Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL ETT

Vad är sanningen om Gud?

Vad är sanningen om Gud?
  •  Bryr Gud sig verkligen om oss?

  • Hurdan är Gud? Har han ett namn?

  • Är det möjligt att närma sig Gud?

1, 2. Varför är det ofta bra att ställa frågor?

HAR du någon gång tänkt på hur ivriga barn är att ställa frågor? Många börjar fråga så fort de kan prata. Med stora ögon tittar de upp på dig och undrar: Varför är himlen blå? Vad är stjärnorna gjorda av? Vem lärde fåglarna sjunga? Du gör ditt bästa för att komma på ett svar, men det är inte så lätt alla gånger. Även när du lyckats ge ett bra svar, kanske de ändå fortsätter och frågar: Varför det?

2 Barn är inte de enda som ställer frågor. När vi blir vuxna fortsätter vi att fråga. Vi gör det för att hitta vägen, för att få veta hur vi skall undvika faror eller för att stilla vår nyfikenhet. Men det verkar som om många slutar ställa de viktigaste frågorna i livet. Åtminstone slutar de söka efter svaren.

3. Varför slutar många upp med att försöka få svar på de viktigaste frågor man kan ställa?

3 Tänk på frågan på omslaget till den här boken eller frågorna som ställs i förordet eller  i början av det här kapitlet. De är några av de viktigaste frågor man kan ställa. Men ändå har många  slutat upp med att försöka få svar på de här frågorna. Varför det? Har Bibeln svaren? Somliga tycker att Bibelns svar är för svåra att förstå. Andra är rädda att de skall skämma ut sig om de frågar. Och en del menar att det är bäst att överlåta sådana frågor åt religiösa ledare och lärare. Vad tycker du?

4, 5. Vilka är några av de viktigaste frågor vi kan ställa i livet, och varför bör vi söka efter svaren?

4 Du är säkert intresserad av att få svar på livets stora frågor. Du undrar nog ibland: Vad är meningen med livet? Är det här livet allt vi kan vänta oss? Hurdan är Gud egentligen? Det är bra att ställa sådana frågor, och det är viktigt att du inte ger upp förrän du har fått övertygande, pålitliga svar. Jesus Kristus, som var känd som en stor lärare, sade: ”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er; fortsätt med att söka, så skall ni finna; fortsätt med att bulta på, så skall det öppnas för er.” (Matteus 7:7)

5 Om du ”fortsätter med att söka” efter svaren på de viktigaste frågorna i livet, kommer du att upptäcka att sökandet kan vara mycket givande. (Ordspråksboken 2:1–5) Oavsett vad andra kan ha sagt till dig så finns det svar, och du kan finna dem – i Bibeln. Svaren är inte för svåra att förstå. Ännu bättre är att de kan ge dig hopp och glädje. Och de kan hjälpa dig att leva ett tillfredsställande liv här och nu. Till att börja med skall vi se på en fråga som många har undrat över.

ÄR GUD HÅRD OCH KÄNSLOKALL?

6. Varför menar många att Gud inte bryr sig om att människor lider?

6 Många menar att svaret på den frågan är ja. De säger: ”Om Gud brydde sig om oss, skulle inte världen se helt annorlunda ut då?” Nu är världen omkring oss full av krig, hat och elände. Och själva blir vi sjuka, vi lider och vi förlorar nära och kära i döden. Många säger därför:  ”Om Gud brydde sig om oss och våra problem, skulle han då inte hindra att sådant här händer?”

7. a) Hur har religiösa lärare fått många att tro att Gud är hård och känslokall? b) Vad lär Bibeln om de prövningar som kan drabba oss?

