Ett volymmått för torra varor som motsvarar 1,22 l, beräknat utifrån den uppskattade volymen för batmåttet. (2Ku 6:25) Se Tillägg B14.