Det ursprungliga namnet på den andra månaden i judarnas religiösa kalender och den åttonde i deras borgerliga kalender. Siv motsvarar senare hälften av april och första hälften av maj. Den kallas ijar i den judiska Talmud och i andra verk från tiden efter landsflykten i Babylon. (1Ku 6:37) Se Tillägg B15.