Den sista stjärnan som visar sig vid horisonten i öster innan solen går upp och som förebådar att en ny dag gryr. (2Pe 1:19; Upp 22:16)