Ett offer som frambars för ouppsåtliga synder, synder som berodde på mänsklig ofullkomlighet. Olika offerdjur kunde frambäras, alltifrån tjur till duva, beroende på syndarens ställning eller omständigheter. (3Mo 4:27, 29; Heb 10:8)