• Varför bör vi be till Gud?

  • Vad måste vi göra för att Gud skall höra våra böner?

  • Hur besvarar Gud våra böner?

[Bilder på sidan 171]Människor ber i olika situationer

Gud hör din bön när du än ber

1, 2. Varför bör vi betrakta det som en stor förmån att få be till Gud, och varför behöver vi känna till vad Bibeln lär om bön?

I JÄMFÖRELSE med det väldiga universum är jorden mycket liten. För Jehova ”som har gjort himmel och jord” är jordens nationer som en liten droppe vatten i en spann. (Psalm 115:15; Jesaja 40:15) Ändå säger Bibeln: ”Jehova är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de som fruktar honom önskar, han hör deras rop om hjälp.” (Psalm 145:18, 19) Tänk på vad det innebär! Den allsmäktige Skaparen är nära oss och hör oss om vi ”ropar till honom i sanning”. Vilken förmån vi har som får närma oss Gud i bön!

2 Men om vi vill att Jehova skall lyssna till våra böner, måste vi be till honom på det sätt som han godkänner. För att vi skall kunna göra det måste vi veta vad Bibeln lär om bön. Det är viktigt att vi känner till vad Bibeln säger om det här ämnet, eftersom bönen hjälper oss att närma oss Jehova.

VARFÖR BÖR VI BE TILL JEHOVA?

3. Nämn ett viktigt skäl till att vi bör be till Jehova.

3 Ett viktigt skäl till att vi bör be till Jehova är att han  inbjuder oss att göra det. Hans ord uppmanar oss: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse; och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Filipperna 4:6, 7) Vi skulle verkligen inte vilja ignorera den här enastående möjligheten som universums suveräne härskare har gett oss!

4. Hur stärks vårt förhållande till Jehova genom att vi regelbundet ber till honom?

4 Ett annat skäl till att vi bör be är att vi genom att göra det regelbundet stärker vårt förhållande till Jehova. Sanna vänner kommunicerar inte med varandra bara när de behöver något. Nej, goda vänner är intresserade av varandra, och deras vänskap stärks när de fritt och öppet kan ge uttryck åt sina tankar, känslor och bekymmer. I vissa avseenden är det så också när det gäller vårt förhållande till Jehova Gud. Med hjälp av den här boken har du lärt dig mycket om vad Bibeln lär om Jehova,  hans personlighet och hans avsikter. Du har lärt känna honom som en verklig person. Bönen gör det möjligt för dig att tala om för din himmelske Fader vad du tänker och hur du känner det innerst inne. När du gör det, närmar du dig Jehova. (Jakob 4:8)

VAD MÅSTE VI GÖRA FÖR ATT GUD SKALL HÖRA VÅRA BÖNER?

5. Vad visar att Jehova inte lyssnar till alla böner?

5 Lyssnar Jehova till alla böner? Tänk på vad han sade till de upproriska israeliterna på profeten Jesajas tid: ”Även om ni ber många böner, lyssnar jag inte; era händer är fulla av utgjutet blod.” (Jesaja 1:15) Vi skulle alltså kunna handla på ett sätt som gör att Gud inte lyssnar till våra böner. För att Gud skall lyssna till våra böner måste vi därför uppfylla en del grundläggande krav.

6. Vilket viktigt krav måste vi uppfylla för att Gud skall lyssna till våra böner, och hur kan vi göra det?

6 Ett viktigt krav är att vi måste utöva tro. (Markus 11:24) Aposteln Paulus skrev: ”Utan tro är det omöjligt att behaga honom [Gud], ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som uppriktigt söker honom.” (Hebréerna 11:6) Att ha sann tro innebär mer än att bara veta att Gud finns och att han hör och besvarar böner. Tron kommer till uttryck i gärningar. Det måste märkas tydligt i vårt dagliga liv att vi har tro. (Jakob 2:26)

7. a) Varför bör vi visa respekt när vi talar till Jehova i bön? b) Hur kan vi visa ödmjukhet och uppriktighet när vi ber till Gud?

7 Jehova kräver också att de som närmar sig honom i bön skall göra det ödmjukt och uppriktigt. Vi har verkligen orsak att vara ödmjuka när vi talar till Jehova. När människor får möjlighet att tala med en kung eller en president, gör de det vanligtvis med stor respekt  på grund av makthavarens höga ställning. Vi har ännu större orsak att visa respekt när vi vänder oss till Jehova! (Psalm 138:6) Han är ju ”Gud den Allsmäktige”. (1 Moseboken 17:1) När vi ber till Gud bör vårt sätt att närma oss honom visa att vi ödmjukt inser hur små vi är i förhållande till honom. Vår ödmjukhet kommer också att få oss att be uppriktigt från hjärtat och inte mekaniskt upprepa samma ord om och om igen. (Matteus 6:7, 8)

8. Hur kan vi handla i enlighet med våra böner?

8 Ett annat krav för att Gud skall lyssna är att vi handlar i enlighet med våra böner. Jehova förväntar att vi skall göra allt vi kan för att arbeta på det vi ber om. Om vi till exempel ber: ”Ge oss i dag vårt bröd för denna dag”, måste vi arbeta flitigt och vara villiga att ta det arbete som går att få och som vi kan klara av. (Matteus 6:11; 2 Thessalonikerna 3:10) Om vi ber om hjälp att övervinna en svaghet, måste vi vara noga med att undvika omständigheter och situationer som kan leda till att vi utsätts för frestelser. (Kolosserna 3:5) Förutom de här grundläggande kraven behöver vi känna till svaren på en del frågor som har med bön att göra.

