Betrakta följande paradox: I ett visst industriland känner sig över 90 procent av invånarna antingen mycket lyckliga eller ganska lyckliga. Men av de 10 läkemedel som används mest i det landet ordineras 3 för depressioner. I samma land tycker 91 procent av befolkningen att deras familjeliv är tillfredsställande. Ändå slutar nästan hälften av deras äktenskap i skilsmässa!

En undersökning, som inbegrep människor i 18 länder och som omfattade omkring halva jordens befolkning, visar att en ”pessimistisk framtidssyn verkar råda i en stor del av världen”. Det är alltså uppenbart att många inte lever ett verkligt tillfredsställande liv. Hur är det i ditt fall? Den här broschyren har tagits fram för att hjälpa dig att göra ditt liv verkligt tillfredsställande.