Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Sammankomstprogram 2017

Information för besökare

Information för besökare

SÄRSKILDA MÖTEN

BETELTJÄNST Döpta förkunnare som är 35 år eller yngre och som är intresserade av att söka till Betel är välkomna till ett informationsmöte under pausen på fredagen. Tid och plats för detta möte kommer att meddelas i förväg.

SKOLAN FÖR KRISTNA FÖRKUNNARE Pionjärer som är mellan 23 och 65 år och som är intresserade av att utöka sin tjänst är välkomna till ett informationsmöte om Skolan för kristna förkunnare under pausen på söndagen. Tid och plats för detta möte kommer att meddelas i förväg.

 INFORMATION FÖR BESÖKARE

BIDRAG Stora kostnader är förknippade med att ordna ordentliga sittplatser, en ljudanläggning och många andra tjänster som bidrar till att alla ska kunna få ut så mycket som möjligt av sammankomsten och närma sig Jehova. Era frivilliga bidrag hjälper till att täcka de här utgifterna och stöder även den världsvida verksamheten. Tydligt markerade bidragsbössor finns utplacerade på flera ställen i sammankomstlokalen. Alla bidrag uppskattas mycket. Den styrande kretsen vill tacka er för att ni så frikostigt understöder Guds rikes intressen.

DOP Sittplatser för dem som ska bli döpta kommer att reserveras längst fram i sektionen närmast podiet såvida inget annat meddelas. De som ska bli döpta bör sitta på dessa platser innan doptalet börjar på lördag förmiddag. Var och en bör själv ta med sig handduk och anständiga badkläder.

FÖRSTA HJÄLPEN Observera att denna avdelning ENDAST är avsedd för AKUTA FALL.

HITTEGODS Alla föremål som ingen verkar göra anspråk på ska lämnas in till hittegodsavdelningen. Om du har tappat bort något kan du vända dig dit och se om föremålet finns där. Även barn som har kommit bort från sina föräldrar bör föras till denna avdelning. Dock finns det inga anordningar för barnpassning. Var vänlig håll dina barn under uppsikt.

MÖTESVÄRDAR Mötesvärdarnas uppgift är att hjälpa dig som besökare. Det är viktigt att alla samarbetar med dem och följer deras anvisningar när det gäller exempelvis parkering, avstängda sektioner och reserverade platser.

SITTPLATSER Visa hänsyn mot andra besökare. Kom ihåg att det bara är tillåtet att markera platser åt dem som man åker tillsammans med, bor tillsammans med eller studerar Bibeln med. Lämna inga saker på platser som du eller någon i ditt sällskap inte ska sitta på.

VOLONTÄRTJÄNST Om du vill hjälpa till med de praktiska uppgifter som är förbundna med sammankomsten är du välkommen att vända dig till informations- och volontäravdelningen.

Anordnad av Jehovas vittnens styrande krets