”Var modig och stark. Ja, hoppas på Jehova.” (PSALM 27:14)

FÖRMIDDAG

 EFTERMIDDAG