I Bibeln syftar det inte bara på att man är fysiskt ren, utan också på att man har bevarat eller återställt ett tillstånd som är fläckfritt och fritt från allt som smutsar ner, befläckar, fördärvar eller förvanskar i moraliskt eller andligt avseende. I Moses lag syftar begreppet på att vara ceremoniellt ren. (3Mo 10:10; Ps 51:7; 1Kor 6:11)