Namnet på en dynasti som härskade över judarna med myndighet från Rom. Herodes den store är känd för ombyggnationen av templet i Jerusalem och för att ha gett befallning om att döda småbarn i ett försök att ta livet av Jesus. (Mt 2:16; Lu 1:5) Herodes Arkelaus och Herodes Antipas, söner till Herodes den store, fick myndighet över delar av det område som deras far hade härskat över. (Mt 2:22) Antipas var tetrark men kallades ofta för kung. Han härskade under de tre och ett halvt år som Kristus utförde sin tjänst och fram till de händelser som beskrivs i Apostlagärningarna, kapitel 12. (Mk 6:14–17; Lu 3:1, 19, 20; 13:31, 32; 23:6–15; Apg 4:27; 13:1) Längre fram blev Herodes Agrippa I, sonson till Herodes den store, straffad med döden av en ängel efter att ha regerat en kort tid. (Apg 12:1–6, 18–23) Hans son, Herodes Agrippa II, blev härskare och regerade fram till det judiska upproret mot Rom. (Apg 23:35; 25:13, 22–27; 26:1, 2, 19–32)