Namnet som efter landsflykten i Babylon användes om den elfte månaden i judarnas religiösa kalender och den femte i deras borgerliga kalender. Shebat motsvarar senare hälften av januari och första hälften av februari. (Sak 1:7) Se Tillägg B15.