Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL FYRA

Vem är Jesus Kristus?

Vem är Jesus Kristus?
  • Vilken speciell uppgift har Jesus?

  • Varifrån kom han?

  • Hur var han som människa?

1, 2. a) Varför kan man inte säga att man verkligen känner en berömd person bara för att man känner till namnet på honom? b) Vilka olika uppfattningar finns det om Jesus?

DET finns många berömda personer i världen. En del är välkända i sin hemtrakt, sin egen stad eller sitt eget land. Andra är världsberömda. Men bara det att man känner till namnet på en berömd person betyder inte att man verkligen känner honom. Det betyder inte att man känner till detaljer om hans bakgrund och vet hur han egentligen är som människa.

2 Människor runt om i världen har hört en del om Jesus Kristus, trots att han levde på jorden för omkring 2 000 år sedan. Men många har inte klart för sig vem Jesus egentligen var. Somliga säger att han var en god människa och ingenting annat. Andra menar att han bara var en profet. Andra återigen tror att Jesus är Gud och att man bör tillbe honom. Bör man göra det?

3. Varför är det viktigt att vi känner till sanningen om Jesus?

3 Det är viktigt att vi känner till sanningen om Jesus. Varför det? Därför att Bibeln säger: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3) Ja, att vi känner till sanningen om Jehova Gud och om Jesus Kristus kan leda till evigt liv på en paradisisk jord.  (Johannes 14:6) Dessutom är Jesus det bästa föredöme vi kan ha när det gäller hur vi skall leva och hur vi skall vara mot andra. (Johannes 13:34, 35) I det första kapitlet i den här boken behandlades sanningen om Gud. Vi skall nu se vad Bibeln lär om Jesus Kristus.

DEN UTLOVADE MESSIAS

4. Vad betyder titlarna ”Messias” och ”Kristus”?

4 Långt innan Jesus föddes förutsade Bibeln att Gud skulle sända en som skulle vara Messias, eller Kristus. Titlarna ”Messias” (som kommer från ett hebreiskt ord) och ”Kristus” (som kommer från ett grekiskt ord) betyder båda ”den Smorde”. Den som Gud  lovade att sända skulle bli smord, dvs. bli insatt av Gud i en särskild ställning. Längre fram i den här boken får vi lära oss mer om Messias viktiga uppgift i förbindelse med uppfyllelsen av Guds löften. Vi får också veta vilka välsignelser Jesus kan ge oss redan nu. Men innan han föddes var det säkert många som undrade: Vem kommer att visa sig vara Messias?

5. Vad var Jesu lärjungar helt övertygade om när det gällde Jesus?

5 Under det första århundradet var lärjungarna till Jesus från Nasaret helt övertygade om att han var den förutsagde Messias. (Johannes 1:41) En av dem, Simon Petrus, sade rakt på sak till Jesus: ”Du är Messias.” (Matteus 16:16) Men hur kunde hans lärjungar – och hur kan vi – vara säkra på att Jesus verkligen var den utlovade Messias?

6. Illustrera hur Jehova har hjälpt troende människor att identifiera Messias.

6 Flera av Guds profeter som levde före Jesus förutsade många detaljer om Messias. De här detaljerna skulle hjälpa människor att identifiera honom. Man kan illustrera det så här: Anta att du blir ombedd att hämta någon vid en bussterminal, en järnvägsstation eller en flygplats, där många människor är i rörelse. Du har aldrig träffat den här personen tidigare. Skulle det då inte vara till hjälp för dig om någon beskrev honom och nämnde vissa detaljer? På liknande sätt har Jehova genom Bibelns profeter gett en mycket detaljerad beskrivning av vad Messias skulle göra och vad han skulle få vara med om. Uppfyllelsen av alla de här profetiorna skulle hjälpa troende människor att tydligt identifiera honom.

7. Nämn två av de profetior som uppfylldes i samband med Jesus.

7 Vi skall se på två exempel. För det första: Över 700 år i förväg förutsade profeten Mika att den utlovade Messias skulle födas i Betlehem, en liten stad i Juda. (Mika 5:2)  Var föddes då Jesus? Jo, i just den staden! (Matteus 2:1, 3–9) För det andra: Profetian i Daniel 9:25 angav flera hundra år i förväg exakt vilket år Messias skulle träda fram – år 29 v.t. * Uppfyllelsen av de här och andra profetior bevisar att Jesus var den utlovade Messias.

Vid sitt dop blev Jesus Messias, eller Kristus

8, 9. Vilket bevis för att Jesus var Messias gavs vid hans dop?

8 Ett annat bevis för att Jesus var Messias gavs mot slutet av år 29, då Jesus gick till Johannes döparen för att bli döpt i floden Jordan. Jehova hade lovat att Johannes skulle få se ett tecken som gjorde att han kunde identifiera Messias. Johannes fick se det tecknet vid Jesu dop. Bibeln berättar vad som hände: ”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet; och se, himlarna öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner lik en duva och komma över honom. Se! Det var också en röst från himlarna som sade: ’Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt.’” (Matteus 3:16, 17) Efter att ha sett och hört det här var Johannes helt övertygad om att Jesus var sänd av Gud. (Johannes 1:32–34) I det ögonblick då Guds ande – Guds verksamma kraft – utgöts över Jesus den dagen, blev han Messias, eller Kristus, den som var förordnad till att vara ledare och kung. (Jesaja 55:4)

9 Uppfyllelsen av bibliska profetior och Jehova Guds eget vittnesbörd visar tydligt att Jesus var den utlovade Messias. Men Bibeln besvarar också två andra viktiga frågor om Jesus Kristus: Varifrån kom han, och hur var han som människa?

