Återgivning av det grekiska ordet asẹlgeia, som används om handlingar som är allvarliga överträdelser av Guds lagar och som kännetecknas av en fräck och föraktfull inställning – en anda av bristande respekt eller rentav förakt för myndighet, lagar och normer. Uttrycket avser inte orätt uppförande av mindre allvarligt slag. (Gal 5:19; 2Pe 2:7)