DE SOM tror på treenighetsläran säger att Gud består av tre personer – Fadern, Sonen och den helige Ande. De säger att alla tre är jämlika, allsmäktiga och utan början. Enligt treenighetsläran är därför Fadern Gud, Sonen Gud och den helige Ande Gud, men ändå finns det bara en enda Gud.

Många som tror på treenigheten medger att de inte kan förklara den här läran. Ändå menar de att den har stöd i Bibeln.  Det är värt att lägga märke till att ordet ”treenighet” inte förekommer i Bibeln. Men finns tanken på en treenighet i Bibeln? För att få svar på den frågan skall vi se på en bibelvers som ofta används till stöd för treenighetsläran.

”ORDET VAR GUD”

I Johannes 1:1 sägs det enligt Bibel 2000: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” Längre fram i samma kapitel visar aposteln Johannes tydligt att ”Ordet” är Jesus. (Johannes 1:14) Men eftersom Ordet kallas Gud, drar somliga slutsatsen att Sonen och Fadern måste vara delar av samme Gud.

Kom ihåg att den här delen av Bibeln ursprungligen skrevs på grekiska. Senare blev den grekiska texten översatt till andra språk. Men flera bibelöversättare har valt att inte översätta den sista delen av Johannes 1:1 med ”Ordet var Gud”. Varför inte det? Med ledning av sina kunskaper i Bibelns grekiska har de kommit fram till att den här frasen skall översättas på ett annat sätt. Hur har de valt att återge frasen? Här är några exempel: ”Logos [Ordet] var gudomlig.” (A New Translation of the Bible, New York) ”Ordet var en gud.” (The New Testament in an Improved Version, London) ”Ordet var ett gudaväsen.” (La Bible du Centenaire, Paris) Enligt de här översättningarna är Ordet inte Gud själv. * I stället omtalas Ordet som ”en gud” på grund av sin höga ställning bland Jehovas skapelser. Ordet ”gud” betyder här ”en som är mäktig”.

FLER UPPLYSNINGAR

De flesta förstår inte bibelgrekiska. Hur skall de som inte gör det få veta vad aposteln Johannes egentligen menade? Vi kan ta ett exempel: En skollärare förklarar ett ämne för sina elever. Efteråt är eleverna oeniga om hur de skall förstå förklaringen. Hur kan de lösa problemet? De kan be läraren om fler upplysningar. När de får reda på fler fakta är det säkert  lättare för dem att förstå ämnet. På liknande sätt kan du få hjälp att förstå innebörden i Johannes 1:1. Du kan vända dig till Johannes evangelium för att få fler upplysningar om Jesu ställning. Att du tar reda på mer om det här ämnet kommer att hjälpa dig att dra rätt slutsats.

Tänk till exempel på det Johannes skriver i kapitel 1, vers 18: ”Ingen människa har någonsin sett Gud [den Allsmäktige].” Men människor har sett Jesus, Sonen, för Johannes säger: ”Ordet [Jesus] blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet.” (Johannes 1:14, Bibel 2000) Hur skulle då Sonen kunna vara en del av den allsmäktige Guden? Johannes säger också att Ordet fanns ”hos Gud”. Men hur kan en person vara hos någon och samtidigt vara den personen? Och enligt Johannes 17:3 gör Jesus själv tydlig åtskillnad mellan sig och sin himmelske Fader. Han kallar sin Fader ”den ende sanne Guden”. Mot slutet av sitt evangelium sammanfattar Johannes dessutom sin berättelse om Jesus och säger: ”Dessa [tecken] har skrivits ner för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son.” (Johannes 20:31) Lägg märke till att Jesus inte kallas Gud, utan Guds Son. De här ytterligare upplysningarna som Johannes evangelium ger oss visar hur vi bör förstå Johannes 1:1. Jesus, Ordet, är ”en gud” i den bemärkelsen att han har en hög ställning, men han är inte densamme som den allsmäktige Guden.

UPPGIFTERNA BEKRÄFTAS

Tänk igen på exemplet med skolläraren och eleverna. Några kanske fortfarande är osäkra, fast de har hört läraren förklara ämnet ytterligare. Vad kan de göra då? De kan vända sig till en annan lärare för att få ännu fler upplysningar om samma ämne. Om den andre läraren bekräftar det som den förste läraren har sagt, skulle nog de flesta eleverna vara nöjda och inte längre känna sig tveksamma. Om du inte är säker på vad bibelskribenten Johannes egentligen sade om förhållandet mellan Jesus och den allsmäktige Guden, kan du göra något liknande. Du kan vända dig till en annan bibelskribent för att få ännu fler upplysningar. Tänk till exempel  på vad Matteus skrev när han återgav det som Jesus sade om slutet på den här världsordningen: ”Om den dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara Fadern.” (Matteus 24:36) Hur bekräftar de här orden att Jesus inte är den allsmäktige Guden?

Jesus säger att Fadern vet mer än Sonen. Men om Jesus var en del av den allsmäktige Guden, skulle han veta exakt lika mycket som sin Fader. Sonen och Fadern kan därför inte vara jämlika. Men somliga säger kanske: ”Jesus hade två naturer. Här talar han i egenskap av människa.” Även om det var så, hur är det då med den heliga anden? Om den är en del av samme Gud som Fadern, varför säger då inte Jesus att den vet det som Fadern vet?

Allteftersom du fortsätter att studera Bibeln, kommer du att träffa på många fler verser som berör det här ämnet. De visar tydligt vad sanningen är om Fadern, Sonen och den heliga anden. (Psalm 90:2; Apostlagärningarna 7:55; Kolosserna 1:15)

^ § 2 Mer information angående Johannes 1:1 finns i artikeln ”Var Ordet ’Gud’ eller ’en gud’?” i Vakttornet för 1 november 2008, utgiven av Jehovas vittnen.