En provinsguvernör eller vicekung i Babylon och i Persien som tillsattes av kungen. (Esr 8:36; Dan 6:1)