Ett volymmått för torra varor. Med utgångspunkt från batmåttet, som var ett volymmått för flytande varor, kan man komma fram till att ett seamått motsvarade 7,33 l. (2Ku 7:1) Se Tillägg B14.