VARIFRÅN KOM JESUS?

10. Vad lär Bibeln om Jesu tillvaro innan han kom till jorden?

10 Bibeln lär att Jesus levde i himlen innan han kom  till jorden. Mika, som förutsade att Messias skulle födas i Betlehem, sade också att hans ursprung var ”från forna tider”. (Mika 5:2) Jesus själv sade flera gånger att han hade levt i himlen innan han föddes som människa. (Johannes 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Som en andevarelse i himlen stod Jesus i ett särskilt förhållande till Jehova.

11. Hur visar Bibeln att Jesus är Jehovas käraste Son?

11 Jesus är Jehovas käraste Son – och det på goda grunder. Han kallas ”den förstfödde av all skapelse”, eftersom han var Guds första skapelse. * (Kolosserna 1:15) Något annat som gör denne Son särskilt dyrbar är att han är den ”enfödde Sonen”. (Johannes 3:16) Det betyder att Jesus är den ende som är skapad direkt av Gud. Jesus är också den ende som Gud använde när han skapade allt annat. (Kolosserna 1:16) Dessutom kallas Jesus ”Ordet”. (Johannes 1:14) Det säger oss att han talade på Guds vägnar. Utan tvivel förmedlade han budskap och anvisningar till Faderns övriga söner, både änglar och människor.

12. Hur vet vi att den förstfödde Sonen inte är jämlik Gud?

12 Är den förstfödde Sonen jämlik Gud, som en del tror? Det är inte vad Bibeln lär. Som vi såg i förra paragrafen blev Sonen skapad. Han hade alltså en början, medan Jehova Gud varken har någon början eller något slut. (Psalm 90:2) Den enfödde Sonen hade inte ens en tanke på att försöka bli jämlik sin Fader. Bibeln lär tydligt och klart att Fadern är större än Sonen. (Johannes 14:28; 1 Korinthierna 11:3) Jehova ensam är ”Gud den Allsmäktige”. (1 Moseboken 17:1) Därför har han ingen jämlike. *

13. Vad menar Bibeln när den säger att Sonen är ”den osynlige Gudens avbild”?

 13 Jehova och hans förstfödde Son hade ett nära umgänge i miljarder år – långt innan stjärnhimlen och jorden skapades. Fadern älskade Sonen, och Sonen älskade Fadern. (Johannes 3:35; 14:31) Sonen var precis lik sin Fader. Det är därför Bibeln säger att Sonen är ”den osynlige Gudens avbild”. (Kolosserna 1:15) Ja, alldeles som en mänsklig son kan vara mycket lik sin far på olika sätt, så återspeglade denne himmelske Son sin Faders egenskaper och personlighet.

14. Hur kunde Jehovas enfödde Son födas som människa?

14 Jehovas enfödde Son lämnade villigt himlen och kom hit ner till jorden för att leva som människa. Men du kanske undrar hur en andevarelse kunde födas som människa. För att det skulle kunna ske gjorde Jehova ett underverk. Han överförde sin förstfödde Sons liv från himlen till den judiska jungfrun Marias moderliv. Ingen jordisk far var inbegripen. Maria kunde därför föda en fullkomlig son. Hon gav honom namnet Jesus. (Lukas 1:30–35)

HUR VAR JESUS SOM MÄNNISKA?

15. Varför kan vi säga att vi genom Jesus lär känna Jehova bättre?

15 Det Jesus sade och gjorde när han var här på jorden hjälper oss att lära känna honom väl. Men inte bara det. Genom Jesus lär vi känna Jehova bättre. Hur då? Kom ihåg att denne Son fullkomligt återspeglade sin Faders egenskaper och personlighet. Det var därför Jesus sade till en av sina lärjungar: ”Den som har sett mig, han har också sett Fadern.” (Johannes 14:9) I de fyra bibelböcker som är kända som evangelierna – Matteus, Markus, Lukas och Johannes – får vi veta mycket om Jesu Kristi liv, verksamhet och personliga egenskaper.

16. Vad gällde Jesu budskap i första hand, och vems budskap var det?

 16 Jesus var känd som ”Lärare”. (Johannes 1:38; 13:13) Vad lärde han människorna? Hans budskap gällde i första hand ”de goda nyheterna om kungariket” – dvs. Guds kungarike, den himmelska regering som skall styra över hela jorden och ge ödmjuka människor eviga välsignelser. (Matteus 4:23) Vems budskap var det här i själva verket? Jesus själv sade: ”Vad jag lär ut är inte mitt utan tillhör honom som har sänt mig”, dvs. Jehova. (Johannes 7:16) Jesus visste att hans Fader vill att människor skall få höra de goda nyheterna om kungariket. I kapitel 8 får vi veta mer om Guds kungarike och vad det skall uträtta.

