En årlig högtid som firades den 14 abib (senare kallad nisan) för att högtidlighålla minnet av israeliternas befrielse ur Egypten. Under högtiden slaktade och stekte man ett lamm (eller en get), som sedan åts tillsammans med bittra örter och osyrat bröd. (2Mo 12:27; Joh 6:4; 1Kor 5:7)