Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL ÅTTA

Vad är Guds kungarike?

Vad är Guds kungarike?
  • Vad berättar Bibeln för oss om Guds kungarike?

  • Vad skall Guds kungarike göra?

  • När skall Guds kungarike ingripa och se till att Guds vilja sker på jorden?

1. Vilken berömd bön skall vi nu undersöka?

MILJONER människor världen över känner till den bön som brukar kallas Fader vår, eller Herrens bön. De här uttrycken syftar på en berömd bön som Jesus Kristus själv lärde sina lärjungar som ett mönster och som innehåller mycket viktiga tankar. Vi skall se på de tre första punkterna i bönen. Det kommer att hjälpa dig att förstå mer av det Bibeln lär.

2. Vilka tre punkter tog Jesus först upp i mönsterbönen?

2 Det första Jesus sade när han lärde sina lärjungar den här mönsterbönen var: ”Så här skall ni alltså be: ’Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.’” (Matteus 6:9–13) Vad betyder de här tre punkterna som Jesus tog upp först?

3. Vad behöver vi veta om Guds kungarike?

3 Vi har redan lärt oss en del om Guds namn, Jehova. Och vi har också sett lite på vad Guds vilja är – vad han har gjort och vad han kommer att göra för människorna. Men vad syftade Jesus på när han lärde oss att be: ”Låt ditt kungarike komma”? Vad är Guds kungarike? Hur skall det helga Guds namn, dvs. göra så att det hålls heligt? Och vilket samband finns det mellan att Guds kungarike skall komma och att Guds vilja skall ske?

 VAD GUDS KUNGARIKE ÄR

4. Vad är Guds kungarike, och vem är dess kung?

4 Guds kungarike är en regering som Jehova Gud har upprättat och som leds av en kung som han har utvalt. Vem är kungen i detta rike? Jesus Kristus. Jesus är större och mäktigare än alla jordiska härskare och kallas ”Kungen över dem som härskar som kungar och Herren över dem som härskar som herrar”. (1 Timoteus 6:15) Han har makt att göra mycket mer gott än vilken som helst av de jordiska härskarna, till och med den bäste av dem.

5. Varifrån skall Guds kungarike härska, och över vad?

5 Varifrån skall Guds kungarike härska? Ja, var befinner sig Jesus? Du minns nog att vi tidigare läste om att han blev dödad på en tortyrpåle och att han sedan blev uppväckt. Kort därefter for han upp till himlen. (Apostlagärningarna 2:33) Det är alltså där Guds kungarike är – i himlen. Därför kallas det i Bibeln ett ”himmelskt kungarike”. (2 Timoteus 4:18) Men även om Guds kungarike är i himlen, kommer det att härska över jorden. (Uppenbarelseboken 11:15)

6, 7. Vad är det som gör Jesus till en så enastående kung?

6 Vad är det som gör Jesus till en så enastående kung? En sak är att han aldrig kommer att dö. Bibeln jämför Jesus med mänskliga kungar och kallar honom ”den ende som har odödlighet, som bor i ett otillgängligt ljus”. (1 Timoteus 6:16) Det innebär att allt det goda som Jesus gör kommer att bestå. Och han kommer att göra mycket gott för människorna.

7 Tänk på vad som sägs i den här bibliska profetian om Jesus: ”Över honom skall Jehovas ande vila, vishetens och förståndets ande, rådets och styrkans ande, kunskapens och Jehovas fruktans ande; och han skall ha sitt välbehag i att frukta Jehova. Och han dömer inte blott efter det som hans ögon ser eller tillrättavisar blott efter det som hans  öron hör, utan med rättfärdighet dömer han de ringa, och med rättrådighet ger han tillrättavisning till förmån för de ödmjuka på jorden.” (Jesaja 11:2–4) De här orden visar att Jesus kommer att vara en rättfärdig och medlidsam kung över människorna på jorden. Skulle du vilja ha en sådan härskare?

8. Vilka skall regera tillsammans med Jesus?

8 En annan sanning om Guds kungarike är att Jesus inte skall regera ensam. Han skall ha medregenter. Aposteln Paulus sade till Timoteus: ”Om vi härdar ut, skall vi också härska som kungar tillsammans med honom.” (2 Timoteus 2:12) Ja, Paulus, Timoteus och andra trogna som Gud har utvalt skall regera tillsammans med Jesus i det himmelska kungariket. Hur många får den förmånen?

9. Hur många skall regera tillsammans med Jesus, och när började Gud utvälja dem?

9 Som vi läste om i kapitel 7 fick aposteln Johannes se i en syn hur ”Lammet [Jesus Kristus] stod på Sions berg [hade en kunglig ställning i himlen] och tillsammans med det etthundrafyrtiofyra tusen, som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor”. Vilka är dessa 144 000? Johannes själv berättar för oss: ”Det är de som följer Lammet vart det än går. Dessa har blivit köpta från människorna som en förstling åt Gud och åt Lammet.” (Uppenbarelseboken 14:1, 4) Ja, de är trogna efterföljare till Jesus Kristus som är särskilt utvalda till att regera i himlen tillsammans med honom. När de har uppväckts från de döda till himmelskt liv ”skall [de] härska som kungar över jorden” tillsammans med Jesus. (Uppenbarelseboken 5:10) Sedan apostlarnas tid har Gud utvalt trogna kristna för att göra skaran på 144 000 fulltalig.