17. Var undervisade Jesus, och varför ansträngde han sig så mycket för att undervisa andra?

17 Var undervisade Jesus? Överallt där han träffade på människor – på landsbygden, i städerna, i byarna, på torgen och i hemmen. Jesus väntade inte på att människorna skulle komma till honom. Han gick till dem. (Markus 6:56; Lukas 19:5, 6) Varför ansträngde sig Jesus så mycket och använde så mycket tid till att predika och undervisa? Därför att det var Guds vilja att han skulle göra det. Jesus gjorde alltid sin Faders vilja. (Johannes 8:28, 29) Men det fanns också en annan orsak till att han predikade. Han kände medlidande med folkskarorna som kom för att se och höra honom. (Matteus 9:35, 36) De var försummade av sina religiösa ledare, som borde ha lärt dem sanningen om Gud och hans avsikter. Jesus visste att människorna verkligen behövde få höra budskapet om Guds kungarike.

18. Vilka av Jesu egenskaper tycker du är mest tilltalande?

18 Jesus var en kärleksfull och varmhjärtad människa med djupa känslor. Människor drogs till honom, eftersom han var tillgänglig och vänlig. Även barnen trivdes  tillsammans med honom. (Markus 10:13–16) Jesus var opartisk. Han hatade korruption och orättvisor. (Matteus 21:12, 13) Vid en tid då kvinnor inte visades någon större respekt och hade få rättigheter i samhället behandlade han dem med värdighet. (Johannes 4:9, 27) Jesus var uppriktigt ödmjuk. En gång tvättade han fötterna på sina apostlar, en uppgift som vanligen utfördes av den ringaste tjänaren.

Jesus predikade överallt där han träffade på människor

19. Vilket exempel visar att Jesus var vaken för andras behov?

19 Jesus var vaken för andras behov och kände med dem som hade det svårt. Det märktes särskilt när han med Guds andes kraft botade människor genom underverk. (Matteus 14:14) En man som hade spetälska kom till Jesus och sade: ”Om du bara vill, kan du göra mig ren.” Jesus kunde själv känna hur den här mannen led och plågades. Han greps av medlidande, räckte ut sin hand, rörde vid mannen och sade: ”Jag vill. Bli ren.” Och den  sjuke mannen blev botad! (Markus 1:40–42) Kan du föreställa dig hur den mannen måste ha känt sig?

TROGEN TILL SLUTET

20, 21. Hur är Jesus vårt främsta föredöme när det gäller att visa lojalitet och lydnad mot Gud?

20 Jesus är vårt främsta föredöme när det gäller att visa lojalitet och lydnad mot Gud. Han förblev trogen mot sin himmelske Fader under alla förhållanden och trots motstånd och lidande av alla slag. Jesus avvisade bestämt Satans frestelser och gav inte efter. (Matteus 4:1–11) Några av Jesu egna släktingar trodde inte på honom i början, utan sade till och med att han hade ”mist förståndet”. (Markus 3:21) Men Jesus lät sig inte påverkas. Han fortsatte att utföra det arbete som Gud hade gett honom. Trots förolämpningar och misshandel bevarade Jesus självbehärskningen och försökte aldrig göra något som kunde skada hans motståndare. (1 Petrus 2:21–23)

 21 Jesus förblev trogen till sin död – en grym och plågsam död för sina fienders hand. (Filipperna 2:8) Tänk på vad han fick utstå under det sista dygnet av sitt liv som människa. Han blev arresterad, anklagad av falska vittnen, förklarad skyldig av korrupta domare, hånad av pöbelhopar och torterad av soldater. Fastspikad på en påle drog han sitt sista andetag och ropade: ”Det har fullbordats!” (Johannes 19:30) Men på tredje dagen efter Jesu död uppväckte hans himmelske Fader honom till liv igen, som en andevarelse. (1 Petrus 3:18) Några veckor senare återvände han till himlen. Där satte han sig ”på Guds högra sida” och väntade på att få börja regera som kung. (Hebréerna 10:12, 13)

22. Vad åstadkom Jesus genom att han var trogen till sin död?

22 Vad åstadkom Jesus genom att han var trogen till sin död? Hans död gör det möjligt för oss att få evigt liv på en paradisisk jord precis som Jehovas avsikt var från början. Hur då? Det handlar nästa kapitel om.

^ § 7 En förklaring av hur Daniels profetia uppfylldes i samband med Jesus finns i artikeln ”Hur Daniels profetia förutsäger tiden för Messias ankomst” i tillägget.

^ § 11 Jehova är Skaparen och kallas därför Fader. (Jesaja 64:8) Jesus skapades av Gud och kallas därför Guds Son. Av liknande skäl kallas andra andevarelser Guds söner, och människan Adam kallas son till Gud. (Job 1:6; Lukas 3:38)

^ § 12 Fler bevis för att den förstfödde Sonen inte är jämlik Gud hittar du i artikeln ”Sanningen om Fadern, Sonen och den heliga anden” i tillägget.