Det här och liknande uttryck, till exempel ”kommande dagar”, syftar i profetior i Bibeln på en tid då vissa historiska händelser kulminerar. (Hes 38:16; Dan 10:14; Apg 2:17) Beroende på profetians art kan uttrycken syfta på en period på bara några få år eller på många år. I Bibeln används det här uttrycket speciellt om ”de sista dagarna” för den här världsordningen under Jesus osynliga närvaro. (2Ti 3:1; Jak 5:3; 2Pe 3:3)