7 Något som kan göra det ännu svårare att förstå den här frågan är att religiösa lärare ibland får människor att tro att Gud är hård och känslokall. Hur då? När något tragiskt inträffar säger de att det är Guds vilja. De ger i själva verket Gud skulden för det onda som händer. Är det sanningen om Gud? Är det vad Bibeln lär? Jakob 1:13 svarar: ”Låt ingen under det han prövas säga: ’Jag prövas av Gud.’ Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” Gud är därför aldrig orsak till det onda vi ser i världen omkring oss. (Job 34:10–12) Det är sant att han tillåter att onda saker händer, men det är stor skillnad mellan att tillåta något och att orsaka det.

8, 9. a) Hur skulle man kunna illustrera skillnaden mellan att tillåta det onda som händer och att orsaka det? b) Varför skulle det vara orättvist av oss att kritisera Gud för hans beslut att tillåta att människorna går sina egna vägar?

8 Vi kan ta ett exempel: Tänk på en klok och kärleksfull far som har en vuxen son som fortfarande bor hemma. Sonen blir upprorisk och bestämmer sig för att flytta hemifrån. Hans far hindrar honom inte från att göra det. Sonen lever ett dåligt liv och får problem. Är fadern orsaken till sonens problem? Nej. (Lukas 15:11–13) På liknande sätt har Gud inte hindrat människor när de har valt att gå sina egna vägar, men han är inte orsaken till de problem som blivit följden. Det skulle därför verkligen vara orättvist att ge Gud skulden för människornas alla problem.

9 Gud har goda skäl att tillåta att människorna går sina egna vägar. Som vår vise och mäktige Skapare är han inte  tvungen att förklara sina skäl för oss. Men av kärlek till oss gör han ändå det. Du kommer att få lära dig mer om de här skälen i kapitel 11. Men du kan vara övertygad om att Gud inte är ansvarig för de problem vi har. Tvärtom. Han ger oss det enda hoppet om en lösning! (Jesaja 33:2)

10. Varför kan vi lita på att Gud skall utplåna allt det elände som ondskan har vållat?

10 Dessutom är Gud helig. (Jesaja 6:3) Det betyder att han är ren. Det finns inte ett spår av ondska hos honom. Därför kan vi helt och hållet lita på honom. Det är mer än vad man kan säga om människorna, som ofta blir korrumperade. Även de ärligaste makthavarna saknar ofta kraft och förmåga att reparera den skada som onda människor har orsakat. Men Gud är allsmäktig. Han kan och skall utplåna allt elände som ondskan har vållat människorna. När Gud ingriper kommer han att göra det på ett sätt som tar bort det onda för alltid! (Psalm 37:9–11)

HUR SER GUD PÅ DE ORÄTTVISOR VI FÅR UTSTÅ?

11. a) Hur ser Gud på orättvisor? b) Hur ser Gud på det lidande vi får utstå?

11 Under tiden kan vi fråga: Hur ser Gud på det som händer i världen och i vårt liv? Bibeln lär att Gud ”älskar rättvisa”. (Psalm 37:28) Han är därför inte likgiltig för vad som är rätt och vad som är fel. Han hatar alla former av orättvisa. I Bibeln sägs det att Gud ”kände sig sårad i sitt hjärta” när världen uppfylldes av våld i forna tider. (1 Moseboken 6:5, 6) Gud har inte förändrats. (Malaki 3:6) Han hatar fortfarande att se lidandet i världen. Ja, han hatar att se människor lida. ”Han bryr sig om er”, sägs det i Bibeln. (1 Petrus 5:7)

Bibeln lär oss att Jehova är universums kärleksfulle Skapare

12, 13. a) Varför har vi goda egenskaper, till exempel kärlek, och hur påverkar kärleken vår syn på världen? b) Varför kan du vara säker på att Gud verkligen kommer att göra något åt problemen i världen?

12 Hur kan vi vara säkra på att Gud hatar att se lidande?  Här är ett argument till: Bibeln lär att människan skapades till Guds avbild. (1 Moseboken 1:26) Vi har alltså goda egenskaper därför att Gud har goda egenskaper. Plågar det dig att se oskyldiga människor lida? Om du reagerar mot sådana orättvisor, kan du vara övertygad om att Gud reagerar ännu starkare mot dem.

