Ängel av hög rang som har speciella uppgifter. Keruber och serafer är inte samma sak. (1Mo 3:24; 2Mo 25:20; Jes 37:16; Heb 9:5)