att låta Jesus reparera all den skada Satan har orsakat.

4 VÄLJ ATT TJÄNA JEHOVA

”Var vis, min son, ... så att jag kan svara den som smädar mig.” (Ordspråksboken 27:11)

Varför tvingar Jehova oss inte att tjäna honom?

 • Ordspråksboken 30:24

  Djur följer sin instinkt, men Jehova har gett oss en fri vilja. Vi kan därför välja om vi vill tjäna honom eller inte.

 • Matteus 22:37, 38

  Jehova vill att vi ska tjäna honom för att vi älskar honom.