I Bibeln berättas det flera gånger att människor avlade högtidliga löften till Gud. Det kunde handla om att utföra en viss handling, frambära ett offer eller en gåva, träda in i en tjänst eller avhålla sig från vissa saker som i sig själva inte var otillåtna. Ett sådant löfte var lika bindande som en ed. (4Mo 6:2; Pre 5:4; Mt 5:33)