Ett hebreiskt ord som motsvarar det grekiska ordet haidēs (läs: hạdes). Det återges med ”graven” och syftar på hela mänsklighetens grav, inte en enskild grav. (1Mo 37:35, not; Ps 16:10, not; Apg 2:31, not)