SVAR PÅ NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE BÖN

9. Vem skall vi be till, och genom vem?

9 Vem skall vi be till? Jesus lärde sina efterföljare att be till ”vår Fader i himlarna”. (Matteus 6:9) Det betyder att vi skall be endast till Jehova Gud. Men Jehova kräver att vi erkänner den ställning som hans enfödde Son, Jesus Kristus, har. Som vi fick veta i kapitel 5 blev Jesus sänd till jorden för att ge sitt liv som en lösen, så att vi skulle kunna bli friköpta från synd och död. (Johannes 3:16; Romarna 5:12) Gud har förordnat honom som överstepräst och domare. (Johannes 5:22;  Hebréerna 6:20) Bibeln visar därför att vi skall frambära våra böner genom Jesus. Han sade själv: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6) För att våra böner skall bli hörda måste vi be till Jehova genom hans Son.

10. Varför är det inte nödvändigt att vi intar en speciell kroppsställning när vi ber?

10 Måste vi inta en viss kroppsställning när vi ber? Nej, Jehova kräver inte att vi intar en speciell ställning eller håller händerna på ett visst sätt. Bibeln lär att man kan be till Gud i många olika kroppsställningar. Man kan sitta, buga sig, knäböja eller stå. (1 Krönikeboken 17:16; Nehemja 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25) Det viktiga är inte kroppsställningen, som andra kan se, utan hjärteinställningen. När vi sköter våra dagliga sysslor eller när vi hamnar i en svår situation, kan vi be en tyst bön var vi än är. Jehova hör sådana böner, även om människor runt omkring oss inte märker att vi ber. (Nehemja 2:1–6)

11. Nämn några personliga saker som vi kan be om.

11 Vad kan vi be om? Bibeln förklarar: ”Vad vi än ber om i överensstämmelse med hans [Jehovas] vilja, så hör han oss.” (1 Johannes 5:14) Vi kan alltså be om vad som helst som är i harmoni med Guds vilja. Är det hans vilja att vi skall be om personliga saker som bekymrar oss? Ja, absolut! Att be till Jehova kan liknas vid att tala med en nära vän. Vi kan tala fritt och öppet och ”utgjuta” vårt ”hjärta” för Gud. (Psalm 62:8) Vi kan be om helig ande, för den kommer att hjälpa oss att göra det som är rätt. (Lukas 11:13) Vi kan också be om vägledning så att vi kan fatta förståndiga beslut, och vi kan be om styrka att ta itu med problem och svårigheter. (Jakob 1:5) När vi syndar bör vi be om förlåtelse på grundval av Kristi offer. (Efesierna 1:3, 7) Men naturligtvis bör vi inte bara be om sådant som gäller oss själva. Vi bör också be för  andra människor – till exempel familjemedlemmar och medtroende. (Apostlagärningarna 12:5; Kolosserna 4:12)

12. Vad bör vi först och främst tänka på i våra böner, och hur kan vi göra det?

12 Det vi först och främst bör tänka på i våra böner är sådant som gäller Jehova Gud. Vi har verkligen orsak att lovprisa och innerligt tacka honom för all hans godhet. (1 Krönikeboken 29:10–13) I mönsterbönen, som finns nedtecknad i Matteus 6:9–13, lärde Jesus oss att be om att Guds namn skall bli helgat, dvs. bli upphöjt och hållas heligt, att Guds kungarike skall komma och att Guds vilja skall ske på jorden så som den sker i himlen. Först efter det att Jesus tagit upp de här viktiga sakerna som gäller Jehova nämnde han sådant som gäller oss personligen. När vi på samma sätt låter det som gäller Gud komma först i våra böner, visar vi att vi inte bara är intresserade av oss själva.

13. Vad visar Bibeln när det gäller hur långa våra böner bör vara?

13 Hur långa bör våra böner vara? Bibeln säger ingenting om hur långa privata eller offentliga böner bör vara. Längden kan variera. En bön kan vara kort, till exempel när vi ber före en måltid, eller lång, till exempel när vi ber privat och utgjuter vårt hjärta för Jehova. (1 Samuelsboken 1:12, 15) Men Jesus fördömde egenrättfärdiga människor som bad långa böner för att imponera på andra. (Lukas 20:46, 47) Sådana böner gör inget intryck på Jehova. Det som är viktigt är att vi ber från hjärtat. Längden på våra böner kan alltså variera beroende på behovet och omständigheterna.

