Kan du gissa vilket rike det är? ... Ja, det är Guds kungarike, alltså det rike som ska göra hela jorden till ett paradis. Skulle du vilja lära dig mer om det här riket? ...

Alla kungariken har en kung. Och kungen styr över dem som bor i hans land. Vet du vem som är kung i Guds rike? ... Det är Jesus Kristus. Han bor i himlen. Snart kommer han att vara kung över alla på jorden! Tror du att vi kommer att få det bra när Jesus är kung över hela jorden? ...

Vad längtar du efter när du tänker på paradiset?

Vi kommer att få det jättebra! I paradiset kommer inte någon att slåss eller kriga mer. Alla kommer att tycka om varandra. Ingen kommer att bli sjuk eller dö. De blinda kommer att se, de döva kommer att höra och de som inte kan gå kommer att kunna springa och hoppa. Det kommer att finnas mat till alla. Och alla djuren kommer att vara snälla mot varandra och mot oss. De som har dött kommer att få liv igen. Många av de män och kvinnor som du har läst om i den här  broschyren, som Rebecka, Rahab, David och Elia, kommer också att få leva igen! Vill du träffa dem då? ...

Jehova älskar dig och vill att du ska vara glad. Om du fortsätter att lära dig mer om Jehova och lyder honom, kommer du att få leva för evigt i ett vackert paradis! Vill du det? ...