En årlig högtid som firades den 14 och 15 adar till minne av att judarna undgick att bli utrotade på drottning Esters tid. Det icke-hebreiska ordet purịm betyder ”lotter”. Haman kastade pur (lott) för att avgöra vilken dag hans onda plan att utrota judarna skulle sättas i verket. Högtiden har fått sitt namn efter denna händelse. (Est 3:7; 9:26)