13 Något av det bästa hos oss människor är att vi har förmåga att visa kärlek. Detta återspeglar också Guds personlighet. Bibeln lär att ”Gud är kärlek”. (1 Johannes 4:8, 16) Vi visar kärlek därför att Gud gör det. Skulle inte kärleken driva dig att göra slut på lidandet och orättvisorna i världen om du hade makt att göra det? Naturligtvis. Du kan vara lika säker på att Gud skall göra slut på lidandet och orättvisorna. De löften som nämns i förordet till den här boken är inte bara drömmar eller orealistiska förhoppningar. Att Guds löften kommer att uppfyllas är helt säkert! Men för att kunna tro på de här löftena måste du veta mer om den Gud som har gett dem.

GUD VILL ATT DU SKALL VETA VEM HAN ÄR

När du vill att någon skall lära känna dig talar du säkert om vad du heter. I Bibeln talar Gud om för oss vad hans namn är

14. Vad är Guds namn, och varför bör vi använda det?

14 Om du vill att någon skall lära känna dig, vad gör du då? Du talar säkert om vad du heter. Har Gud ett namn? Många sekter och samfund svarar att hans namn är ”Gud” eller ”Herren”, men det är inte några egennamn. Det är titlar, precis som  ”kung” och ”president” är titlar. Bibeln lär att Gud har många titlar. ”Gud” och ”Herren” är två av dem. Men Bibeln lär också att Gud har ett egennamn: Jehova. I Psalm 83:18 sägs det: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.” Om den bibelöversättning som du har inte använder det namnet, kan du se i artikelnGuds namn – varför det bör användas och vad det betyder” i tillägget i den här boken och få veta varför. Faktum är att Guds namn förekommer tusentals gånger i forntida bibelhandskrifter. Så Jehova vill att du skall känna till hans namn och använda det. Man skulle kunna säga att han använder Bibeln för att presentera sig för dig.

15. Vad visar namnet Jehova om Gud?

 15 Gud gav sig själv ett namn som har rik innebörd. Hans namn, Jehova, visar att han kan uppfylla alla löften han ger och genomföra allt som han har för avsikt att göra. * Guds namn är unikt, ensamt i sitt slag. Det är bara han som bär det. Jehova är unik på många sätt. Hur då?

16, 17. Vad lär vi oss om Jehova av följande titlar: a) ”den Allsmäktige”? b) ”evighetens Kung”? c) ”Skaparen”?

16 Vi såg att Psalm 83:18 säger om Jehova: ”Du ensam är den Högste.” Jehova är också ensam om att kallas ”den Allsmäktige”. I Uppenbarelseboken 15:3 sägs det: ”Stora och underbara är dina gärningar, Jehova Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, evighetens  Kung.” Titeln ”den Allsmäktige” lär oss att Jehova är den mäktigaste som finns. Hans makt är ojämförlig. Den är överlägsen. Och titeln ”evighetens Kung” påminner oss om att Jehova är unik också på ett annat sätt. Det är bara han som alltid har funnits till. I Psalm 90:2 sägs det: ”Från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid [från evighet till evighet] är du Gud.” Den tanken inger vördnad, inte sant?

17 Jehova är unik också på det sättet att han ensam är Skaparen. I Uppenbarelseboken 4:11 står det: ”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt, och på grund av din vilja var det till och blev skapat.” Allt du kan tänka dig – från de osynliga andevarelserna i den himmelska världen till stjärnorna som lyser på natthimlen, frukterna som växer på träden och fiskarna som simmar i haven och floderna – allt finns till tack vare att Jehova är Skaparen!

KAN VI NÄRMA OSS JEHOVA?

