Familjegudar eller avgudar, ibland kallade ”terafimbilder”, som användes för att fråga efter omen. (Hes 21:21, not) En del av dem kan ha haft samma storlek och form som en människa, medan andra var mycket mindre. (1Mo 31:34; 1Sa 19:13, 16) Arkeologiska fynd som har gjorts i Mesopotamien tyder på att den som ägde husgudarna kunde ha rätt till familjearvet. (Det skulle förklara varför Rakel tog sin fars husgudar.) I Israel verkar man dock inte ha använt husgudar på det sättet. Däremot användes de i samband med avgudadyrkan både under domartiden och kungatiden, och de var bland de föremål som den trogne kung Josia förstörde. (Dom 17:5; 2Ku 23:24; Hos 3:4)