14. Vad menar Bibeln när den uppmanar oss att ”be oavbrutet”, och varför är det uppmuntrande?

14 Hur ofta bör vi be? Bibeln uppmanar oss att ”be oavbrutet”, att vara ”ihärdiga i bönen” och att ”be oupphörligt”. (Matteus 26:41; Romarna 12:12; 1 Thessalonikerna  5:17) Det här betyder naturligtvis inte att vi måste be till Jehova hela tiden. Det Bibeln uppmanar oss till är att vi skall be regelbundet och alltid tacka Jehova för hans godhet mot oss och söka vägledning, tröst och styrka från honom. Det är verkligen uppmuntrande att veta att Jehova inte sätter några gränser för hur långa våra böner får vara eller för hur ofta vi får be till honom! Om vi verkligen uppskattar förmånen att få be till vår himmelske Fader, kommer vi att finna många tillfällen att göra det.

15. Varför bör vi säga ”amen” efter personliga och offentliga böner?

15 Varför bör vi säga ”amen” efter en bön? Ordet ”amen” betyder ”sannerligen”, eller ”må det ske så”. Exempel i Bibeln visar att det är lämpligt att säga ”amen” både efter personliga och efter offentliga böner. (1 Krönikeboken 16:36; Psalm 41:13) Genom att vi säger ”amen” efter våra egna böner bekräftar vi att vi uppriktigt menar det vi har sagt. När vi säger ”amen” – antingen tyst eller högt – efter offentliga böner visar vi att vi instämmer i det som har sagts. (1 Korinthierna 14:16)

HUR GUD BESVARAR VÅRA BÖNER

16. Vad kan vi vara övertygade om när det gäller bön?

16 Besvarar Jehova verkligen böner? Ja, det gör han! Miljoner människor ber uppriktigt till Jehova, och vi kan vara övertygade om att han, ”som hör bön”, besvarar deras böner. (Psalm 65:2) Han besvarar våra böner på många sätt.

17. Varför kan det sägas att Gud använder sina änglar och sina jordiska tjänare för att besvara våra böner?

17 Jehova använder sina änglar och sina jordiska tjänare för att besvara böner. (Hebréerna 1:13, 14) Det finns många erfarenheter som visar att människor som har  bett till Gud om hjälp att förstå Bibeln strax efter har fått besök av någon av Jehovas tjänare. Sådana erfarenheter vittnar om att änglarna leder arbetet med att predika om Guds kungarike. (Uppenbarelseboken 14:6) Böner som vi ber när vi har det riktigt svårt kan Jehova besvara genom att motivera en kristen att komma till vår hjälp. (Ordspråksboken 12:25; Jakob 2:16)

18. Hur använder Jehova sin heliga ande och sitt ord för att besvara sina tjänares böner?

18 Jehova Gud använder också sin heliga ande och  sitt ord, Bibeln, för att besvara sina tjänares böner. Han kan besvara våra böner om hjälp att ta itu med prövningar genom att ge oss vägledning och styrka genom sin heliga ande. (2 Korinthierna 4:7) Svaret på våra böner om vägledning kommer ofta från Bibeln. Genom den ger Jehova oss hjälp att fatta förståndiga beslut. Vi kanske hittar lämpliga bibelställen när vi studerar Bibeln privat och när vi läser kristna publikationer, till exempel den här boken. Något som sägs vid ett kristet möte eller något som en omtänksam äldste i församlingen påpekar kan göra oss uppmärksamma på tankar från Bibeln som vi behöver ta till hjärtat. (Galaterna 6:1)

19. Vad bör vi komma ihåg om vi ibland tycker att vi inte får svar på våra böner?

19 Om vi tycker att Jehova dröjer med att besvara våra böner, så beror det aldrig på att han inte kan besvara dem. Vi måste komma ihåg att Jehova besvarar böner enligt vad som är hans vilja och när hans rätta tid är inne. Han känner till våra behov bättre än vi själva gör och vet mycket bättre än vi vilken hjälp vi behöver. Ofta låter han oss ”fortsätta med att be”, ”att söka” och ”att bulta på”. (Lukas 11:5–10) Genom att vi är uthålliga visar  vi Gud att det vi ber om är något som vi innerligt önskar och att vår tro är äkta. Dessutom kan Jehova besvara våra böner på ett sätt som inte är så påtagligt. Om vi till exempel ber Jehova om hjälp i en viss besvärlig situation, kan han besvara vår bön genom att ge oss den styrka vi behöver för att uthärda prövningen – inte genom att avlägsna den. (Filipperna 4:13)

20. Varför bör vi dra full nytta av den dyrbara förmån som bönen är?

20 Vi kan verkligen vara tacksamma för att Jehova, som har skapat det väldiga universum, är nära alla som ropar till honom i bön på rätt sätt! (Psalm 145:18) Må vi dra full nytta av den dyrbara förmån som bönen är. Om vi gör det, kan vi komma allt närmare Jehova ”som hör bön”.