18. Varför menar en del att de aldrig skulle kunna närma sig Gud, men vad lär Bibeln?

18 En del tycker att det känns lite avskräckande att läsa om Jehovas vördnadsbjudande egenskaper. De menar att han är för stor och upphöjd för att de skall kunna närma sig honom. De tror inte att de betyder något för en så mäktig Gud. Men är det rätt att tänka så? Bibeln lär något helt annat. Den säger om Jehova att ”han egentligen inte är långt borta från någon enda av oss”. (Apostlagärningarna 17:27) Bibeln uppmanar oss till och med: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8)

19. a) Hur kan vi börja närma oss Gud, och vad kan det leda till? b) Vilka av Guds egenskaper tycker du är mest tilltalande?

19 Hur kan du närma dig Gud? Först och främst bör du fortsätta att göra det du gör nu – lära känna Gud. Jesus  sade: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3) Ja, Bibeln lär oss att det leder till ”evigt liv” att vi lär känna Jehova och Jesus! Tidigare i det här kapitlet läste vi att ”Gud är kärlek”. (1 Johannes 4:8, 16) Han har också många andra underbara och tilltalande egenskaper. Bibeln säger till exempel att Jehova är ”en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke och sanning”. (2 Moseboken 34:6) Han är ”god och redo att förlåta”. (Psalm 86:5) Han är tålmodig. (2 Petrus 3:9) Han är lojal. (Uppenbarelseboken 15:4) Efter hand som du läser mer i Bibeln, kommer du att se hur Jehova har visat att han har dessa och många andra tilltalande egenskaper.

20–22. a) Vi kan inte se Gud, men hindrar det oss från att närma oss honom? Förklara. b) Vad kan någon i all välmening säga åt dig att göra, men hur bör du reagera?

20 Vi kan inte se Gud, eftersom han är en osynlig ande. (Johannes 1:18; 4:24; 1 Timoteus 1:17) Men när du lär dig mer om honom genom det du läser i Bibeln, kan du lära känna honom som person. Som psalmisten sade kan du ”betrakta Jehovas ljuvlighet”. (Psalm 27:4; Romarna 1:20) Ju mer du lär dig om Jehova, desto verkligare kommer han att bli för dig och desto större orsak får du att älska honom och känna dig nära honom.

Den kärlek som en omtänksam far känner för sina barn återspeglar den större kärlek som vår himmelske Fader känner för oss

21 Du kommer att förstå varför Bibeln lär oss att tänka på Jehova som vår Fader. (Matteus 6:9) Det är inte bara så att vi har fått livet av honom, utan han vill också att vi skall leva ett så bra liv som möjligt – precis som en kärleksfull far vill att hans barn skall göra. (Psalm 36:9) Bibeln lär också att människor kan bli Jehovas vänner. (Jakob 2:23) Tänk bara – du kan bli en vän till universums Skapare!

 22 När du fortsätter att skaffa dig kunskap i Bibeln, kanske någon i all välmening säger åt dig att sluta göra det. Han eller hon kanske är orolig för att du skall ändra dina trosuppfattningar. Men låt ingen hindra dig från att odla den bästa vänskap du någonsin kan få.

23, 24. a) Varför bör du fortsätta att ställa frågor om det du får lära dig? b) Vad handlar nästa kapitel om?

23 Du kommer säkert att stöta på en del saker som du inte förstår med en gång. Kanske tycker du att det är genant att be om hjälp att förstå, men dra dig inte för att fråga. Det kan krävas lite ödmjukhet, men Jesus sade att det är bra att vara ödmjuk, som ett litet barn. (Matteus 18:2–4) Och barn ställer ju massor av frågor. Gud vill att du skall få svar. Bibeln berömmer några som var ivriga att lära känna Gud. De undersökte noga Skrifterna för att vara säkra på att det de fick lära sig var sanningen. (Apostlagärningarna 17:11)

24 Det bästa sättet att lära känna Jehova är att undersöka Bibeln. Den skiljer sig från alla andra böcker. Hur då? Det handlar nästa kapitel om.

^ § 15 Fler upplysningar om innebörden i Guds namn och uttalet av det hittar du i artikeln Guds namn – varför det bör användas och vad det betyder” i tillägget.