En avgift på 10 procent som ges eller betalas, särskilt för religiösa ändamål. (5Mo 26:12; Mal 3:10; Mt 23:23) Under Moses lag skulle en tiondel av markens avkastning och en tiondel av tillväxten av nöt- och småboskapen ges till leviterna varje år som försörjning. Leviterna gav en tiondel av denna tiondel till de aronitiska prästerna för att täcka deras behov. Man gav även tionde i andra sammanhang. Det är inget krav för de kristna att ge tionde.