En ammonitisk gud, möjligen identisk med Malkam, Milkom och Molok. Det kan ha varit en titel snarare än ett namn på en bestämd gud. Enligt Moses lag skulle den som offrade sina barn åt Molek straffas med döden. (3Mo 20:2; Jer 32:35; Apg 7:43)