Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 TILLÄGG

Vad är ”det stora Babylon”?

Vad är ”det stora Babylon”?

UPPENBARELSEBOKEN innehåller ord och uttryck som inte skall uppfattas bokstavligt. (Uppenbarelseboken 1:1) Den berättar till exempel om en kvinna som har namnet ”det stora Babylon” skrivet på sin panna. Den här kvinnan sägs sitta på ”skaror och nationer”. (Uppenbarelseboken 17:1, 5, 15) Eftersom ingen bokstavlig kvinna skulle kunna göra det, måste det stora Babylon vara en symbolisk kvinna. Vad representerar då det stora Babylon?

I Uppenbarelseboken 17:18 omtalas samma symboliska kvinna som ”den stora stad som har kungavälde över jordens kungar”. Ordet ”stad” tyder på att det är fråga om en organiserad grupp människor. Eftersom denna ”stora stad” har  herravälde över ”jordens kungar”, måste kvinnan som kallas det stora Babylon vara ett inflytelserikt system som är verksamt över hela världen. Det kan med rätta kallas ett världsvälde. Vad för slags världsvälde? Ett reigiöst världsvälde. Lägg märke till hur några andra verser i Uppenbarelseboken som har med det här ämnet att göra hjälper oss att dra den slutsatsen.

Ett världsvälde kan vara politiskt, kommersiellt eller religiöst. Kvinnan som kallas det stora Babylon är inte ett politiskt världsvälde, eftersom Guds ord säger att ”jordens kungar”, dvs. de politiska elementen i världen, har ”begått otukt” med henne. Hennes otukt syftar på de allianser hon har ingått med världens härskare och är förklaringen till att hon kallas ”den stora skökan”. (Uppenbarelseboken 17:1, 2; Jakob 4:4)

Det stora Babylon kan inte vara ett kommersiellt världsvälde, eftersom ”jordens ... köpmän”, som representerar de kommersiella elementen, kommer att sörja över henne när hon blir tillintetgjord. Ja, det sägs att både kungarna och köpmännen står och betraktar det stora Babylon ”på avstånd”. (Uppenbarelseboken 18:3, 9, 10, 15–17) Det är därför rimligt att dra slutsatsen att det stora Babylon är ett religiöst världsvälde, inte ett politiskt eller kommersiellt.

Något annat som bekräftar att det är fråga om ett religiöst välde är att det sägs att det stora Babylon vilseleder alla nationerna genom sitt ”utövande av spiritism”. (Uppenbarelseboken 18:23) Eftersom alla former av spiritism är av religiös natur och är demoninspirerade, är det inte förvånande att Bibeln kallar det stora Babylon ”en boningsort för demoner”. (Uppenbarelseboken 18:2; 5 Moseboken 18:10–12) Det här världsväldet sägs också aktivt motarbeta den sanna religionen. Det förföljer ”profeter” och ”heliga”. (Uppenbarelseboken 18:24) Ja, kvinnan som kallas det stora Babylon hatar den sanna religionen så mycket att hon våldsamt förföljer och till och med dödar ”Jesu vittnen”. (Uppenbarelseboken 17:6) Det är därför tydligt att kvinnan som kallas det stora Babylon är en bild av den falska religionens världsvälde, som omfattar alla religioner som står i opposition mot Jehova Gud.