10. Varför är det en kärleksfull anordning att Jesus och de 144 000 skall härska över människorna?

10 Detta att Jesus och de 144 000 skall härska över människorna  är en mycket kärleksfull anordning. Först och främst vet Jesus hur det är att vara människa och att lida. Paulus sade att Jesus inte är en ”som inte kan hysa medkänsla med våra svagheter, utan en som har blivit prövad i alla avseenden liksom vi, men utan synd”. (Hebréerna 4:15; 5:8) Hans medregenter har också lidit och utstått svårigheter som människor. De har dessutom kämpat med ofullkomligheten och plågats av alla slags sjukdomar. De kommer utan tvivel att förstå de problem som människor ställs inför!

VAD SKALL GUDS KUNGARIKE GÖRA?

11. Varför sade Jesus att hans lärjungar skulle be om att Guds vilja skulle ske i himlen?

11 När Jesus sade att hans lärjungar skulle be om att Guds kungarike skulle komma, sade han också att de skulle be om att Guds vilja skulle ske ”så som i himlen så också på jorden”. Gud är i himlen, och de trogna änglarna där har alltid gjort hans vilja. Men i kapitel 3 fick vi veta att en ond ängel slutade göra Guds vilja och fick Adam och Eva att synda. I kapitel 10 får vi veta mer om vad Bibeln lär om den här onde ängeln, som vi känner som Satan, Djävulen. Satan och de änglar som valde att följa honom och som kallas demoner fick stanna kvar i himlen en tid. Under den tiden gjorde alltså inte alla som var i himlen Guds vilja. Men när Guds kungarike började härska skulle det bli en ändring på det. När Jesus Kristus blivit insatt på tronen skulle han föra krig mot Satan. (Uppenbarelseboken 12:7–9)

12. Vilka två viktiga händelser nämns i Uppenbarelseboken 12:10?

12 Följande profetiska ord beskriver vad som skulle hända: ”Jag hörde en hög röst i himlen säga: ’Nu har räddningen och makten och kungariket, som tillhör vår Gud, och myndigheten, som tillhör hans Smorde, blivit en  verklighet, ty våra bröders anklagare [Satan] har slungats ner, han som anklagar dem dag och natt inför vår Gud!’” (Uppenbarelseboken 12:10) Lade du märke till att två mycket viktiga händelser nämns i den här bibelversen? För det första börjar Guds kungarike härska med Jesus Kristus som regent. För det andra kastas Satan ut ur himlen och ner till jorden.

13. Vad hände i himlen som en följd av att Satan kastades ut därifrån?

13 Som vi kommer att se har de här två händelserna redan ägt rum. Vad har det lett till? Angående det som hände i himlen läser vi: ”Gläd er därför, ni himlar och ni som bor i dem!” (Uppenbarelseboken 12:12) Ja, de trogna änglarna i himlen gläder sig över att Satan och hans demoner är borta, eftersom det betyder att alla som är i himlen är trogna mot Jehova Gud. Det råder fullständig, ostörd frid och harmoni där. Guds vilja sker i himlen.

Att Satan och hans demoner kastades ut ur himlen förde med sig ve för jorden. De svårigheterna kommer snart att ta slut

14. Vad har hänt på jorden som en följd av att Satan kastats ner hit?

14 Men hur har det blivit med jorden? Bibeln säger: ”Ve jorden och havet, ty Djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, eftersom han vet att han har en kort tidsfrist.” (Uppenbarelseboken 12:12) Satan är förbittrad över att han har kastats ut ur himlen och bara har en kort tid kvar. I sin förbittring orsakar han nöd och elände, eller ”ve”, på jorden. Vi får lära oss mer om detta ”ve” i nästa kapitel. Men du kanske undrar: Hur kan Guds kungarike genomföra Guds vilja på jorden?

15. Vad är Guds vilja när det gäller jorden?

15 Tänk på vad Guds vilja är när det gäller jorden. Du fick veta det i kapitel 3. I Eden visade Gud att det är hans vilja att jorden skall vara ett paradis fyllt av rättfärdiga människor som lever för evigt. Satan fick Adam och Eva att synda, och det gjorde att Guds vilja inte genomfördes på en gång. Men Gud ändrade inte sin vilja. Det är fortfarande hans vilja att ”de rättfärdiga skall ta jorden  i besittning” och att ”de skall bo för evigt på den”. (Psalm 37:29) Och Guds kungarike skall genomföra detta. Hur då?

16, 17. Vad säger oss Daniel 2:44 om Guds kungarike?

16 Så här sägs det i profetian i Daniel 2:44: ”I dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” Vad säger oss detta om Guds kungarike?

