Ett djur som vanligtvis nämns i samband med vatten, tydligen ett slags vattenlevande djur. I Job 3:8 och 41:1 avses antagligen krokodilen eller något annat stort och starkt djur som lever i vatten. I Psalm 104:26 kan det syfta på någon slags val. På andra ställen används ordet bildligt och kan inte identifieras med något specifikt djur. (Ps 74:14; Jes 27:1)