Det uttryck som traditionellt har återgetts med ”ostrafflighet” har i den här översättningen återgetts med olika uttryck beroende på sammanhanget. Det omfattar moralisk renhet, oklanderlighet, rättfärdighet och lojalitet samt hängivenhet för det som är rätt. I Bibeln används det för att betona obrytbar lojalitet mot Jehova och hans avsikt. (Jos 24:14, not; Job 27:5, not; Ps 84:11, not; Ord 2:7)