17 För det första säger det oss att Guds kungarike skulle upprättas ”i dessa kungars dagar”, dvs. medan andra kungariken fortfarande existerade. För det andra säger det oss att Guds kungarike skall bestå för evigt. Det kommer inte att besegras och ersättas av någon annan regering. För det tredje ser vi att det kommer att vara krig mellan Guds kungarike och den här världens riken. Guds kungarike kommer att segra. Till slut kommer det att vara den enda regeringen över människorna. Då får människorna uppleva det bästa styre de någonsin haft.

18. Vad kallas det slutliga kriget mellan Guds kungarike och den här världens riken?

18 Bibeln har mycket att säga om det slutliga kriget mellan Guds kungarike och den här världens riken. Den lär oss bland annat att när slutet närmar sig kommer onda andar att sprida lögner för att bedra ”kungarna på hela den bebodda jorden”. I vilket syfte? ”För att församla dem [kungarna] till kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.” Jordens kungar kommer att församlas till ”den plats som på hebreiska kallas Har-Magedon”. (Uppenbarelseboken 16:14, 16) Den slutliga striden mellan den här världens riken och Guds kungarike kallas därför kriget vid Harmageddon, eller bara Harmageddon.

19, 20. Vad hindrar att Guds vilja sker på jorden nu?

 19 Vad skall Guds kungarike åstadkomma genom kriget vid Harmageddon? Tänk återigen på vad Guds vilja är när det gäller jorden. Det är hans avsikt att jorden skall uppfyllas av rättfärdiga, fullkomliga människor som tjänar honom i ett paradis. Vad är det som hindrar att Guds vilja sker nu? Först och främst är vi syndiga, och vi blir sjuka och dör. Men i kapitel 5 fick vi veta att Jesus dog för oss för att vi skall kunna få leva för evigt. Du kommer nog ihåg orden i Johannes evangelium: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

20 Ett annat hinder är att många gör det som är ont. De ljuger, bedrar och lever ett omoraliskt liv. De vill inte göra Guds vilja. Människor som gör det som är ont kommer att tillintetgöras i Guds krig vid Harmageddon. (Psalm 37:10) Ytterligare en orsak till att Guds vilja inte sker på jorden nu är att de styrande inte uppmuntrar människor att göra Guds vilja. Många regeringar har varit svaga, andra har varit grymma eller korrumperade. Bibeln säger träffande: ”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9)

21. Hur skall Guds kungarike se till att Guds vilja sker på jorden?

21 Efter Harmageddon kommer en enda regering, Guds kungarike, att styra över människorna. Det riket kommer att göra Guds vilja och ge människorna underbara välsignelser. Det kommer bland annat att avlägsna Satan och hans demoner. (Uppenbarelseboken 20:1–3) Och den kraft som ligger i Jesu offer kommer att användas till nytta för de trogna människorna, så att de inte längre blir sjuka och dör. Under Guds kungarikes styre kommer de tvärtom att kunna leva för evigt. (Uppenbarelseboken 22:1–3)  Jorden skall göras till ett paradis. Guds kungarike skall alltså se till att Guds vilja sker på jorden, och det skall helga Guds namn. Vad innebär det? Det innebär att alla till slut kommer att ära Jehovas namn.

NÄR SKALL GUDS KUNGARIKE INGRIPA?

22. Hur vet vi att Guds kungarike inte kom när Jesus var på jorden eller omedelbart efter det att han blivit uppväckt?

22 När Jesus lärde sina efterföljare att be: ”Låt ditt kungarike komma”, var det tydligt att det ännu inte hade kommit. Kom det när Jesus for upp till himlen? Nej, för både Petrus och Paulus sade att profetian i Psalm 110:1 uppfylldes på Jesus efter det att han blivit uppväckt: ”Jehovas uttalande till min Herre lyder: ’Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter.’” (Apostlagärningarna 2:32–34; Hebréerna 10:12, 13) Det skulle alltså bli en väntetid.

Under Guds kungarikes styre kommer Guds vilja att ske på jorden som den sker i himlen

23. a) När började Guds kungarike härska? b) Vad kommer nästa kapitel att handla om?

23 Hur lång skulle den väntetiden vara? På 1800-talet räknade uppriktiga bibelforskare ut att väntetiden skulle sluta 1914. (Närmare uppgifter om detta årtal finns i artikeln ”1914 – ett viktigt år enligt Bibelns profetior” i tillägget.) Det som har hänt i världen sedan 1914 bekräftar att de här bibelforskarna hade rätt i sina beräkningar. Uppfyllelsen av bibliska profetior visar att Kristus blev kung 1914 och att Guds himmelska  kungarike började härska då. Vi lever alltså under den ”korta tidsfrist” som Satan har kvar. (Uppenbarelseboken 12:12; Psalm 110:2) Vi kan också med säkerhet säga att Guds kungarike snart kommer att ingripa och se till att Guds vilja sker på jorden. Tycker du inte att det är underbara nyheter? Tror du att det är sant? Nästa kapitel kommer att hjälpa dig att förstå att det verkligen är vad Bibeln lär.